Det er SOLA som styrer klimaet

Temperaturutviklingen i Norge og periodiske naturlige variasjoner

Klimanytt 94, av Dr. Kjell Stordahl

Dr Stordahl ser i dette klimanytt på temperaturutviklingen i Norge og hans statistiske analyse som vist her indikerer at temperaturutviklingen i Norge følger naturlige variasjoner. Konklusjonen er at den varmeperioden vi er ferdige med skal etterfølges av en kaldere periode.

Meteorologisk institutt er ansvarlig for å måle og presentere klimautviklingen i Norge. De har her en hjemmeside for klimautviklingen i Norge. I denne utgaven av Klimanytt skal vi se nærmere på temperaturutviklingen i Norge. I utgangspunktet var ønsket å presentere temperaturutviklingen fra 1850 og frem til nå. Imidlertid uttaler Meteorologisk institutt at det er store usikkerheter med temperaturdataene før 1900. Dette gjelder mange av de faste målestasjonene. Det er derfor vanskelig å homogenisere tidligere temperaturmålinger – dvs. presentere representative gjennomsnittlige temperaturtall på landsbasis.

Stordal_ill_1
Figuren til venstre her viser årlig gjennomsnittlig utvikling i temperatur i Norge fra år 1900 og frem til og med 2014 fra Meteorologisk institutt. Den horisontale linjen i figuren angir gjennomsnitts-temperaturen i Norge fra 1931 til 1990 (Normalen eller nullnivået). Søylene i figuren angir de årlige avvik fra denne normalen. Klikk på figuren for å se en større versjon.

Det fremgår av figuren at gjennomsnittlig temperatur i 2014 var noe høyere enn årstemperaturene i 2011, 2006, 1990 og 1934 som var de nest høyeste. Kurven i figuren er glidende gjennomsnittstemperatur som er basert på et Gausisk filter.

Det er interessant å merke seg at det var en kald periode frem til 1930 og så en varm periode 1930- 1950 med unntak for tre av krigsårene. Så registrerer vi at det har vært en kaldere periode fra 1950 til om lag 1980 og deretter etterfulgt av en varm periode. Med andre ord har det vært en naturlig variasjon med veksling av kalde og varme perioder i Norge. Samtidig ser vi en trend hvor temperaturen i tillegg øker. Denne trenden er jevnt stigende fra den lille istiden som ble avsluttet noe senere enn 1850. Denne utviklingen med veksling av relativt kalde og varme perioder vises også på figur 2 som viser temperaturutviklingen for hele verden.

Stordahl_ill_2

Vi ser her en mer regulær utvikling som reflekteres av et større datagrunnlag. Denne figuren er også hentet fra Meteorologisk institutts hjemmeside for klimautvikling med utgangspunkt hele verden basert på HadCRUT3. Her bør imidlertid hjemmesiden til Meteorologisk institutts hjemmeside oppdateres med de nyere HadCRUT4 data.

Ole Humlum, Jan-Erik Solheim og Kjell Stordahl har i artikkelen: «Identifying natural Contributions to late Holocene climate change” i Global and Planetary change 79 (2011) 145-156 analysert global temperaturutvikling og identifisert at temperaturutviklingen er sammensatt av periodiske utviklinger. I tillegg kommer en trend som gir økning fra den lille istiden. Dette er også beskrevet i kronikken på forskning.no: «Klima: Naturlige variasjoner eller CO2?».

Det er grunn til å anta at temperaturutviklingen i Norge følger naturlige variasjoner og at vi nå har vært inne i en varmeperiode som så skal etterfølges av en kaldere periode.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier