Det er SOLA som styrer klimaet

Havnivåskremsler fra Bergen

Avdelingen for profetier og skremsler om havnivået har sett på to friske nyhetsoppslag med Prof. Helge Drange fra Bjerknesinstituttet i hovedrollen. De to medieoppslagene  fra Aftenposten i 2012 og BA nå i juni er bare to i en lang serie av tilsvarende oppslag fra denne havnivåeksperten, men begge bekrefter at Hr. Drange har vanskelig for å utrykke seg i media om havnivå uten å få med begrep som «1,5 meter» og «klimagassutslipp.»  Det er selvsagt helt utenkelig at en ekspert finansiert med offentlige midler kan villede offentligheten over flere år i en serie slike oppslag, men vi har likevel sett på hva Hr. Drange meddeler offentligheten sammenlignet med hva man kan observere i naturen.

Via Aftenposten får vi dette i 2012
«Globalt havnivå stiger i dag med en fart som tilsvarer 30 cm i løpet av 100 år.» Dette skal for Norge bety følgende:
«Basert på eksisterende faglitteratur beregner vi en havstigning om 100 år på mellom 20 til 80 cm for Oslo. For Bergen er stigningen estimert til 30 til 90 cm.»
Det snakkes også om usikkerhet mens det samtidig avvises som usannsynlig med en havnivåstigning på mindre enn 50 cm dette århundret. Man serveres også tilsynelatende saklig informasjon som at havet blir varmere. Dette fører til at vannet utvider seg, og dermed at overflaten heves. Fagbegrepet er termisk ekspansjon, noe han sparer Aftenpostens lesere for. Likeledes utelater han at definisjonen av faglitteratur bare inkluderer den delen av den som støtter hans syn. Så kommer Drange til smelting av Grønlandsisen og iskappen i Antarktis med påstanden: Målinger viser at det er netto smelting fra begge disse iskappene og at smeltingen er økende.

Via BA får vi denne situasjonsbeskrivelsen i dag
Innslaget er produsert av NTB som en del av deres klimapropaganda saklige klimajournalistikk, og her henviser Prof. Drange til en ny studie som pussig nok tar utgangspunkt i det totalt usannsynlige scenario at temperaturen skal stige med 4 grader Celsius i dette århundret. Budskapet i overskriften levner ingen tvil: Havet kan stige 1,5 meter uten utslippskutt. Men lengre ned står det: «det er 5 prosent risiko for at havnivåstigningen i slutten av dette århundre vil være på 1,12 meter i Oslo og 1,42 meter i Bergen,» noe Drange implisitt later til å gå god for.
Det er altså 95% sjanse for en annen og mindre havnivåstigning enn 1,42 meter i Bergen, men det vil hverken Drange eller NTB fortelle leserne om. Vi avspises med Dranges: «Selv om havet stiger raskere enn landet, kommer vi litt bedre ut enn mange andre».

Og observasjonene av havnivået viser?
Hvis vi holder oss til Prof Dranges laveste estimat fra 2012 (20cm/100 år for Oslo og 30cm/100 år for Bergen), så skal det på de tre årene siden januar 2012 ha vært en havnivåstigning i Oslo på 6 mm og i Bergen på 9 mm. Ved å se på målerne i vannkanten, kommer vi istedet til at havet har sunket på 3 år, i Oslo med 9,5 mm og i Bergen med 1,5 mm. Her hjemme har Geodet Bjørn Geirr Harssonen dette å legge til om Oslo: over 98 år har havet gjennomsnittlig sunket med 3 mm i året..
Når Drange siteres på «Selv om havet stiger raskere enn landet», så er det klart at enten snakker ikke Drange sant, eller så er det noe galt med observasjonene.

glacialHvor raskt stiger det globale havnivået?
«Globalt havnivå stiger i dag med en fart som tilsvarer 30 cm i løpet av 100 år.» skrev Drange I Aftenposten i januar 2012. Det er ingen tvil om at han refererer til virkeligheten, men er virkelighet det samme for Prof. Drange som for resten av menneskeheten?

Figuren til venstre viser trenden i havnivå utifra observerte rådata (grønn pil) og trenden i modellen hvor det er lagt til en politisk justering på toppen av rådataene (rosa pil).

Når redaksjonen konsulterer en av verdens ledende havnivåeksperter vedrørende havnivåtrend, så svarer Niklas Mörner at trenden for dette århundret er 5 cm +/-15 cm. Usikkerheten kommer i stor grad fra sola, man vet rett og slett ikke i hvilken grad den vil varme opp eller kjøle ned havet i dette århundret. Først om 5-8 år vil de fleste solforskerne være sikre nok til å komme med et nøyaktigere estimat for hvor dypt og kaldt det kommende solminimumet vil bli,

NAtlanticHeat0-700mSince1979Termisk ekspansjon og smeltende is
Drange mente i 2012 at havet steg grunnet termisk ekspansjon og at det foregikk en netto avsmelting fra Grønland og Antarktis. Her vil vi peke på at verdens ledende oceanografer avviser at dyphavet blir varmere og at figuren til venstre viser nedkjøling i havet fra 2007 utenfor stuedøra til Prof. Drange. For kort tid siden demonstrerte Prof. Ole Humlum her at observasjonene viser en sterk økning i Antarktisk havis. I motsetning til modellene som pussig nok viser det motsatte.

accumulatedsmbDet gjenstår dermed bare å undersøke Prof. Dranges påstand fra 2012 om at netto avsmeltning fra Grønland skjer og at denne trend er akselrerende. Figuren til venstre viser avsmelting for sesongen 2011-12 i rødt, gjennomsnittet i sort og årets sesong i blått. Det er mulig man innenfor klimanytalende forskermiljøer anser en sterk nedbremsning for også å være akselrasjon. Når årets smeltesesong på Grønland er over om 8-9 uker kan vi konkludere. Det er godt mulig at isen på Grønland i år legger på seg istedet for å minke.
Uansett er det vesentligste her hvorvidt issmeltningen er så stor at det er grunn til å bekymre seg for havets nivå. Svaret på det, om en sterkt avtagende smeltetrend på 0,1% av Grønlandsisen pr 10 år gir grunn til bekymring, det overlater vi til leserne. Det er grunn til å nevne at selv Al Gore har avvist dette i praksis ved å investere stort i et landsted ved stranda i California samtidig som våre hjemlige klimakåte Oslo-politikere har bygd sin opera i vannkanten.

Vi må derfor konkludere med at Prof.Drange har kommet i skade for å forveksle modellene med virkeligheten både i 2015 og i tidligere år og at han har lav troverdighet mht havnivåstiging.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier