Unormal kulde i Asia

Den siste tiden har vi sett unormal kulde mange steder i Asia,  formodentlig som er resultat av all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt i snart 20 år. Her er noen nyhetsrapporter som tyder på at det slett ikke er så rekordvarmt rundtomkring som NASA-Giss og den hjemlige klimakriseindustrien vil ha oss til å…

Forsuring truer ikke livet i havet

Morten Jødal skriver på geoforskning.no om biologien i havet og havforsuringsmyten. Den globale oppvarmingens onde tvilling heter havforsuring, og bekymrede stemmer hevder den truer livet i havet. Dyr og planter i havene er imidlertid ikke kjemi. De er biologi. Mens kjeikerne omtaler denne myten som en kjemisk umulighet basert på havenes uendelige mineralbuffere, tar Jødal for…

Britenes bærekraftige grønne skifte

Vi ser i dag på to prosjekter som viser hvilken vei det bærer for britenes bærekraftige grønne skifte, Først Drax – kullkraftverket som onverterer til bioenergi – og deretter det enda mer bærekraftige kongerekeprosjektet på Anglesey, hvor det årlig skal bæres kraftig med subsidier til kinesiske investorer – hele 2 millioner NOK pr arbeidsplass. Det…

300 forskere kritiserer NOAA i skarpt brev

300 forskere kommer med skarp kritikk mot NOAA i et brev sendt Lamar Smith, Chairman of the House Science Committee. Årsaken til brevet er NOAAs lovstridige triksing med temperaturdata, legitimert med tvilsom forskning som omtalt av oss her, og på WUWT 4.juni 2015. Det er denne triksingen som har gjort det mulig å erklære 2015 som…