Sol, vind og elektrisitetspriser

Klimarealistenes nye leder, biologen Morten Jødal, har sin egen blogg «Miljømytene». VI gjengir her utdrag fra hans siste innlegg, som dokumenterer at økt satsning i alle land på sol og vind i elektrisitetsforsyningen vil resultere i vesentlig høyere priser. Som et element i «Det grønne skiftet», forteller mediene oss jevnlig om priser på solcellepaneler og…

Den verdibaserte erkjennelse

Forfattet av Morten Jødal, biolog, og styreleder i Klimarealistene Dagene før påske flommet mediene over med artikler om verdens miljøundergang. Det Internasjonale Naturpanelet (IPBES) spådde at det biologiske mangfoldet på jorden kan kollapse, geologen Henrik Svensen hevdet i Aftenposten at Den største utryddelsen rykker nærmere, og WWF påstod at global oppvarming kunne ta knekken på halvparten av artene…

Klima og kunnskap

Trygve Eklund, leder for Klimarealistene Vi bringer i dag et debattinnlegg fra vår leder som er refusert av Aftenpostens debattredaksjon, men innleder med Trygves brev til debattredaksjonen som ledsaget det naturlige ønsket og retten til å få tilsvar når foreningen angripes. Illustrasjonen her – en karikatur av IPCCs ledende klimaforsker Sari Kovats – er lagt…

Åpent brev til Siv Jensen: Hva koster klimatiltakene?

Kostnadene ved klimatiltakene er mange, og listen over pengebruken er lang: Regnskogsfondet, “månelandingen” på Mongstad, elektrifiseringen av sokkelen, elbil-subsidiene,CO2 avgifter som pålegges transportsektoren og flyreiser. Hvem vet hvor mange milliarder som brukes på helt meningsløse klimatiltak? Klimarealistenes leder John Sverre Svendsen har skrevet til finansministeren og bedt om svar. Her er brevet til finansinisteren Finansminister…

Klima i endring – naturlige variasjoner

Av John Sverre Svendsen – Klimarealistenes nye styreleder Vår nyvalgte styreleder gjør seg her noen generelle refleksjoner over det kompliserte klimaspørsmålet. John Sverre Svendsen er utdannet sivilingeniør og siviløkonom fra universiteter i New York, med en lang karriere i NORAD og FN-systemet. Han har ledet TEKNA SeniorTeknologene klimastudiegruppe fra tidlig 2009 og vært redaktør for…

Klimapanelets rapporter lite troverdige

Forfattet av Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør og professor. Hele den internasjonale debatten bygger på IPCC som ufeilbarlig organisasjon, som på vegne av verdenssamfunnet skal trekke de riktige avveide konklusjoner. Hvis så var ønskelig ville man organisert det annerledes og på vitenskapens premisser. I stedet oppnevnes IPCC politisk, og politikerne interfererer sterkt også i de…