Storbritannia med ny klimapolitikk?

De siste dagene har det kommet to klare tegn på at Storbritannia skroter sin gamle klimapolitikk: Avskaffelsen av DECC – departementet for energi og klimaendringer, samt utnevnelsen av den åpent klimaskeptiske Boris Johnson som ny utenriksminister viser at noe nytt er på vei inn. Utvilsomt vil det ta tid å få noe konkret på plass…

«Drivhuseffekten» – oppsummert

Klimanytt 163, av Ole Henrik Ellestad «Drivhuseffekten» betegner at kloden er varmere med atmosfære enn uten. Den er et komplisert samspill mellom vår komplekse atmosfære og absorpsjon og emisjon av stråling. Begrepet gir feil assosiasjoner, for mens varmen stenges inne i drivhuset er konveksjon den dominerende mekanisme for varmetransport de første kilometer oppover. Vanndamp er…

Solaktiviteten for mai og juni

Vi ser på solaktiviteten i mai og juni måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Mens mai har vært en normal måned, så har juni satt rekord for lav solaktivitet og har hatt 9 dager med bare en eneste liten solflekk. Lav solaktivitet kommer til å…

NTB-nytt fra det grønne alternativuniverset

Midt i juni ble vi servert en rørende historie om det første pattedyret som er bekreftet utryddet av klimaendringene – den mosaikkhalede rotte fra sandbanken Bramble Cay. Dette var en global kampanje fra klimakriseindustrien og nyheten ble slått opp samtidig i utallige medier. NTB var ansvarlig for å spre dette i Norge. La oss se…

Kan ikke politikere regne?

Av Dr. Knut I. Bakke, Nesodden I en søndagsutgave av VG krever de grønne utvidet bruk av flyseteavgift – angivelig for å betale for flyenes CO2 utslipp. Verdens samlede flytrafikk slipper ut ca. 2% av alle menneskelige utslipp som er anslått til 20 – 30 Gt. Det tilsier at flyenes andel er maksimalt 0,6 Gt.…

Gro og drivhuseffekten

Gjesteinnlegg av Magne Dvergsdal Av dei siste 10 000 år har vi kanskje i 8 000 år hatt eit varmare klima enn i dag. Likevel er det ei oppfatning blant politikarar at ei stigning av temperaturen på 2 grader vi føre til klimakatastrofe. For 6 000 år sidan vaks det alm opp mot Jostedalsbreen. Det…

Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken

Klimanytt 162, av Ole Henrik Ellestad Med «Brexit» forsvinner hovedpådriveren for EUs ambisiøse klimamål. I endringsprosessene vil det manglende vitenskapelige fundament, kun en feilaktig beregningsmodell, og den raskt synkende globale temperatur forsterke uenigheten mellom partene og svekke ambisjonene. Ifølge det anerkjente Reuter har Tyskland nå laget et nytt utkast som reduserer ambisjonene. Og Polen «pusher»…

Spektakulært fall i troposfærisk temperatur i juni

Vi har temperaturdata for juni måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juni viser et kraftig fall, ned med 0,21 o C. Dermed har vi det nest kraftigste 2-måneders temperaturfallet på 37 år. For resten av 2016 er det overveiende sannsynlighet for at vi går rett inn i en La Nina så tidlig…

Matproduksjon og fryktens apostler

Av biolog Morten Jødal I en artikkel i Ny Tid nr.6 den 16. juni, skriver Utviklingsfondets leder – Kari Helene Partapuoli – at «matproduksjonen går ned i den fattige del av verden». (foto fra Utviklingsfondets nettside). Hun fortsetter med at » flere er fordrevet fra hjemmene sine på grunn av natur-katastrofer og klimaendringer enn som…