Klimapanelets grunnleggende feil

Forfattet av  professor Syun-Ichi Akasofu. International Arctic Research Center, University of Alaska Formålet med dette notatet, forfattet i 2007 og titulert «On the Fundamental Defects in the IPCC’s Approach to Global Warming Research» var å påpeke at metodikken som ble adoptert av FNs klimapanel (IPCC), er fundamentalt feilaktig, noe som resulterer i en grunnløs konklusjon.…

Lindzen til President Trump – gå ut av UNFCCC

Professor Richard Lindzen (meteorologi, M.I.T) sendte 23. februar en petisjon til President Trump, hvor det oppfordres til at presidenten skal trekke USA ut fra UNFCCC (The United Nations Convention on Climate Change). Petisjonen inneholder navn på ca 300 eminente forskere samt andre kvalifiserte individer som fysikere, ingeniører, tidligere astronauter, meteorologer, marinbiologer, kjemikere, statistikere, leger, militære væreksperter, geologer…

Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC

Klimanytt 186, av Ole Henrik Ellestad NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet. De gjennomfører en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter, de siste to er på 2500 sider og med flere tusen «peer reviewed» publikasjoner som kildemateriale. Mens FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende…

2010-evaluering av IPCC med fundamental kritikk

Klimanytt nr 167, av Ole Henrik Ellestad Alvorlig kritikk, skrev internasjonal presse, til og med Aftenposten, etter evalueringen av Klimapanelet (IPCC) i 2010. Noen av hovedpunktene var mangelfulle vitenskapelige prosesser, manglende behandling av usikkerhet og formidling av denne, sammenblanding av roller i egen organisasjon og omgivelsene samt sammenblanding av politikk og vitenskap. Likevel sier politikerne…

Trenger du en glorie?

Gjesteinnlegg fra ingeniør Arne Plassen, Hamar. Vil du være med og redde verden kan du få en glorie! Dette med å redde verden er en sport som stadig går igjen. Men for at vi skal kunne redde verden må vi få noen til å tro at verden trenger å reddes. Folk flest må tro at…

IPCC og Summary for Policymakers – SPM

Klimanytt 152, av Stein Bergsmark Summary for Policymakers (SPM) er et politisk fremforhandlet dokument som i enkelte deler avviker betydelig fra en del av de underliggende vitenskapelige fakta. Prosessen og politiseringen bør overraske mange. Hvordan utarbeides SPM? En lang rekke forskere har samlet eller laget et underlag på 5000 sider eller mer. Dette skal konsentreres…

Regjeringen skal igjen månelande

Etter at forrige regjering skulle månelande på Mongstad med en teknologi som ikke eksisterte og en absurd pengebruk (7,4 mrd), så har “månelanding” i moderne språkbruk betydd en uvettig pengebruk, istedet for tilsiktet betydning som  var et banebrytende og unikt prosjekt med satsning på ny teknologi. Jfr KRs tidligere omtale (KN81). Nå går den nye…