Det er SOLA som styrer klimaet

Havet er ikke blitt «surere»

Klimanytt 91 – av Petter Tuvnes

Året 2014 avsluttes med en ny skandale for alarmistiske klimaforskere som har publisert selektive data om pH i havet, mens alle måledata ikke viser noen farlig utvikling. Skandalen er behørlig omtalt flere steder, bl.a på WUWT her.

Dr.-gradskandidat Mike Wallace oppdaget under sine studier en oppsiktsvekkende unnlatelse av å bruke alle måledata om «surheten» (egentlig pH-nivået) i havet i en publikasjon av Dr. Richard A. Feely ved NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration i USA). Dr. Feely har nemlig publisert en rapport som viser alarmerende reduksjon av pH i havet siden 1988, mens CO2 har økt i atmosfæren. Dette er en viktig faktor for klimaalarmister, som dermed kan påstå at livet i havet er truet på grunn av økte menneskeskapte utslipp av CO2. Basert på Feely’s begrensede og selektive data er det også laget en modell som viser en mulig dramatisk reduksjon av pH en gang i fremtiden.

Kandidat Wallace visste imidlertid at NOAA hadde måledata fra langt tilbake, som Feely hadde utelatt. Wallace kontaktet kolleger av Feely for å få kildene til Feely’s rapport, men fikk til svar at hvis han fortsatte å granske i kildene så ville ikke hans karriere bli lang (underforstått som klimaforsker), og ble bedt om ikke å ta kontakt mer!

I mellomtiden hadde imidlertid NOAA offentliggjort alle sine målinger i World Ocean Database. Wallace kunne da lage et diagram over pH siden 1910, se vedlagte figur. Figuren viser ingen dramatisk utvikling i pH i det hele tatt!
Dette er et nytt bevis på at alarmistiske klimaforskere forsøker å føre folk og myndigheter bak lyset. Flere andre bevis er tidligere publisert i Klimanytt.

KN91_surthav

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. For det første gjør IPCC-troende klimaforskere den grunnleggende feilen å snakke om at havet blir «surere». pH-nivået i havet er nå ca. lik 8,1, dvs.alkalisk. Men selvfølgelig, det høres mer dramatisk ut når havet blir «surere» enn mindre alkalisk.

  For det andre, pH i havet har endret seg 0,1 pH-enhet, som er innenfor normalområdet. Endringen er ikke signifikant.

  For det tredje, pga. definisjonen av pH, knyttet til konsentrasjonen av [H+], dvs pH = – log ]H+], tilsvarer en endring på pH = 0,1 hele 30 % i pH-verdi. Dette blir utnyttet for å dramatisere, når det sies at havet er 30 % «surere».

  For det fjerde, for virkelig å skremme, sier de 100 % «surere», dvs. en endring på pH = 0,2 enheter!

  For det femte, mange ufaglige vurderinger blir gjort, for å skremme. CICERO har formulert følgende:

  «Vi mennesker forandrer planeten. Havet i Arktis absorberer CO2 og innen utgangen av dette århundret vil havet være dobbelt så surt.»

  http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11910&lang=no

  Dette hadde bladet KLIMA hentet fra et foredrag, og brukte det med vitende og vilje. På forespørsel ante de ikke hvilken pH-verdi foredragsholderen tenkte på. Men, det altså 100 % «surere», dvs. en økning på: pH = 0.2!

  Og slik holder de på!

  1. Dersom havet skulle bli litt mindre basisk blir havets evne til å oppta CO2 tilsvarende redusert, er det ikke slik? Det er utrolig mange selvmotsigende påstander i klimadebatten.

 2. Hvilken kirkedør skal vi slå opp alle meldingene om de feilene IPCC gjør?

  Anne Ragde har skrevet en bok: «Jeg vinker ikke, jeg drukner». Er det slik det blir?

 3. Men i Klassekampen 9.1.2015 benytter forsker ved meteorologisk institutt Reidun Gangstø de ufullstendige data (i beste fall) til å hevde at havet er blitt surere med 0.1 enhet. Et tall som isolert sett muligens reflekterer usikkerheten globalt sett. Det er utrolig hvor ofte deler av datagrunnlaget er fjernet og dermed blir feilaktig for IPCC-leiren. Vi har Hockeykølla til Mann, manglende «hot spot» oppe i atmosffæren til Santer, for høye Antarktis temperaturer til Steig, en rekke temperaturendringer fra å bli kaldere til å bli varmere pga homogeniseringen, CO2 etter temperaturen i Vostock isserien, en rekke alarmerende anslag av dyrpopulasjoner, liten vekt på økningen av havis rundt Antarktis siste 30 år, osv.
  Dette er mer enn tilfeldigheter.

Kommentarer er stengt.