Rekordkald sommer for Hardanger

I likhet med det meste av Norge har Hardanger hatt en rekordkald sommer, og der står man nå ovenfor en kraftig forsinket eplehøst og med rekordlave avlinger man ikke har sett maken til siden katastrofeåret 1964. Halv avling Jan Ove Nes, daglig leder i Norsk Fruktrådgiving Hardanger, uttaler til Nettavisen: Vi må helt tilbake til 1964,…

Kunnskapsløse klimamål

Av Dr. philos Erik Bye Ovenstående tittel burde vært brukt på innlegget til professorene Hans M. Seip (kjemi/UiO) og Gunnar Kvåle (global helse og samfunnsmedisin/UiB) i Aftenposten 24. september som istedet hadde overskriften «Utilstrekkelige klimamål.» Det redegjøres her for hvorfor tittelen over passer bedre til innholdet Seip og Kvåle formidlet til almenheten enn den som…

Solaktiviteten for august

Vi ser på solaktiviteten i august måned, med data hentet fra websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. De har av en eller annen grunn rapportert dette litt tilfeldig i sommer, så det er en stund siden sist vi så på månedlig solaktivitet. Det har vært nok en måned med lite solflekker, en trend…

Når politikken overstyrer forskningen

Av Ole Henrik Ellestad Her  er et innlegg basert på inntrykket fra Forskningsrådets festaften som fant sted onsdag 23. september 2015 i Oslo Konserthus, forfattet av en tidligere professor og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet (Red.anm.) Siste IPCC-rapportering 2013/14 hadde en åpenbar progresjon mot mer alarmerende budskap fra de faglige…

Økende isminimum i Arktis i 2015

NASA og våre hjemlige propagandister slår fast at det også i år «nesten» er satt rekord for laverste havis i Arktis. Vi har «fjerde laveste isdekke som noensinne er målt etter at satellittmålingene startet opp i 1979», ifølge alle de vanlige politisk korrekte mediene. Nok en gang skal vi se på alle faktaene når det…

Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten

Klimanytt 123, av  Ole Henrik Ellestad Utflatingen av global temperatur siste 18 år er en middelverdi rundt kaldere og varmere perioder av et par års varighet. Å gripe fatt i siste års oppvarming er like galt og uvitenskapelig som å vektlegge et par års avkjøling. Selv i temperaturserier med de høyeste verdier dreier det seg…