Det er SOLA som styrer klimaet

Holdningskampanje eller indoktrinering i skolen?

1.september starter Miljødirektoratet med klimapropaganda i skolen og 300 skoler får besøk. Offisielt er dette en såkalt holdningskampanje med tittel Generasjon Grønn og de som formidler usannheter på skolene har den offisielle tittel miljøambassadør.  Dette er en form for indoktrinering som har foregått i minst 5 år hvor politikere fra SV har hatt det formelle ansvaret. Nytt i år er det at Høyres Tine Sundtoft viderefører en virksomhet de har arvet fra SV uten at det gjøres det minste forsøk på å gi  skoleelevene balansert og saklig informasjon.

Høstens miljøambassadører. Foto: Kristin Westby/Miljødirektoratet
Høstens miljøambassadører. Foto: Kristin Westby/Miljødirektoratet

Høstens kampanje
omfatter 300 skoler hvor dine barn og barnebarn vil bli servert en lang rekke usannheter regissert av Bjerknessenterets Kikki Kleiven som er mentor for indoktrineringen som skjer i regi av Bjerknessenteret i Bergen. Er det ikke mer enn pussig at en institusjon som omtaler seg selv som en forskningsinstitusjon også sysselsetter seg med hjernevask på skolene?

Det er strålende omtale av tiltaket her i Sysla Grønn som er en avlegger av Aftenbladet i Stavanger og Bergens Tidende. Hvorvidt disse to borgerllge avisene synes det er ok med indoktrinering på skolen har vi ikke kommet til bunns i, men leserne kan jo henvende seg direkte til redaktørene og spørre selv.

Her er praktisk informasjon for skolene som selv kan bestille et foredrag for å berike hverdagen for både lærere og elever. Bildet viser de enkeltpersonene som holder foredragene i høst som rammer både VGS og ungdomsskoler. Som tilhører er du garantert at det ikke vil bli sagt noe som helst hverken om opphøret av den globale oppvarming for 18-19 år siden, eller at de menneskeskapte klimaendringene fortsatt ikke kan observeres ute i naturen selv etter mer enn 25 års intens klimaforskning.

Historikk og ansvar
Indoktrineringsprogrammet startet våren 2009.  Vi sakser her fra Dagavisen hvor Dr. Philos Erik Bye har rapportert om innholdet på «kurset» i tidlig fase:
Som en del av satsingen «klimaløftet», ble programmet «Himmel og Hav» igangsatt med en kursserie «Klimaklok i skolen» som var et tilbud til nåværende og fremtidige lærere både i ungdomsskolen og videregående skole. Kurset ble giennomført rned Siri Kalvig som kursleder med arrangementer rundt omkring i hele Norge. Samlet sett ga dette kurset det klare budskap: Vi står foran en kiimakrise som føige av global oppvarming. Utslipp av menneskeskapt CO2 er den åpenbare synderen. Og det er bare en umiddelbar og drastisk reduksjon i dette utslippet som vil redde kloden. Usikkerheten og andre mulige årsaksforklaringer ble ikke nevnt i noen særlig grad.

Miljødirektoratet ledet av juristen Ellen Hambro har ansvaret for tilrettelegging av indoktrineringen mens klima- og miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre har det overordnede politiske ansvaret for at skolene påtvinges dette foredraget til erstatning for faglig undervisnng hvor man istedet kan tilegne seg kunnskap.

Det er snart valg
Med neste valg rett rundt hjørnet burde et parti som indoktrinerer dine barn og barnebarn på skolen ligge tynt an. SV som startet opp dette svineriet ender forhåpentligvis opp under sperregrensen. Du har enda noen uker igjen til å bestemme deg og i mellomtiden er det muligens en mikroskopisk sjanse for at «noen» tar til vettet.

Eksempler på indoktrinering
Miljødirektoratet har vært så vennlige å legge ut til offentlig beskuelse noe av det som er formidlet på forrige rundtur i 2014 av de såkalte ambassadørene. Her kan du høre Rebecca som skriver sin Master på den smeltende havisen i arktis. Pussig nok nevnes det ikke i det hele tatt at det har vært en drastisk økning i havisen i arktis fra 2012 til 214.
Ingrid som er master i miljø og klimaendringer og selv har konstantert at klimakrisen i Bangla Desh er større der enn de fleste andre steder later også å ha indoktrinert seg selv grundig. Vi venter i spenning på hva som vil bli sagt på skolene i høst, og oppfordrer både lærere og elever til å gjøre opptak av det som blir sagt.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier