Klimalov uten vitenskapelig grunnlag

Klimanytt 171, Ole Henrik Ellestad Forslaget til klimalov sendt Stortinget vil i ettertid bli sett på som et politisk forsøk på å etablere en juridisk binding uten holdbare vitenskapelige argumenter for betydningsfull menneskelig påvirkning. Stortingspresidentens ord om at det norske folks respekt for politikere skyldes deres åpenhet og ærlighet står dermed for fall. For døren…

Hvem er klimaekspertene?

Etter at vi publiserte våre kommentarer til det Ciceros kommunikasjonsavdeling sender ut i det offentlige rom og etter at fysiker Stein S. Bergsmark utfordret 6 professorer fra UiO, har vi fått en rekke spørsmål. Her er utfyllende materiale som hjelper deg å finne ut hvem du kan stole på i klimadebatten. Hvem er aktørene i…

Tilsvar fra 6 vise menn ved UiO

Fysiker Stein Bergsmark utfordret nylig 6 professorer ved UiO som i Aftenposten kom med «ensidige og unyanserte klimafremstilling.»  De 6 (4 menn og 2 kvinner) har nå svart Bergsmark med overskriften «Kommentar på tilsvar til vår kronikk «Alarmerende oppvarming» publisert i Aftenposten 21. juni 2016, fra Stein Bergsmark, mottatt 13. september 2016. Vi gjør oppmerksom på at Stein Bergsmark…

Global temperatur uendret fra august

Vi har temperaturdata for september måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september er uendret. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære. UAH Data UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. September 2016 har…

Stadig klimamanipulering av Aftenposten

Klimanytt 170, av Ole Henrik Ellestad CO2-utslipp fra kull eller naturgass påvirker ikke klimaet nevneverdig, viser historiske data. Vanndamp er «drivhus-gassen» som dominerer vårt klima. Den overskygger svake bidrag fra CO2 og metan. Men det er utvilsomt naturgass som gir minst utslipp av CO2 (rundt halvparten) og forurensninger ut i fra veletablert kunnskap om forbrenning…

Ned Nikolovs modell for atmosfærisk temperatur

Nikolov & Zellers modell for atmosfærisk temperatur er nok en utfordring for ortodoks klimavitenskap slik den forvaltes i FNs klimapanel og deres støttespillere her i Norge. Modellen bestemmer den gjennomsnittlige overflatetemperatur på planeter med fast overflate, stort sett basert på solinnstråling og atmosfærisk trykk. Her er utdrag fra et intervju med Ned Nikolov i Washington…

Arktisk spådom fra Trøndelag

Dagens godbit er en pakke hvor postfaktuell klimaforskning sammen med redaksjonelle spådommer i kaffegruten gir oss god underholdning i ettertid: avisen Adressa spådde i desember 2008 at havet i Arktis ville gå tomt for is senest sommeren 2015, og de har dermed sluttet seg til en lang rekke medier, politikere og forskere som har feilet…

Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin

Klimanytt nr 169, av Jan-Erik Solheim Denne høsten ser ut til å bli preget av internasjonalt engasjement for mange av KRs aktive medlemmer. Det er nylig avholdt en klimakonferanse i London. En seminartur til Stockholm og Uppsala i oktober innbefatter også en klimakonferanse. I tillegg holder EIKE sin 10. konferanse i Berlin i november, også…