Åpent brev til Kringkastingsrådet i NRK

Av cand.real. Steinar Jakobsen I september sendte jeg følgende e-post til Andreas Wahl i «Folkeopplysningen» med et spørsmål om det ikke i samband med diskusjonen om klimaendringene hadde vært på sin plass å rydde litt opp i hva som er tull og hva som er fakta? Som fysiker har jeg i mange år med stigende…

Fornybar energi er oppskrytt

Klimanytt 176, av Rögnvaldur Hannesson IPCC-leiren ynder å gi inntrykk av at produksjon av grønn energi nå er på full fart inn, billig og enkel. Opplysningene som gis er mangelfulle og tildels gale. Aksjene i verdens største vindfirma sank 14% etter Trumps valgseier, og det er store problemer med såvel aktive produksjonsperioder som innfasing av…

Hvor raskt kan USA tre ut av Paris-avtalen?

Det menes mye rart om USAs forhold til Parisavtalen, spesielt fra aktørene i det klimaindustrielle komplekset og fra politikere som har investert all sin prestisje i en fortsatt truende CO2-drevet menneskeskapt klimakrise. Det er for eksempel flere faktafeil i dette VG-oppslaget. Her er en kort påpekning av de faktiske forhold. Paris-avtalen Alle aktører var på…

Adieu til Paris-avtalen

Valget i USA har noe uventet lagt til rette for en helt ny global klimapolitikk. Det foreligger klare signaler fra kommende President Donald J. Trump og her følger en kort gjennomgang med lenker til øvrige kommentarer i inn- og utland. Vi har så langt mulig avgrenset omtalen til klima- og miljørelaterte forhold. Vi takker JOSH…

Grunnlovens nye miljøparagraf misbrukes til klimasøksmål

Klimanytt 175, av Ole Henrik Ellestad Klima er ikke miljø, og naturen selv har svekket miljøargumentene mot oljeboring i Arktis. Vurderes klima, må retten inkludere at de største CO2-forekomster observeres over klodens enorme regnskogområder, at naturen regulerer CO2-nivået, samt bygge på resultatene som viser de dominerende naturlige variasjoner. Men det holder med å vise til…

Om fagfellevurdering

Av Ola Røyrvik, geofysiker/ingeniør Seks professorer har i et svar til Stein S. Bergsmark ettersøkt publikasjoner med fagfellevurdering (eller på engelsk, peer review = PR). For allmuen som er usikker på hva dette er, kan det være på sin plass å komme med noen avklaringer. Artikler som sendes inn til vitenskapelige tidsskrifter blir evaluert av…

Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning

Klimanytt 174, av Jan-Erik Solheim FNs klimapanel holder årets klimakonferanse (COP22) i Marrakesh i Marokko 7-18 november 2016. Tema er gjennomføring av Parisavtalen (COP21). Det skal forhandles om utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Gjennomføring av Parisavtalen er beregnet å koste 359 000 milliarder dollar innen år 2100. De antropogene utslipp til atmosfæren er imidlertid så små at…