USA nuller finansiering av klimatiltak

Siste uke har gitt oss flere drypp fra USA når det gjelder hva som blir landets klimapolitikk. Her er et kort videoklipp som gir oss essensen: all pengebruk opphører på finansiering av klimatiltak fra 2018. VI refererer også kort fra andre klimarelaterte nyheter siste uke, først G20-nyheten. Tysk G20-vertskap i utakt med mange G20-forberedelsene går…

Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp

Klimanytt nr 179, av Ole Henrik Ellestad Miljøhensyn har medført omlegging av politikken til å stimulere overgang til bensinbiler. I tillegg er det et politisk press for å øke tilsetting av biodiesel til fossil diesel til tross for klare advarsler om økt forurensing og mulige økte helseskader. Biodiesel gir i tillegg økte matvarepriser, motorskader og…

Hvor raskt kan USA tre ut av Paris-avtalen?

Det menes mye rart om USAs forhold til Parisavtalen, spesielt fra aktørene i det klimaindustrielle komplekset og fra politikere som har investert all sin prestisje i en fortsatt truende CO2-drevet menneskeskapt klimakrise. Det er for eksempel flere faktafeil i dette VG-oppslaget. Her er en kort påpekning av de faktiske forhold. Paris-avtalen Alle aktører var på…

Adieu til Paris-avtalen

Valget i USA har noe uventet lagt til rette for en helt ny global klimapolitikk. Det foreligger klare signaler fra kommende President Donald J. Trump og her følger en kort gjennomgang med lenker til øvrige kommentarer i inn- og utland. Vi har så langt mulig avgrenset omtalen til klima- og miljørelaterte forhold. Vi takker JOSH…

Rekordstore hveteavlinger i 2016

Skal man tro medier som Aftenposten og NRK så skulle verden stå foran dommedag grunnet en sterk global oppvarming kombinert med utslipp av forurensende “klimagasser”. Her er faktaene om årets rekordavlinger! Financial Times rapporterer at International Grains Council i år har registrert rekordstore avlinger av hvete, hele 1% høyere enn fjorårets nivå som også var…

Tulledebattene om klimaet

Lederen i Senterpartiets programkomite mener at klimapolitikken herjes av tulledebatter. Vi ser nærmere på dette, sammenligner med egne oppleveser på Arendalsuka og avslutter med en pikant observasjon i regi av professor Rögnvaldur Hannesson ved NHH i Bergen. Senterpartiet ut mot tulledebattene? Her kan vi like godt spørre oss selv med en gang, er Senterpartiet imot…

Nok et land skroter Parisavtalen

Presseoppslag bekrefter at Filippinene anser Parisavtalen for å være død og begravet. De slutter seg dermed til en lang rekke land utenfor EU som ikke akter å gjennomføre klimatiltak som kommer til å begrense økonomisk vekst. Det tyder på at Parisavtalen ikke vil tre i kraft fordi den aldri vil bli “de facto” akseptert av…