Ny lederrolle for Storbritannia?

Av Nicolay Stang Dette er et kritisk tilsvar til Vidar Helgesens innlegg i DN, som avisen ikke har ønsket å ta inn. Kort tid før Theresa May (fotoet)  ble valgt til statsminister i Storbritannia uttalte hun et ønske om en energipolitikk som vektlegger pålitelig tilgang på rimelig energi til forbrukeren. Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen…

Solkraftverket som satte seg selv i brann

I det grønne alternative universet ser man på kombinasjonen av 200 år gammel og utgått dampteknologi og ny, ulønnsom solteknologi som en del av det grønne skiftet som skal frelse verden fra den ikke-observerbare klimakrisen. Her er siste nytt fra kremen av bærekraftig grønn teknologi, Ivanpah i California. Ivanpah – solkraftverket som skal redde verden…

Vindkraft i Fosen

Gjesteartikkel fra Nils M. Nielsen Stein Bergsmark har tidligere oppsummert kort regnestykket som ligger i bunnen for konsesjonen til vindparken i Fosen. Forfatteren kommer her med ytterligere kommentarer både til vindkraftprosjektet i Fosen og regnestykkene som er lagt til grunn og det konkluderes med at det er heller tvilsomt om regnemestrene for Fosen-utbyggingen har dekning…

Vindkraft i Norge: Unødvendig, ulønnsom og uten klimaeffekt

Klimanytt 154, av Stein Bergsmark I Norge vil vindkraften aldri bli lønnsom. Den vil belaste fellesskapet med enorme beløp i årtier framover, subsidiere EU-land, og ikke få målbar virking på klimaet. Mediadekningen om dette er høyst mangelfull. Norsk vindkraft i et nøtteskall En gjennomgang av Statkrafts Fosenprosjekt viser kostnader og klimaffekt for norsk vindkraft. Etableringskostnad-ene…

Fornybar energi og klimabløffen

Klimanytt 151, av Ole Henrik Ellestad Andelen av fornybar energi er bare på noen få prosent i global sammenheng. Den er anslagsvis dobbelt så dyr, produseres ofte til feil tid, gir problemer med innfasing i nettet og er veldig dyr å lagre. Dette overbeviser ikke folk om fremtidens muligheter. Så en del av medietaktikken til…

Grønn avindustrialisering i Storbritannia

Klimapolitikken i Storbritannia fører mot full nedleggelse av landets stålindustri, men ingen av de to største partiene har innsett at dette har vært en politikk de har vært rørende enige om hele tiden og som høytidelig ble stadfestet i Ed Millibands Climate Change Act i 2008. Høye strømpriser kommer på toppen av en lavkonjunktur internasjonalt…

Klimanytt fra utlandet

Her er tre mindre saker av interesse for våre lesere, og igjen er det nyheter av en type som er ubeleilige for tilhengerne av den klimakorrekte lære. Sør-Korea skroter klimamål for 2020 President Park Geun-hye har i all stillhet parkert grønt skifte og bærbarhet på sidelinjen. Etter at en rekke større kullkraftverk er reist med…

Regjeringen skal igjen månelande

Etter at forrige regjering skulle månelande på Mongstad med en teknologi som ikke eksisterte og en absurd pengebruk (7,4 mrd), så har “månelanding” i moderne språkbruk betydd en uvettig pengebruk, istedet for tilsiktet betydning som  var et banebrytende og unikt prosjekt med satsning på ny teknologi. Jfr KRs tidligere omtale (KN81). Nå går den nye…

Velkommen til den grønne steinalderen

Dette er den første av to oppslag som ser på det nye bærekraftige, grønne skiftet. I dag ser vi på den første av de to gedigne flosklene i slutten av forrige setning: bærekraftigheten, som i dette tilfellet involverer steinalderen. I morgen ser vi på hva to av det grønne skiftets seneste månelandinger betyr for deg,…

Britenes bærekraftige grønne skifte

Vi ser i dag på to prosjekter som viser hvilken vei det bærer for britenes bærekraftige grønne skifte, Først Drax – kullkraftverket som onverterer til bioenergi – og deretter det enda mer bærekraftige kongerekeprosjektet på Anglesey, hvor det årlig skal bæres kraftig med subsidier til kinesiske investorer – hele 2 millioner NOK pr arbeidsplass. Det…