Concerned Scientists Norway villeder om klimasaken

Forfattet av fysiker Stein Storlie Bergsmark Dette er sammendraget til en rapport Klimarealistene distribuerer på Arendalsuka. Du kan laste ned rapporten herfra og lese den i sin helhet. De viktigste kildene er Dr. Richard Lindzen, Dr. Judith Curry, Dr. Roy Spencer, Dr. John Christy,  Dr.William Happer, Dr. Ross McKitrick, Dr. Willie Soon, Dr. Christopher Essex  og…

Utpressing av kandidater til stortingsvalget

Av Nicolay Stang Under Arendalsuka vil Concerned Scientists Norway (CSN) under ledelse av juristen Beate Sjåfjell, som tidligere har forsøkt å stoppe den vitenskapelige debatten om klimaendringene, forsøke å presse kandidater til stortingsvalget til å underskrive usannheter. Sjåfjell & Co har forfattet et opprop der de krever en rask og fundamental omlegging av samfunnet. De…

«Javel statsminister» parodierer myndighetenes klimapolitikk

Klimanytt 201, av Ole Henrik Ellestad Vi fagfolk strever med å samle faglig stoff om naturlige variasjoner og svakhetene i IPCCs CO2-hypotese og formidle dette. Det gjøres åpenbart bra i utlandet der de samme poengene vi fremfører er forstått og videreformidlet, sogar til underholdere som produsenten av det velkjente TV-programmet «Javel statsminister». En herlig satire i…

Klimaet i 2017-valgkampen, del 1: Høyre

Hva vil partiene mene i neste valgkamp om klimakrisen og hvordan bruker de nærstående floskler som bærekraft, grønt skifte og det fornybare lavutslippssamfunnet i sitt valgprogram? Vi skal i tiden som kommer følge partiene og de nye programmene som de går til valg på, men vi forholder oss utelukkende til den delen som er klimarelatert.…