Det er SOLA som styrer klimaet

Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola

Klimanytt 116, av Jan-Erik Solheim

På grunn av endringer av jordas bane rundt sola er vi nå i en periode hvor vi får mer solinnstråling på samme dag fra et år til det neste i første halvdel av året . Dette fører til kortere vintre, mer varme om våren, minkende havis i Arktis og økende havis i Antarktis.

 

Sommersolverv 21.juni
Denne søndagen kl 18:38 snudde sola i sin vandring over himmelen. Dette tidspunktet kaller vi sommersolverv. Fra nå av vil sola for hver dag være kortere oppe – hvis vi ikke har midnattsol. Men også den tar etter hvert slutt. En annen viktig dato er 6. juli. Da har jorda sin største avstand fra sola (solfjerne). Hvor mye solstråling et sted på jorda mottar er en kombinasjon av hvor høyt sola står på himmelen og hvor langt borte den er. I tillegg kommer topografi, skydekke, forurensninger etc.

KN116_fig1Figuren viser hvor mye stråling som mottas per kvadratmeter ved jordbanen i løpet av året. Vi ser at forskjellen mellom maksimum og minimum solinnstråling er hele 88 W m-2, eller 6.5%. (Beregnet fra observasjoner med SORCE satelliten) Minimum er i år den 6. Juli

Tidspunktet hvor jorda er nærmest sola flytter seg en dag fremover hvert 56 eller 57 år (KN45 Jordas bane forklarer issmelting og tidligere vår). Dette fører til litt mer stråling fra sola på samme dag i året mellom solnære ( i år 4. januar) og solfjerne (i år 6. juli), når vi sammenligner et år med det foregående.

Noe tidligere smelting av is og snø
For oss som bor på den nordlige halvkule betyr denne dreiningen av jordas bane at vi er inne i en periode med kortere og varmere vintre og vår. Det blir tidligere smelting av is og snø. Det motsatte skjer på den sørlige halvkule. Dette kan forklare de langsiktige trender når det gjelder smeltende havis i Arktis og økende havis i Antarktis. Ifølge IPCCs klimamodeller som styres av CO2– utslipp, skulle havisen minke både i nord og i sør.

Det understrekes at jordbaneendringen gir en langsiktig trend som blir forstyrret av sykliske variasjoner i vind og havstrømmer som bringer varme til våre breddegrader. Vi opplever også sykliske variasjoner av solaktivitet og solinnstråling som påvirker klimaet.

Referansemateriale finnes i disse tidligere numrene av Klimanytt:
KN41 Hvorfor utvikler temperaturen seg likt i USA, Kina og Arktis 2
KN57 Solflekkmaksimum er passert – ingen nålevende person har opplevd en så svak sol
KN70 Willy Soon pris Modig forsvar av vitenskapen
KN72 Et dypt solaktivitetsminimum varsler kaldere klima

Dette blir det siste Klimanytt før sommerferien. Vi starter igjen i august. Leserne oppfordres til å sende inn forslag til tema til adressen klimanytt@klimarealistene.com

 

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. Ja alt er avvik selv 19 år med pause. Ingenting er klima før det er 30 år man snakker om.

  1. Så, når solforskerne antyder at den eksisterende trenden kan vare i 30 – 40 år, med en svært «kald» sol, ja da går vi interessant tider i møte.

   Når får vi et paradigmeskifte?

  1. Se referansene til 5 ulike numre av Klimanytt som nå er redigert inn i oppslaget, der ser du også videre henvisning til vitenskapelig litteratur.

 2. Vel og bra skrevet. Men hvordan passer den kalde våren vi har hatt her i nordområdene inn i dette?

  1. Hvilken del av denne setningen er det du har problemer med å forstå, Hr. Hansen?

   Det understrekes at jordbaneendringen gir en langsiktig trend som blir forstyrret av sykliske variasjoner i vind og havstrømmer som bringer varme til våre breddegrader.

   1. Så det må altså være slik at denne våren altså kun har vært «et avvik» og ikke noe klimaendring? Da skjønner jeg, i så fall.

Kommentarer er stengt.