Det er SOLA som styrer klimaet

Ny forskning bortforklarer manglende global oppvarming

Det engang så solide tidskriftet Science Mag publiserer i dag en klimaortodoks studie av Nieves Et Al med tittelen Recent hiatus caused by decadal shift in Indo-Pacific heating som lanserer to bortforklaringer på opphøret av global oppvarming siden desember 1996. Første hypotese er at et kaldere hav siden 2005 kompenseres av nyoppdaget varme i sjiktet mellom 100 og 300 meter både i Stillehavet og i Det Indiske Hav. Hypotese to er at halvparten av «pausen» aka «the hiatus» er forårsaket av endret solaktivitet og pådriv fra stratosfæriske aerosoler. Studien kommer til å bli hausset opp som enda et bevis av den vanlige gjengen som selvsagt ikke kommer til å nevne studiens andre hypotese. 

Abstraktet lyder
«Nyere modellstudier har foreslått ulike scenarier for å forklare nedgangen i overflatetemperatur i det siste tiåret. Noen av studiene synes å understøtte tanken på intern variabilitet og/eller omrøring av varme mellom overflaten og dypere lag av havet. Andre foreslår at strålingspådrivet også kan spille en rolle. Vår undersøkelse av observasjonsdata over siste 20 år viser noen signifikante forskjeller i forhold til reanalyserte modellresultater, og gir best forklaring på omfordelingen av varmen. Vi finner at kjøling i de øverste 100 meter av Stillehavet i hovedsak kompenseres ved oppvarming i laget fra 100-300 meter i Stillehavet og Det ndiske Hav siden 2003. Dette er også i strid med tidligere påstander (Trenberth) om at varrnen gjemmer seg på større havdyp.»

IPCC-leiren forsker videre
Forfatterne av denne studien som er basert både på observasjoner i naturen og klimamodellerinng er Veronica Nieves, Joshua Willis og William Patzert. De jobber alle med havsirkulasjon ved JPL. Paraplyorganisasjonen for Jet Propulsion Laboratory er NASA. Dette er en del av NASA som ikke trenger å opptre med like stor politisk korrekthet som NASA-Giss, men Josh Willis som var medforfatter til fjorårets store NASA-studie som påpekte at havene ikke hadde blitt varmere, presiserte dengang iht pressemedingen at studien ikke reiste tvil om at klimaendringene var reelle. Josh Willis var medvirkende forfatter for IPCC’s AR4, kapittel 5 i 2008.

Nieves_SOM_150710jpgStudien baserer seg på tidligere politisk korrekte studier som indikerer at havets nettoopptak av varme har fortsatt og at den observerte stansen i oppvarming på havoverflaten skyldes overføring av varme til dypere lag. Man er således på kollisjonskurs med Carl Wunschs havtemperaturstudie.

På figuren til venstre fra Nieves Et Al ser man et tydelig trendskifte i 2005, etter dette året er det bare Det Indiske Hav som har en klar oppvarming, Havets overflatetemperatur (SST) er vist i et globalt gjennomsnitt og regionalt for de enkelte hav. Et 5-årig filter er brukt for å jevne ut kortsiktige variasjoner. (klikk for større figur)

Dataene er fra NOAA OI SST version 2.

ArgoWorldOceanSince200401 65N-65SInteresserte kan sammenligne trendene i figuren over med tilsvarende trender fra Climate4you. For eksempel er oppvarmingen i de øvre 200 eller 400 meter (målt globalt) etter 2005 slett ikke lett å få øye på i denne figuren.
(klikk for større figur)

Uansett er overføring av varme mellom hav og atmosfære og varmetransport fra ekvator til polene noe som skjer hele tiden og som en del av naturens egne klimaendringer, helt uavhengig av mengen CO2 som resirkuleres tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra.

Klimamodellene feiler igjen
Professor Jan-Erik Solheim kommenterer kort at denne studien er et helt utmerket bevis for at klimamodellene feiler igjen. Han spør om studien også forklarer utflatingen i temperatur i perioden 1950-80. En interessant opplysning er at det erkjennes at Nordatlantisk Gyre er i avkjølende mode og selv om dette betyr lite for global hiatus – men støtter dog vårt arbeide fra 2012 med prognose for avkjøling i vårt område – og at Arktisk is nå øker igjen.
Solheim påpeker at Chow og Lindzen viste i sitt arbeid (Klimanytt 110) at det er målt (ERBE & CERES satelliter) en positiv sammenheng mellom havoverflatetemperatur i tropene og utstråling, mens klimamodellene viser det motsatte.

Leser man selve studien ser man straks henvisninger til steder hvor modellene ikke samsvarer med observasjonene.

Studien helgarderer
Med den alternative hypetesen som er godt gjemt bort inni teksten uten å være nevnt i abstrakte sørger man for å helgardere. Slikt kjetteri skal selvsagt ikke utbroderes i detalj i studien siden det er karrierestoppende i dagens debattklima både i USA og i Norge. Teksten er som følger:
«An alternative hypothesis is that approximately half of the surface hiatus is caused by changes in solar and stratospheric aerosol forcing. (M. Huber, R. Knutti, Natural variability, radiative forcing and climate response in
the recent hiatus reconciled». Nat. Geosci. 7, 651–656(2014).

Sola som man tidligere i IPCC-miljøet har parkert på sidelinjen som en ubetydelighet, trekkes nå frem som en mulig årsak til halvdelen av opphøret av global oppvarming. Dette er et håpløst tilfelle av politisk korrekthet siden strålingsbudsjettet viser at sola står for 1366 W/m2, mens CO2 fra fossile brensler står for 0,015 W/m2

Øvrige kommentarer
Vi editerer inn øvrige kommentarer her fra andre steder de neste to døgnene, etterhvert som vi blir oppmerksom på dem.
Judith Curry har flere kommentarer, her er smakebiter: «In plain words, there doesn’t seem to be any observational evidence that Trenberth’s ‘missing heat’ is hiding below 700 m.»
«This paper lays out a challenge not only for ocean reanalysis, but for also improving model treatment of vertical heat transfer in the ocean.»
«Well, it will certainly be interesting to see what the media does with this paper, after declaring the hiatus an artifact several weeks ago.»

BobTisdale analyserer studien på WUWT. Han påpeker at Nieves Et Al starter pausen i 2003 og avslutter med data fra 2012 som det seneste året, noe som har betydning for trenden. Videre har forfatterne ifølge Bob Tisdale en sær definisjon av Sydhavet, her er det mye kritikk.
«It’s hard to believe that Nieves et al. discuss and present the ocean heat uptake of the Pacific Ocean but fail to provide anything more than a brief mention of ENSO
Og så var det dette med usikkerheten da: «Last, while reading the paper, you’d note that trend uncertainties are rarely presented in the text. Just look at the quote above. That’s really unusual for a scientific study! How did it pass peer review without listing uncertainties in the text?»

Dr. David Whitehouse kommenterer på GWPF at denne studien definitivt bekrefter eksistensen av pausen og sammenligner med den mer tvilsomme metodikken i den pausebenektende studien fra Karl Et Al: It is interesting to compare the trends in this recent paper and in Karl et al. Karl found 0.09°C for 2000-2014 whereas the new paper obtains 0.001°C for 2003 – 2012 so they are very different. Nieves et al found 0.008°C per year for 1993 – 2002. Indeed, they find substantially less warming in the top 100 m of the oceans in the current decade than in the previous one.
Dr. Whitehouse kommenterer også den omfattende bruken av figurer uten at usikkerhet er redegjort for.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Takk for interessant presentasjon. Ved første øyekast var jeg litt forvirret over grafen med temperaturmålinger fra Argo-bøyene i forskjellig dybde. Innså etterhvert at enkeltgrafene hadde forskjellig målestokk på den vertikale temperaturskalen, men måtte tilbake til originalen i Climate4you for å kunne lese at differansen (i grader Celcius) mellom hvert temperaturtall er som følger:
    2.5m: 0.40, 100m: 0.10, 200m: 0.04, 400-800m: 0.02, 1000-1900m: 0.01 grader Celcius.
    Grafene viser at vi fra 400-1900m har hatt en temperaturøkning på mellom max 0.01 -0.02 grader de siste 11 år . Ikke mye å skrive hjem om! Jeg formoder at dette ligger nær grensen for målenøyaktighet?
    Dagfinn Moe

Kommentarer er stengt.