Det er SOLA som styrer klimaet

NRK har det varmt i kloden

I anledning NRKs siste propagandafremstøt her om hva som varmer kloden, støttet av deres ikke spesielt objektive rådgivere, så gjør vi oppmerksom på en del fakta som er særdeles pinlige for NRK og støttespillere. Vi starter med en klimahistorisk gjennomgang og viser at Selda Ekiz og Astrid Rommetveit fremfører et budskap fullt av faktafeil.

Temp400KyearsHar det blitt varmere?
Vel, det beror på hva du sammenligner med og ikke minst hva du ønsker at svaret skal være. Det er ingen hemmelighet at NRK og de fleste av deres rådgivere ønsker at budskapet skal være at kloden er blitt varmere fordi vi har syndet med våre utslipp av drivhusgasser fra ond, kapitalistisk industri. De sammenligner derfor med starten av den industrielle revolusjon som sammenfaller med naturlig oppvarming etter Den Lille Istid og kjører det tilsynelatende troverdige argumentet om at CO2-nivået ikke har vært så høyt på hundretusener av år – en påstand som er bygd på sviktende grunnlag. Figuren øverst viser temperaturen over 400.000 år og som vi ser er det i denne tidsepoken to normale tilstander på vår klode: Istider på ca 100.000 og mellomistider på noe over 10.000 år, Vår nåværende mellomistid er klart den kaldeste av disse, så i en lang tidsskala blir det kaldere.

GISP2 TemperatureSince10700 BP with CO2 from EPICA DomeCHolocen – den nåværende mellomistiden
Det neste spørsmålet vi stiller oss er hvorvidt det blir varmere eller kaldere i denne kortere tidsepoken på litt over 11.000 år. Figuren her er iskjerneprøven GISP2 fra Grønland, som gir en klar bekreftelse på synkende trend i denne mellomistiden. De grønne søylene er varme epoker: den minoiske, den romerske og vikingenes. At det i den moderne varmeepoken er klart kjøligere enn for 1000 år siden bekreftes ved funnet av gården til Eirik Raude som nylig har dukket frem fra Grønlandsisen. Brønnen hans er fortsatt full av is året rundt.

Figuren her viser klart at vi sakte men sikkert er på vei inn i en ny istid. Vi kan trøste oss med at dette er en langvarig prosess.

IPCC1990_fig7c_lambh23Og i mer moderne tid?
Ser vi på de siste 1000 årene, så finnes det en helt utmerket rekonstruksjon av temperaturtrenden gjort av den kjente klimaforskeren Hubert Lamb, denne figuren (7c) ble brukt av FNs klimapanel i den første hovedrapporten i 1990. Det var dengang FNs klimapanel i større grad hadde vitenskapelige prosesser.
Her ser vi klimaforbedringen siden den lille istiden og at det kan være riktig som NRK påstår at det har blitt 0,8 grader varmere de siste 150 årene. Trekker man fra for urbane varmeøyer slik James Hansen gjør (minus 0,2 grader), så står vi igjen med en svakt varmende og totalt udramatisk klimaforbedring på 0,6 grader siden 1880.  Går vi to figurer ned ser vi at det meste av denne klimaforbedringen er fordelt på to perioder, bare avbrutt av «The Grand Hiatus» – varmepausen 1943-76 som NRK ikke liker å omtale. Pussig nok vil ikke NRK og rådgiverne deres heller omtale vikingenes betydelig varmere varmeperiode for 1000 år siden, dengang de dyrket vindruer i de varmeste fjordene på sydvestlandet i Norge. Svaret er igjen at det de siste 1000 årene har blitt kaldere.

CentralEnglandTempSince1659 880pixelFaktafeil fra NRK
Rommetveit er en av NRKs mer erfarne klimapropagandister og faktafeil som denne vedrørende siste varmeperiode er normal kost for henne: «så fort har temperaturen på kloden aldri økt før, i perioden forskerne har beregninger for.» Det er helt utenkelig at rådgiverne NRK refererer til ikke kjenner til den lengste måleserien for temperatur så hun er ikke alene om å villede NRKs kunder: CET for det sentrale England startet i 1659, nær bunnen av Den Lille Istid. Det er figuren du ser til venstre her.
Siden 1659 har temperaturen steget med gjennomsnittlig 0,26 grader C per 100 år og over ca 350 år er det vanskelig å få øye på noen skremmende oppvarming. Den raskeste oppvarmingen her finner vi i 40-årsperioden 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år.

Så mye påvirker sol og vulkaner
Dette er NRKs tredje overskrift og teksten under som gjengitt her er håpløst tøvete, Det er fristende å vise til den medfølgende grafen NRK viser som et falskneri, men siden mange av disse grafene kommer fra en forlengst diskreditert Bloomberg-animasjon (se her for omtale av den), la oss i et anfall av høflighet nøye oss med å konstantere at NRK holder seg med sine egne fakta.

Sol og vulkaner er naturens måte å påvirke global temperatur på. Summen gjør at klimaet varierer, men det blir ikke varmere.

Det er særdeles godt dokumentert at solaktiviteten samsvarer med hva vi kan observere av klimaendringer på jorda.
TSI-vs-temp_Soon-et-al_2015Her kan man se total solinnstråling (TSI) i W/m2 vertikalt til venstre og avvik fra normal temperatur (referanseperiode 1961-90) på den Nordlige halvkule. Den medfølgende forskningen er her. Legg merke til den store varmepausen fra 1943 til 1976, her påstår FNs klimapanel at våre utslipp av klimagasser har forårsaket minst 51% av oppvarmingen – men det blir faktisk kaldere til tross fro disse utslippene!

Vi er beklageligvis i den bedrøvelige situasjon at NRK bare lytter til rådgivere som med referanse til klimapanelet snakker vekk sola, de later som om den nesten ikke eksisterer under dekke av FN klimapanels mandat som bare omhandler de menneskeskapte klimaendringene. Og dermed blir hele budskapet fra NRK både håpløst tøvete og løgnaktig.

Hvor mye påvirker aerosolene?
Her må man huske på at aerosoler først kom på moten for alvor hos klimapanelet etter at den globale oppvarmingen stanset vinteren 1996-97. Plutselig trengte man noe sterkt kjølende for å kunne forklare den manglende oppvarmingen fra alle våre drivhusgassen. Her er det viktig å huske på at her er det mye synsing fra klimapanelet, det er en særdeles stor usikkerhet rundt atmosfærisk kjøling fra aerosoler. Det er bare observert vesentlig nedkjøling fra aerosoler i atmosfæren i et begrenset tidsrom etter de aller største vulkanutbruddene, sist gang i årene 1991-93. Det er lite eller ingen substans bak aerosolgrafen NRK viser og en rekke måneformørkelser har bekreftet at jorda for tiden har en ren atmosfære. Jfr klimanytt 62.

CO2_over_600MYDrivhusgassene
Her er det usedvanlig mye oppspinn fra NRK. Det er ikke mulig å snakke om drivhusgassene uten å ta med den dominerende drivhusgassen som utgjør 95% av drivhuseffekten. Vanndamp. NRK gjør det likevel ved bare å se på CO2, her er en usannhet:

«I 2015 er det mer av denne gassen i lufta enn det har vært på mange millioner år» .

Figuren til venstre dekker mange (600) millioner år og dagens usedvanlig lave CO2-nivå ser man klart helt til venstre i figuren.

Nå vil muligens de vise menn som står bak alt det rare som NRK fremfører, innvende at de bare refererer til moderne tid og at figuren over derfor er irrelevant. Yeah, right!  La oss da se på resultatene av ca 25.000 CO2-målinger tatt med den mest nøyaktige våtkjemiske metoden i moderne tid.
Beck_CO2level_1826to1960Dataene er systematisert i fagfellevurdert forskning av Ernst-Georg Beck og dekker årene 1826 til 1960.På høyre side ser vi hvordan det ble målt et stigende CO2-nivå i årene etter 1930 som en naturlig følge av den store varmeperioden i 1930-årene- Samtidig økt solaktivitet fremgår av figuren fra Soon 2015. CO2-nivået i 1943 var på høyde med dagens nivå!

Også klimapanelet bekrefter at våre utslipp av CO2 før 1950 var for små til å påvirke klimaet, og de har aldri forklart hva det var som forårsaket denne store varmeperioden i 1930-årene som gav oss 1934 som det varmeste året i dette århundret både i Norge og i USA. CO2-nivået i 1943 har aktivistene blant klimapanelets venner retusjert vekk akkurat som man i Sovjetstatene retusjerte vekk Stalins medarbeidere etterhvert som de ble likvidert.

Rommetveits spesialitet er utelatelser som totalt skjuler så og si alle fakta som bidrar til  å svekke inntrykket av den galopperende og menneskeskapte klimakrisen. Her er to slike fakta:

At maksimalt 4% av atmosfærisk CO2 kommer fra våre utslipp.
At bare 0,13% av alle drivhusgasser er menneskeskapte.

Nei, NRK, regnestykket deres går ikke opp.
Dette står til stryk. Det dere har servert er indoktrinering og propaganda med bare en sjelden antydning til vitenskapelig forankring. Som normalt. Saklig og objektiv journalistikk om klimaet later til å være en direkte utrydningstruet arbeidsform.

Virkeligheten er en helt annen: klimapåvirkningen fra våre CO2-utslipp er så liten at effekten ikke kan observeres entydig ute i den virkelige verden. Det er sola som styrer klimaet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

12 kommentarer

 1. NRK og det meste av norsk media farer med udokumenterbar propaganda. Det er vilt irriterende. Ellers. Slik jeg tolker historien siste 42000 år så er den «normale» temperaturen på jorden kanskje 5-7 grader kaldere enn i dag. DET ville gitt problemer det, isbrevekst og enda viktigere tørke. Vi er heldige i dag og om temperaturen stiger enda 1 eller 2°C og mer CO2 som gjødsel, enda heldigere. MEN nå sier mange forskere at temperaturen kommer til å synke, kanskje 1°C pga sola.

 2. Mye at og fram her, men vi trenger bare å vite at klimasensiviteten ikke er kjendt og hva betyr det ? alt som serveres om fremtidens klima basert på modeller er bare å glemme.

 3. NRK og Aftenposten har tydeligvis mistet evnen til å være åpne for motforestillinger. Begge driver ukritisk propaganda for flertallets tyranni. Hvor er det blitt av kritisk journalistikk?

  1. Vet vi at de snakker for flertallet? De jeg har snakket med i offentlig forvaltning f.eks sier typisk; «Men vi kan jo ikke si noe». Jeg har gjort det til en fast «ting» når jeg snakker med folk, selv fremmede. Da kan jeg f.eks spørre om de vet hvor mye temperaturen har økt siden 1998? Neste spørsmål jeg stiller er; Vil du bli overrasket om jeg sier temperaturen har falt? Og da har jeg fått i gang en samtale .. Det virker på bensinstasjoner, kjøpesentre, på ferger, med utlendinger, og til og med offentlige ansatte ..

   1. Jeg antar den harde propagandaen skyldes at de er redde for motforestillinger. De mener at saken er for viktig til at den kan avgjøres gjennom demokratiske prosesser. Politikere har en tendens til å oppfatte sine velgere som en gemen hop uten innsikt. Selv er de tydeligvis opphevet til å forstå ting de blir forklart, på en kritisk og objektiv måte. Vi vet jo f.eks. at de i dag hevder at det ikke fantes kunnskap om svevestøv fra dieselbiler når de vedtok avgiftsomlegging. Dette er jo sludder, men blir brukt som unnskyldning for et tullete vedtak. Denne gangen er det «føre var» prinsippet som gjelder. Tenk om det er sant at vi får en galopperende temperaturutvikling. Da er det best å tro på krisemaksimererne. Jørgen Randers uttalte i et intervju for en tid tilbake at han ikke er sikker på den menneskeskapte påvirkningen, men tok ikke sjansen på at den ikke er alvorlig.

 4. «Det er sola som styrer klima.»
  Det er riktig. Men den er ikke alene om jobben.
  Sola er den varmekilde i vårt solsystem som sørger for at ikke alt fryser til på vår klode. Hvis sola, som et tankeeksperiment, skulle forsvinne, ville jordkloden i løpet av relativt kort tid bli til en hardfrossen kule.
  Men sola får det ikke slik den vil, hvis den da skulle ha noen vilje om dette. Det er andre «forhold» som også spiller inn i bestemmelsen om hvordan klima skal være.
  Det er f.eks. et annet og varmere klima nær ekvator, enn her hos oss i nord. Her er det også en kaldere værtype om vinteren enn det er på sommers tid. (En kan, litt provoserende snakke om at vi har et annet klima vinters tid, enn det vi opplever om sommeren.)
  Disse forhold skyldes ikke sola. Den gjør hva den kan for at det skal være varmt, men blir hindret av «krefter» og forhold kjent for oss av bl. a. Copernicus, Galilei og Milankovic, som ligger langt utenfor menneskelig styring.
  Det å tro at mennesket kan «redde klima» og dermed «redde jorden» er omtrent som legenden om å bygge Babels Tårn. Enkelte tror visst også i dag at de er Guder.

  1. Bjørn, du har helt rett i at den ikke er alene om jobben. Men det passet bra å stoppe der. Kompleksiteten er stor, og det er fredag kveld..

   Sola påvirker igjen skydekke, havstrømmer og mye annet. Det later til å være svært mye som beveger seg i naturlige periodiske svingninger på svært varierende tidsskalaer. Energitransporten fra ekvator og til polen er viktig for vårt klima her i nord – temperaturdifferansen påvirker graden av ekstremvær – kaldere kan gi mer ekstremvær, igjen motsatt av hva de andre fabler om..

   Slingringen i jordbanen (og alt det der) påvirker solinnstrålingen i Arktis. Lindzen har påvist en variasjon på en arktisk sommerdag på 90 W/m2.

   Her kan det bli mye å le eller gråte over hvis Stortinget kommer så langt at de skal vedta en klimalov.

   1. Ganske lettvint omgang med fysikk! CO2 som varmekilde??????

    Omtrent som å si at isolasjonen i huset er ikke en varmekilde!

    1. Dette er forvirrende Roald T.

     Er du enig med oss som mener at CO2 ikke er en varmekilde?

     Mener du at husisolasjonen er en varmekilde?

     Eller er du bare ironisk?

Kommentarer er stengt.