Det er SOLA som styrer klimaet

Klima og helse

Klimanytt 108, av Petter Tuvnes

Det relativt gode klima vi har på jorden for tiden (bedre enn under istidene) beskyldes for stadig mer absurde lidelser for menneskeheten. Nøyere granskning av slike påstander viser at de ikke stemmer.

Oversikter over alle de vanvittige klimaskremslene som er lansert finnes her og herNå har også president Obama meldt seg på hysteriet med å knytte dagens klima til datterens astma som barn. Andre har påpekt at det er større sannsynlighet for at Obamas røyking og datterens peanøtt-allergi som er årsaken.

Klima, ekstremvær og dødsfall
KN108_fig1Ettersom klima er gjennomsnitt av vær over en 30 års periode (definisjon i Wikipedia) og den ytterste helse-konsekvens av ekstremvær er dødsfall så er realiteten at klimarelaterte dødsfall har gått ned de siste år, i henhold til figuren til venstre.

Den viser total dødelighet i verden.
Neste figur viser barnedødelighet i verden.

Begge figurene viser en klar nedgang i dødelighet mens global temperatur og CO2 har økt.

KN108_fig2

Her er en kommentar til den lite seriøse påstanden fra FN om at 250.000 mennesker vil dø som en følge av klimaendringene hvert år i perioden 2030 til 2050. I disse tallene ligger det – som vanlig – helt håpløse forutsetninger, et eksempel er at folk som utsettes for flom i kystområder ikke flytter på seg når vannet flommer på.
Når man til sammenligning vet at det hvert år dør 55 millioner mennesker av andre årsaker, så ser man hvor meningløst det er med slike spådommer.

Klima og sykdom
Sykdomskonsekvenser er undersøkt av Cato Institute i USA og beskrevet i denne rapporten som er et tillegg til en tilsvarende rapport fra myndighetene, men som ikke inneholder informasjonen gjengitt nedenfor med de viktigste budskapene fra kapitlet om helse:
Helseeffekter av klimaendringer i USA er ubetydelig i dag, og vil sannsynligvis forbli slik i fremtiden, med mindre USA går inn i stupbratt økonomisk og teknologisk tilbakegang.
• Dødsattest-data tyder på at 46 prosent av alle dødsfall fra ekstremvær i USA 1993-2006 var fra tidsrom med sterk kulde, 28 prosent
var fra sterk varme, 10 prosent var fra orkaner, 7 prosent var fra flom, og 4 prosent var fra tornadoer.
• På lang sikt har dødsfall fra ekstremvær falt i USA.
• Dødsfall i USA har vært på topp i de kalde månedene og er på et minimum i sommermånedene.
• I amerikanske byer avtar varmerelatert dødelighet etter hvert som hetebølger bli sterkere og/eller hyppigere.
• Data tyder på at migrasjon av amerikanere fra de kalde nordområdene til varmere i sørvest sparer ca. 4600 liv per år og er ansvarlig for 3-7 prosent av gevinsten i forventet levealder 1970-2000.
• Mens det amerikanske Global Change Research Program sier at «Noen sykdommer som overføres av mat, vann og insekter trolig har økt,» så har forekomsten av disse sykdommene blitt redusert med en størrelsesorden i USA i løpet av det siste århundret, og viser ingen tegn på oppblomstring.

Man skal være forsiktig med å trekke paralleller til Norge, men det er en kjensgjerning at eldre mennesker drar til varmen i syden i vinterhalvåret blant annet for å unngå helseplager.  Forkjølelse og influensa er hyppigst i vinterhalvåret i Norge.

Klima, befolkningsvekst og levealder
Noen god global oversikt er ikke funnet, men basert på kurven under, som viser sterk øking i befolkningsvekst og levealder samtidig med sterk øking i CO2, så kunne man påstå at økt CO2 har gitt bedre levevilkår på jorden. Slik lettvint korrelasjon skal man se bort i fra for det er nok bedre levevilkår i den industrielle tidsalder og økt matproduksjon som har æren. Økt CO2 er hovedsaklig en følge av varmere hav (KN 14 og 21), med bare 3-5 % av 400 ppm CO2 fra fossil energi, med tilhørende økt vekst av planter og økt matproduksjon. CO2 er jo plantenæring, som kjent. Det faktum at varmt klima er best for helsen er enda en spiker i klimamyte-kisten.

KN108_fig3 Vi vet at 0,8°C høyere temperatur siden 1880 er moderat, innenfor naturlige svingninger, ikke-alarmerende og sammenfaller med forbedringer i forventet levealder, bedre helse, økt lønnsinntekt og dramatisk reduksjon i dødelighet relatert til ektremvær. Mer informasjon her.

Mer om forskjellige aktuelle klimatema i notatet ”Realistisk om CO2, global temperatur og klima” tilgjengelig her

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Alle som følger bare litt med, vil jo tenke at det umulig kan stemme at Obama knyttet sin datters astma til global oppvarming. Og det har han da heller ikke gjort.

Kommentarer er stengt.