Det er SOLA som styrer klimaet

Sveits avviste lavere grønn skatt

Klimanytt 104, av Petter Tuvnes

Grønn fiasko: 92% av sveitsiske velgere avviste ”karbon”-skatt i en folkeavstemning 8/3-15, selv om dette kunne ha medført lavere totalskatt.

Sveitsiske velgere stemte ned med overveldende flertall et initiativ som ville ha redusert landets merverdiavgift (mva) og erstattet den med en karbonskatt, et trekk som ville ha gjort bensin, fyringsolje og andre former for energi dyrere for forbrukerne.

Omtrent 92% av velgerne motsatte seg initiativet, kjent under slagordet «Energi istedet for mva», mens 8% støttet tiltaket. Initiativet ville ha oppmuntret sveitsiske husholdninger til å bruke fornybare energikilder, inkludert solenergi og vindkraft, noe som ville vært fritatt for skatt. Initiativet, som ble introdusert av det grønne ”Liberal Party of Switzerland”, ble utformet for å sørge for lavere ”karbon”-utslipp og redusere den globale oppvarmingen. Det var et av de største valgnederlag i Sveits historie.

Media skriver gjerne karbon-ditt-og-datt, men det dreier seg egentlig om plantenæringen karbondioksid, CO2, ikke karbon som sot o.l.

Det sveitsiske kabinettet (nasjonalforsamling) hadde anbefalt velgere å avvise forslaget fordi det ville trolig ha forårsaket en reduksjon i inntekter for den føderale regjeringen. Den nåværende mva, som spenner fra 2,5% til 8%, ga inntekter på 22,6 milliarder sveitsiske franc for regjeringen i 2013, ifølge offentlige data. Skatt på CO2 kunne gitt mindre total skatt og avgift for innbyggerne, og dermed mindre inntekter til staten hvis forbrukerne hadde valgt energikilder som ikke gir direkte CO2 utslipp (inndirekte gir produksjon av vindmøller, solcellepaneler og batterier mange typer utslipp).

Initiativet ble tatt av det grønne Liberal Party, og ble støttet av Miljøpartiet De Grønne i Sveits, World Wildlife Fund og Greenpeace Sveits.

Man kan undres over hvorfor innbyggerne ikke valgte ”grønn” energi og lavere skatt. Noen momenter kan være:
# Det kan tenkes at velgerne ikke har tillit til ”grønne” politikerne, og mistenker dem for å øke skatter igjen når behovet melder seg. Det er jo typisk for de fleste politikere.
# ”Grønn” energi har ikke kapasitet til å dekke energibehovet, se vedlagte figur fra BP.
# ”Grønn” energi er avhengig av subsidier og påbud om fortrinnsrett i kraftsystemet, og er dermed ressurs- og verdi-sløsende totalt sett slik at for samfunnet som helhet øker energikostnadene.
# I et valg må det være ytringsfrihet og alle argumenter få komme frem, og det er mulig velgerne har kommet til at argumentene til de ”grønne” er uriktige og urealistiske (ikke troverdige).
# Argumentene til klimarealister har sannsynligvist vært overbevisende og vitenskapelige holdbare.

Massemedia i mange land, innkludert Norge, har fortiet dette ”grønne” nederlaget, bortsett fra noen få som f.eks. Wall Street Journal

kn104Figurtekst:
Nåværende og antatte energikilder til å dekke verdens behov, kilde BP
Billion toe = milliarder tonn oljeekvivalenter. Renew.2 includes biofuels

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Dette er det saftigste nederlaget i noen folkeavstemning i Sveits siden den moderne staten ble organisert i 1848.

    De grønn-liberale som har en oppslutning på 13,8% greidde med 8% oppslutning bare å overbevise 2/3 av egne velgere – avstemningsresultatet er ikke langt unna det man forbinder med folkeavstemninger i land som Nord-Korea.

Kommentarer er stengt.