Det er SOLA som styrer klimaet

Klimaspesialist Judith Curry

Klimanytt #111, av Petter Tuvnes

Høyt respekterte, kritiske klimaspesialister får anledning til å legge frem sine synspunkter for sentrale politikere i USA, i motsetning til i Norge. Professor Lindzen, omtalt i forrige KN110, er en av dem. En annen respektert klimaspesialist er professor Judith Curry.

curry photoProfessor Curry, tidligere leder for Earth and Atmospheric Sciences ved Georgia Institute of Technology, har vært meget respektert av både klimaalarmister og klimarealister for sin saklighet. De siste årene er Curry blitt mer skeptisk til dogmet om katastrofale menneskeskapte klimaendringer, spesielt etter Climategate og de siste 18 + år uten global oppvarming på tross av økt CO2. Hun presenterte nylig (15/4-15) sitt syn på klima for Kongressen i USA med et klart klimarealistisk budskap.
Curry skriver jevnlig på egen blogg.

Presentasjonen for Kongressens Vitenskapskomite kan finnes her: JC_house_science_testimony_apr15

Hovedpunkter er:
Nyere data og forskning støtter betydningen av naturlige klimavariasjoner, og setter spørsmålstegn ved konklusjon om at mennesker er den dominerende årsaken til nye klimaendringer, basert på:
• Pause i global oppvarming siden 1998
• Reduserte estimater av sensitiviteten til klima relatert til karbondioksid
• Klimamodeller spår mye mer oppvarming enn det som er blitt observert i det tidlige 2000-tallet

Curry mener det er gjort noen tvilsomme valg i å definere problemet med klimaendringer og dets løsning:
• Definisjonen av «farlig» klimaendringer er tvetydig, og hypotetiske katastrofale vippepunkter
regnes som svært eller ekstremt usannsynlig i det 21. århundre.
• Teorien med å knytte farlige konsekvenser av ekstremvær til menneskeskapt oppvarming er misvisende og ikke støttet av bevis.
• Klimaendringene er et vanskelig og sammensatt problem, uegnet til å løses med offentlig kontroll og påbud
• Det er blitt anslått at amerikansk utslippsreduksjon på 28 % vil hindre bare 0.03o C i oppvarming innen år 2100.

Dagens politikk, basert på ”føre-var-prinsippet”, er uegnet til å løse den virkelige verdens problemer som følge av klimaendringer eller ekstremvær, enten de er menneskeskapte eller naturlige:
• Vi må utvide rammene for hvordan man vurderer klimapolitikk, og gi beslutningstakere et
bredere utvalg av alternativer for å møte risikoen fra klimaendringer.
• Pragmatiske løsninger må finnes basert på arbeidet med å forsterke satsing på innovasjon innen energi, bygge robusthet mot ekstremvær, og følge opp utslippsreduksjoner av forurensning, fordi slike tiltak kan begrunnes uavhengig av om det er fordeler for klimapåvirkning eller tilpasning.

Med andre ord; gode klimarealistiske synspunkter fra professor Judith Curry.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

6 kommentarer

 1. Frp betaler gladelig klimapenger til V og Krf sine hjertesaker for å holde regjeringen samlet. Ditt forslag ville satt regjeringsmakten i fare og vil ikke bli aktuelt før i slutten av stortingsperiode 2 eller 3 for partiet.
  Og det er det jo slett ikke sikkert de får….

  1. Arild Pettersen
   Så.
   Derfor vil Siv Jensen et co. bestemt takke nei til at kompetente fagfolk fikk legge frem sitt syn for dem?

 2. Foruten i USA, hvor blant andre John Christy, Roy Spencer, Willy Harper og flere også har fått vitne for politiske komiteer, har også Canada en lignende ordning.
  Her er Ian Clark sammen med tre andre velkjente i gang med sitt vitnemål i desember 2011.
  Det var forresten etter at Canada hadde kvittet seg med åket fra Kyoto-avtalen.
  http://www.youtube.com/watch?v=hDKSkBrI-TM

  Hva kommer det av at man I Norge ikke kan få til en slik ordning?
  Har vi ikke kapable folk? (vet jo at vi har)
  Mangler det enighet?
  Har vi kanskje ikke egentlig demokrati I landet vårt?
  Hos oss fremtrer samtlige av våre politikere som enten uvitende om realitetene, eller de presses til å tie eller snakke “med vinden”.
  Det er både synd og skam.

  1. Dessverre har du helt rett, Ramstad.
   Hele Stortinget, alle verneorganisasjonene og det øvrige offisielle Norge er indoktrinert til lojalt å følge IPCCs doktriner.
   Fagmiljøene (klimaforskerne og andre sammensvorne) er overbevist om den truende globale dødsrisikoen, enten av tro eller money.

   Den 4. Statsmakt har abdisert, de kritisk, gravende og spørrende journalistene er vekk.

   Men, dette bør egentlig mane til kamp, til en demokratisk opposisjon.

   Hva er koden? Hvor er det svakeste leddet?

   1. Hva ville skje om noen tok kontakt med FrP ved Jensen og foreslo et møte med dem?
    Det er for galt at penger og andre resurser skal brukes i så stort monn på en ikke-sak.
    Mon det ikke også er slik at sannheten seirer til slutt, og at den derfor egentlig er en vinnersak for et parti?

   2. Dette kommer vi tilbake til i analysen av Prof. Lindzens foredrag som kommer i morgen.

Kommentarer er stengt.