Det er SOLA som styrer klimaet

Hva er normalt klima?

Klimanytt #109, av Petter Tuvnes

Klimapropaganda inneholder ofte utsagn som ”klimaendringene skjer nå/er reelle” og lignende. Ja, klimaet har aldri vært stabilt på jorden. Klimaendringene har vært mye mer dramatiske tidligere, helt uten menneskelig påvirkning.(Klimanytt #109 som postet her er noe lengre med flere lenker enn versjonen postet til medlemmene, red.anm.)

Fredsprisvinner Al Gore omtaler i sin propagandafilm (”An Inconvenient Truth”, med 35 usanne påstander) en ”just right” tilstand som ønskes opprettholdt som ”normal”. Men, hva er normalt vær? Var det klimaet i før-industriell tid under Lille Istid, på 1950-tallet før sterk øking i menneskeskapte CO2 utslipp begynte, eller på 1970-tallet før siste øking i global temperatur til ca. år 2000? Klimaspesialist Dr. Tim Ball har en artikkel om det her.

Klimadefinisjonen
Klima
defineres gjerne som en form for gjennomsnittlige værforhold over en 30 års periode over store (udefinerte) områder. Store områder som f.eks. Arktis eller Antarktis omtales ofte som om det er en type klima i disse områdene, men innenfor mindre områder kan klima variere mye, f.eks. nord og syd i Norge eller Vestlandets kystklima og Østlandets innlandsklima. Det er stor forskjell på Sydpolen og ved kysten av Antarktis.

KN109_fig1Sykluser dominerer klimaet
Naturlige klimaendringer har sykluser på ca. 60 år overlagret perioder på ca. 230 år, ca. 1000 år og lengre perioder over mer enn 100 000 år (Vostok iskjerner for 420 000 år tilbake) se eksempler i figurene. 
Figuren til venstre er fra Geoforskning hvor Humlum og Solheim har lagd en enkel harmonisk modell som viser 4 signifikante perioder på 69, 148, 21 og 9,2 år. Modellen er omtalt også i Klimanytt 28 og tilsvarende av Scafetta i KN 29.
KN109_fig2Figur 2 er fra «Ljungquist, F. C. 2010, Phys. Geogr. Vol. 92A(3), 339-351», og viser ca. 1000 års perioden.

En klimaperiode på 30 år vil ikke få med seg de naturlige endringene over 60 eller 1000 år og heller ikke endringer innenfor et land som Norge med stor forskjell i nord og syd. Det gir da en kunstig ”normal”. Normalt naturlig klima kan være både på topp og bunn i disse svingningene med naturlige temperaturvariasjoner fra -8 til + 4 grader C i forhold til nå (fra Vostok iskjerner). Dagens klima er godt innenfor disse grensene og derfor helt normalt!

 

Naturlig eller menneskeskapt?
Ingen har greid å skille mellom naturlige og påståtte menneskeskapte klimaendringer, ettersom det som er spådd av påståtte menneskeskapte klimaendringene, ikke har slått til. Opprinnelig snakket man om global oppvarming, men da denne opphørte snakket man istedet om ekstremvær. Nå kunne alt unormalt vær framstilles som menneskeskapt enten det er varme, kulde, lite snø, mye snø, flom, tørke, alle slags stormer etc. Ser man på figur 1 så finner man 2 like varmeperioder som starter i 1910 og 1975 bare avbrutt av nedkjøling fra ca 1940-75. Merkelig nok er det bare den siste av disse varmeperiodene som skyldes CO
2, og hvor vi har ekstremvær. Med alarmistisk logikk mener man at den første varmeperioden skyldes noe annet, og dette «noe annet» har plutselig sluttet å påvirke klimaet etter 1975.

Ingen bevis, ingen observasjoner!
Globalt finnes det ikke bevis for menneskeskapte klimaendringer. Lokalt har man små menneskeskapte endringer som UHI (urban heat islands, lokale varme områder i byer), store områder med dyrket mark, oppdemte områder etc. Disse lokale områdene er hovedsaklig et gode for menneskene (boliger, matproduksjon, energiproduksjon).

Ideelt klima et sted er slett ikke det samtidig et annet sted. Er det ideelle klima for pensjonister Spania eller Florida, ettersom de flykter til varmere områder om vinteren (klimaflyktninger)?

Overtro og religion?
Klimahysterikerne
tror åpenbart at man kan stoppe klimaendringer ved å regulere CO2 i atmosfæren med noen få milliondeler. Tror man da at klimaet blir ”normalt” og stabilt? Tror man at man blir kvitt naturlig uvær som har vært verre før enn nå (f.eks. Storofsen)? Det er overtro, bekreftet av siste leder av FNs klimapanel Pachauri om klima i sitt avskjedsbrev (siste linje, side 1); «it is my religion and my dharma», i motsetning til vitenskap. (Dharma er i hinduismen en åndelig kraft som styrer naturlovene, red. anm).

Det globale klima er for tiden helt normalt og bestemt av prosesser i naturen.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.