Karbonkretsløpet før og nå

Vi ser i dag på ett av de vanligste begrep innen den Orwellianske klimanytale – karbonkretsløpet – på en litt uhøytidelig måte og med den politiske ukorrekte forklaring man forventer å finne hos Klimarealistene. Underveis viser vi et par figurer som mislikes sterkt i mer klimaortodokse kretser, fordi disse figurene viser klimafaktaene på en så…

Tysk fagbevegelse demonstrerer mot «Energiewende»

Etter lengre tids knurring har store deler av fagbevegelsen i Tyskland fått nok. Den store omstillingen av energi- og klimapolitikken som betegnes «Energiewende» hvor sol og vind skal erstatte atomkraft og fossil energi, har ikke bare ført til en destabilisering av strømnettet og nedleggelse av mange kullkraftverk. Men over 100.000 arbeidsplasser er truet og det…

Ny forskning peker på naturlige klimaendringer

Etter anbefaling fra Judith Curry viser vi i dag til to nye forskningsrapporter som i sum peker på at klimaet alltid har vært i endring, at det endrer seg i dag og at menneskets påvirkning på klimaet er minimal. Varmere i Holeceneperioden Først ut er en forskergruppe som i hovedsak er russisk, de har gått…

Klimahøring i USA 15.april

Etter at President Obama la fram sitt kontroversielle klimatiltak for FN, ble det 15.april arrangert en høring i Representantenes Hus. Selve klimahøringen finner du her. Atmosfærefysiker Judith A. Curry fra Georgia Institute of Technology som er kjent for å være en brobygger mellom de to vitenskapelige hovedretningene i klimaspørsmålet, var invitert for å vitne for…

Ny forskning: Abiotisk metan i Arktis

Fra CAGE – Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment, and Climate, Department of Geology, UiT The Arctic University of Norway – kommer den interessante nyheten om abiotisk metan under havbunnen i Framstredet. Nyheten om at planeten vår selv genererer fossile ressurser uten at organisk forråtnelse er involvert blir garantert – i den grad de faktisk…

Eksotiske klimatiltak ute og hjemme

Politikerne ute og hjemme konkurrerer i klimaklovneri og vi skal i dag se på norske og britiske politikeres innsats for å vinne EM i denne nye sportsgrenen siden det snart er valgkamp i begge land. Felles for deltagerne er at de i et anfall av gruppetenkende politisk korrekthet innbiller seg selv at de redder verden,…

Blir Greenpeace forbudt i India?

India har lenge sett seg lei på undergravingen fra vestlige miljøgrupper og spesielt den ekstreme gruppen Greenpeace som er kjent for sine mange ulovligheter i mange land. Nå er alle 7 bankkontoene til Greenpeace sperret i 180 dager og det er mulig de blir strøket fra registret over virksomhet som er tillatt i India. En…

Svakere sol i mars måned

Vi ser på solaktiviteten i mars måned, med data hentet fra websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har vært nok en måned med lite solflekker, en trend som kommer til å fortsette i ca 5 år før vi tar fatt på starten av den neste og enda svakere solsyklusen. Det kommer til…

Klima og havnivåendringer

Klimanytt #107, av Geodet Bjørn Geirr Harsson Vannstandsmålerne som Statens kartverk har langs norskekysten synes ikke å vise noen endring i havnivået i forhold til referansefastmerke på land, gjennom de siste 20 år. Her er data fra to av vannstandsmålerne, nemlig Oslo og Tregde. Harrson som nå er pensjonist har geofysikk hovedfag fra Universitetet i…

Sykehuset ditt som klimaversting

Ja du leste riktig! Ny forskning viser at nå er også sykehuset ditt blitt en klimaversting og for å redde menneskeheten går det muligens mot tøffe klimatiltak også her. Gassene fra operasjonsrommet på sykehuset ditt akkumulerer seg i atmosfæren og bidrar – litt – til den temperaturøkningen vi ikke har sett noe til på 18-19…