Sveits avviste lavere grønn skatt

Klimanytt 104, av Petter Tuvnes Grønn fiasko: 92% av sveitsiske velgere avviste ”karbon”-skatt i en folkeavstemning 8/3-15, selv om dette kunne ha medført lavere totalskatt. Sveitsiske velgere stemte ned med overveldende flertall et initiativ som ville ha redusert landets merverdiavgift (mva) og erstattet den med en karbonskatt, et trekk som ville ha gjort bensin, fyringsolje…

To myter om Klimapanelet

Vi skal her se på to utbredte myter om klimapanelet. Folk flest antar at klimapanelet er en internasjonal, objektiv og vitenskapelig autoritet på alle aspekter av klimaet og det har derfor oppstått en rekke myter. Vi skal her avlive de to mest utbredte mytene. Klimapanelets oppgave Fra paragraf 2 i dokumentet «PRINCIPLES GOVERNING IPCC WORK»…

Ny forskning bekrefter lavere klimasensivitet for CO2

Klimaforskningen på aerosoler (ørsmå partikler i atmosfæren) har lenge stått stille, men nå kommer banebrytende forskning på nedre grense for pådrivet fra aerosoler fra Bjorn Stevens ved det respektable Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg. Dette reduserer usikkerheten rundt aerosoler betraktelig og resulterer i en enda lavere klimasensivitet for CO2 fordi summen av pådriv…

Åpent brev til miljøbyråd Guri Melby

Følgende brev er sendt fra John Sverre Svendsen til miljøbyråd Guri Melby den 10.februar, i anledning utviklingen av en offisiell Klima- og energistrategi for Oslo som en del av kommunens miljøpolitikk. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ber Klima- og Energiprogrammet den 18.mars om å besvare vedlagte henvendelse som rette vedkommende. I mellomtiden er John Sverre…

Stadig mer avanserte klimamodeller!

Klimarevisor Steve McIntyre melder på Climate Audit at en ny generasjon klimamodeller er på vei. Den kjente klimaforsker Andrew Weaver ved Victoria-universitetet i British Columbia, Canada uttaler: «the next generation of his climate model will address the influence of climate on human evolution—much like it’s now being used to examine the influence of humans on…

Det er sola som styrer klimaet på jorda

Av Professor Emeritus Arnfinn Langeland (hydrobiologi, NTNU) Vi gjengir her med forfatterens tillatelse et innlegg trykt i papirutgaven av Adresseavisen 27.februar. Illustrasjonene, lenkene til Langelands referanser og overskriftene til hvert avsnitt er lagt til av redaksjonen siden vi her ikke har de samme begrensninger som en god, gammeldags papiravis. Noen få utfyllende setninger i kursiv…

Alvorlige feil i klimamodellene

Klimanytt 103 av Petter Tuvnes Klimaforskere er frustrerte over at global temperatur nå har vært stabil på et platå i over 18 år på tross av at menneskeskapte utslipp av CO2 har økt med 30 % i den tiden. Temperaturstabiliteten avviker sterkt fra deres ”avanserte” CO2-programmerte klimamodeller (CMIP5). Er det virkeligheten eller modellene som er…