På tide å reagere, Aftenposten?

Det er lett å gjøre feil i en travel hverdag, men se på dette fotoet, prominent plassert i Aftenposten 3. mars for å selge budskapet om den ikke-eksisterende klimakrisen! Vet ikke alle at snø og is smelter ovenifra under påvirkning fra en varm sol? Og hvordan i alle dager har de små pingvinene kommet seg…

Klimascientologi fra NRK

Det Astrid Rommetveidt sprer her på YR er uten vitenskapelig forankring, hvis man skal bruke ord man i akademiske kretser foretrekker. Folk flest vil oppfatte dette innslaget fra Astrid Rommetveit som klimascientologi. Her kan dere lese litt om hva som er galt med denne typen postfaktuell journalistikk. CO2 – det er snart tomt For det…

Hvem er klimaekspertene?

Etter at vi publiserte våre kommentarer til det Ciceros kommunikasjonsavdeling sender ut i det offentlige rom og etter at fysiker Stein S. Bergsmark utfordret 6 professorer fra UiO, har vi fått en rekke spørsmål. Her er utfyllende materiale som hjelper deg å finne ut hvem du kan stole på i klimadebatten. Hvem er aktørene i…

Bløffen om at IPCC har de beste forskerne

Klimanytt 156, av Ole Henrik Ellestad Miljøaktivisten og journalisten Lawrence Solomon tvilte på Al Gore og at «science is settled». Han intervjuet noen av verdens ledende vitenskapsmenn innen sentrale klimatema. Intervjuene ble også til bok, «The Deniers» – en hyldest til dem som holdt vitenskapens prinsipper i hevd, og turde å stå opp mot myndighetenes,…

Omfattende klage på BBCs klimajournalistikk

Storbritannias BBC har nylig fått tilsendt en omfattende klage på manglende objektivitet i sin klimajournalistikk. BBC er på samme måte som vårt hjemlige NRK forpliktet til å holde seg med en saklig og objektiv journalistikk, hvor alle parter skal få komme til orde. Men begge disse statseide kanalene har isteden satt ytringsfrihet-en til side og…

Klima og media

Av Nicolay Stang Tekna arrangerer 5.april frokostseminaret ”Klima og media” på Litteraturhuset. Målet skal være å skape en felles forståelse rundt mediedekningen av klimasaker i Norge. Analysen under viser at det TEKNA nok etterstreber, er en enda sterkere ensretting av media, som igjen vil kunne forsterke en gryende tillitskrise Teknas seminar Klima og media skal skape…

Stans klimaskremsel mot barn!

Arnt Orskaug er bestefar og mangeårig naturfaglærer. Hans klare budskap i Aftenpostens nettutgave 15. mars er at det er voksensamfunnets plikt å sørge for at barna har tro på fremtiden – for enhver pris. Her tar han opp klimasvart-malingen av de unges fremtid. Bestefaren er til tider bekymret for barnebarna på 6 og 8 år.…

UiO med propaganda rettet mot skolebarn

Vi ser i dag på hvordan den akademiske frihet kan misbrukes etisk. Filologer ved Universitetet i Oslo vil bruke smarttelefonen til å spre klimapropaganda til skoleungdom, ifølge beskrivelsen fra medieprofessor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Påståtte klima- og miljø-problemer skal synliggjøres på mobiltelefon for skolebarn. Her dokumenterer vi at påstandene fra Liestøl…

Etisk lavmål i klimaforskningen

I serien klimaforskning rett fra galehuset bringer vi i dag komparativ klimaetisk forskning i regi av Trygve Lavik, som for tiden er Førsteamanuensis, filosofi, ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB). Hans oppsiktsvekkende forskning er – av alle steder – publisert i NTNU-tidsskriftet “Etikk i praksis” med tittelen “Climate change denial, freedom of speech and…

NRK har det varmt i kloden

I anledning NRKs siste propagandafremstøt her om hva som varmer kloden, støttet av deres ikke spesielt objektive rådgivere, så gjør vi oppmerksom på en del fakta som er særdeles pinlige for NRK og støttespillere. Vi starter med en klimahistorisk gjennomgang og viser at Selda Ekiz og Astrid Rommetveit fremfører et budskap fullt av faktafeil. Har…