Klimadebatten ødelegger ytringsfriheten

Klimanytt 229, forfattet av Ole Henrik Ellestad Da øvrigheten ga opp å bestemme «sannheten» i naturvitenskapen og de vitenskapelige hovedprinsipper ble rådende på 1600-tallet, skjøt utviklingen fart. I dag har utviklingen snudd på samfunnsområder der politikere og myndigheter regisserer prosesser med medier og myndighetstøttede organisasjoner som redskap. Demokratiet trues. Twitring om å belyse partenes syn…

Global temperatur august 2018

Vi har temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august viser med +0,19 o C en del nedgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur fra mars…

Fruktene av den varme sommeren

Forfattet av biolog Morten Jødal Dommedagsindustriens profeter har de siste månedene fôret oss med fortellinger om hvor ille sommervarmen har vært. Det er sant at tørken har gitt bøndene elendige avlinger av gress og korn. Men det finnes også en forside av medaljen. Altså, rent bortsett fra at folk har elsket det varme været. Steinsopp…

Myten om det stabile klimaet

Forfattet av biolog Morten Jødal Vår leder Morten Jødal, stiller dette spørsmålet i egen bloggtekst: Blir det umulig å drive landbruk i Norge – og andre land – fordi klimaendringene gjør rammebetingelsene vanskelige: en stadig veksling mellom varme og kulde, tørke og nedbør? Han viser til NRK radio 26. august 2018. Påstanden og myten er:…

Global varmepause i mer enn 20 år

Dette er overskriften på vår nye informasjonsbrosjyre som ble delt ut på Arendalsuka i år. Her er tekst og figurer fra folderen som du kan bestille fra oss for utdeling til venner og kjente. Senere i år får vi også en digital versjon av folderen med søkbare kildetekster. Klimaet har til alle tider vekslet mellom…

Maurice Strong – klimakrisens far

Her er historien om Maurice Strong, mannen som mer enn noen andre la klimasaken innunder FN-systemet, med dannelsen av FNs klimarammeverk (UNFCCC) og FNs klimapanel (IPCC) Canadieren Maurice Strong (1929-2015) var uten utdannelse etter 14-årsalderen, men arbeidet seg opp som en dyktig politisk manipulator og nettverksbygger. Strong var aktiv i Canadas oljeindustri i 1960-årene, og…

Å løfte klimablikket

Forfattet av biolog Morten Jødal Høyres klimapolitiske talsperson – Tina Bru – har ytret seg om sommervarmen. Hun mener den kan være et tegn på klimaendringer, som kan gi oss mer ekstremvær. (Red.anm. Publisert første gang på Dagsavisen Nye Meninger) Det har i etterkant av hennes artikkel på Høyres nettsider, blitt en stor debatt på…

Klimadebatten med Høyres Tina Bru

Siste dag i juli gikk Bru ut med sterke påstander om klimaet på Høyres nettsted og vi gjengir utviklingen i debatten her. Høyres Facebookside var eneste sted Høyres velgere og andre kunne protestere mot den uviten som kom fra Høyres klimapolitiske talsperson, og det gjorde 290 personer til gagns, med etter hvert 534 kommentarer. Dermed…