Ingen CO2-avgift i Kina

Ingen CO2-avgift i Kina, er budskapet til resten av kloden, iht. rapporter flere steder. Kina slutter seg dermed til Russland som heller ikke har noen avgifter for dem som resirkulerer livets gass tilbake til atmosfæren. Og etter 20. januar vil USA følge Kinas gode eksempel. Norge er som vanlig bakstreversk i dette spørsmålet. Kina er…

Ekte vitenskap i Washington 8.desember

Svenske Klimatupplysningen har tipset oss om et særdeles interessant møte i Washington At the Crossroads III:  Energy and Climate Policy Summit. Blant talerne finner vi et medlem av Det Norske VItenskabs Akademie – Dr. Richard Lindzen fra M.I.T som nylig var i Norge. Her finner du programmet for møtet som strømmes over internettet. Her kan…

Fornybar energi er oppskrytt

Klimanytt 176, av Rögnvaldur Hannesson IPCC-leiren ynder å gi inntrykk av at produksjon av grønn energi nå er på full fart inn, billig og enkel. Opplysningene som gis er mangelfulle og tildels gale. Aksjene i verdens største vindfirma sank 14% etter Trumps valgseier, og det er store problemer med såvel aktive produksjonsperioder som innfasing av…

Ny lederrolle for Storbritannia?

Av Nicolay Stang Dette er et kritisk tilsvar til Vidar Helgesens innlegg i DN, som avisen ikke har ønsket å ta inn. Kort tid før Theresa May (fotoet)  ble valgt til statsminister i Storbritannia uttalte hun et ønske om en energipolitikk som vektlegger pålitelig tilgang på rimelig energi til forbrukeren. Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen…

Solkraftverket som satte seg selv i brann

I det grønne alternative universet ser man på kombinasjonen av 200 år gammel og utgått dampteknologi og ny, ulønnsom solteknologi som en del av det grønne skiftet som skal frelse verden fra den ikke-observerbare klimakrisen. Her er siste nytt fra kremen av bærekraftig grønn teknologi, Ivanpah i California. Ivanpah – solkraftverket som skal redde verden…

Vindkraft i Fosen

Gjesteartikkel fra Nils M. Nielsen Stein Bergsmark har tidligere oppsummert kort regnestykket som ligger i bunnen for konsesjonen til vindparken i Fosen. Forfatteren kommer her med ytterligere kommentarer både til vindkraftprosjektet i Fosen og regnestykkene som er lagt til grunn og det konkluderes med at det er heller tvilsomt om regnemestrene for Fosen-utbyggingen har dekning…

Vindkraft i Norge: Unødvendig, ulønnsom og uten klimaeffekt

Klimanytt 154, av Stein Bergsmark I Norge vil vindkraften aldri bli lønnsom. Den vil belaste fellesskapet med enorme beløp i årtier framover, subsidiere EU-land, og ikke få målbar virking på klimaet. Mediadekningen om dette er høyst mangelfull. Norsk vindkraft i et nøtteskall En gjennomgang av Statkrafts Fosenprosjekt viser kostnader og klimaffekt for norsk vindkraft. Etableringskostnad-ene…

Fornybar energi og klimabløffen

Klimanytt 151, av Ole Henrik Ellestad Andelen av fornybar energi er bare på noen få prosent i global sammenheng. Den er anslagsvis dobbelt så dyr, produseres ofte til feil tid, gir problemer med innfasing i nettet og er veldig dyr å lagre. Dette overbeviser ikke folk om fremtidens muligheter. Så en del av medietaktikken til…

Grønn avindustrialisering i Storbritannia

Klimapolitikken i Storbritannia fører mot full nedleggelse av landets stålindustri, men ingen av de to største partiene har innsett at dette har vært en politikk de har vært rørende enige om hele tiden og som høytidelig ble stadfestet i Ed Millibands Climate Change Act i 2008. Høye strømpriser kommer på toppen av en lavkonjunktur internasjonalt…