Klimapanelet villeder om global oppvarming

Vi gjengir i dag Klimanytt 88 som er ett av de aller viktigste utgavene fra ifjor, da det her vises klart at Klimapanelets modeller villeder om global oppvarming. Den 3. november 2014 offentliggjorde IPCC sin siste rapport, den såkalte synteserapporten som blir lagt til grunn for de kommende klimaforhandlingene. Der demonstreres hvor dårlige klimamodellene har…

Smelter isen på Grønland og i Antarktis?

Vi benytter oss i dag av sitatretten og gjengir deler av et innlegg Prof Willy Fjeldskaar har skrevet på geoforskning.no med samme tittel som over. Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år. En vitenskapelig artikkel fra 2014 (Jevrejeva med…

India etterforsker Greenpeace

Det har lenge vært en dårlig tone mellom myndighetene i India og de grønne ekstremistene i Greenpeace og enkelte andre miljøaktivistgrupper. Akkurat som i Norge driver disse gruppene med uredelig skrekkpropaganda, pengeinnsamling på sviktende premisser og ulovlige aksjoner mot alt de ikke liker. Målet er å hindre India i å utnytte sine naturressurser av kull…

Temperaturmålinger blir manipulert

Klimanytt 93, Av Petter Tuvnes Utvikling av CO2 og global temperatur over tid stemmer ikke med klimaspådommene til FNs klimapanel når man benytter rådata for temperatur. Offisielle data for temperatur ser ut til å stemme bedre etter forskjellige justeringer, men hva er riktig? De målte dataene eller de justerte dataene? Klikk på figuren for å…

Sammenhengen mellom temperatur og CO2?

Av Erik Bye IPCC hevder at det foregår en global oppvarming, som er menneskeskapt. Dette skal angivelig skyldes utslipp av fossilt CO2, og at CO2 i atmosfæren er årsaken til temperaturøkningen. Dette er en utvidet utgave av et innlegg publisert på DNM tidligere i januar hvor Erik Bye som overskriften viser går til kjernen i…

Klima, vitenskap og politikk i året 2015

Av Prof. Ole Henrik Ellestad Det ble ikke det varmeste år i 2014 selv om mange prøver å fremstille det slik. Året føyer seg inn i rekken av varme og kalde år som svinger rundt den globale middeltemperaturen som fortsetter utflatingen på 18. året. Da er det mer påfallende at IPCC-leiren så ivrig søker å…

Nyttårsønsker til klimaforskere: Gi oss sannheten!

Klimanytt 92, av Petter Tuvnes Fra klimaforskere, som hovedsaklig er på offentlige budsjetter bevilget av politikere som alltid har en agenda, er det i informasjon fra klimaforskere fremsatt en rekke alarmerende påstander, som i ettertid viser seg ikke å stemme. 1. Sannheten om sjøisen 1. Totalmengden av sjøis på jorden er nå godt over «normalen»…

Aftenposten og klimaformidling

Av Prof. Ole Henrik Ellestad Den 7. 1.2015 hadde fire ansatte ved Meteorologisk institutt en kronikk i Aftenposten over temperaturstigningen i Oslo fra 1838. Ut i fra kurven slår de også et slag for IPCCs menneskeskapte drivhuseffekt uten at det er data i artikkelen som underbygger noen sammenheng. For å styrke denne oppfatning hos leseren…