Klima, media og sensur

Klimanytt 185, av Ole Henrik Ellestad Hagen er sensurert i Aftenposten. Veldokumenterte svakheter i FNs klimapanels (IPCCs) virksomhet ble endret til påstander basert på IPCC-leirens hvitvaskingsrapporter. Ensidige debattredaksjoner styrker pågangsmotet til IPCC-leiren som forsimpler og avsporer debatten. Den uheldige debattkulturen skader folkeopplysning og svekker demokratiet. Betegnelsen av journalister som vår tids yppersteprester er dekkende. Carl…

Solforskere advarer mot kulde

Professor Valentina Zharkova ved universitetet i Northhumbria varsler i en pressemelding at vi fra 2020 til 2053 vil se en sol med et svært redusert magnetfelt. Allerede i dag har vi en svak solaktivitet og denne meldingen føyer seg til en lang rekke lignende meldinger fra solforskere de siste 10 årene! Men denne meldingen er…

Klima og media

Av Nicolay Stang Tekna arrangerer 5.april frokostseminaret ”Klima og media” på Litteraturhuset. Målet skal være å skape en felles forståelse rundt mediedekningen av klimasaker i Norge. Analysen under viser at det TEKNA nok etterstreber, er en enda sterkere ensretting av media, som igjen vil kunne forsterke en gryende tillitskrise Teknas seminar Klima og media skal skape…

Etisk lavmål i klimaforskningen

I serien klimaforskning rett fra galehuset bringer vi i dag komparativ klimaetisk forskning i regi av Trygve Lavik, som for tiden er Førsteamanuensis, filosofi, ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB). Hans oppsiktsvekkende forskning er – av alle steder – publisert i NTNU-tidsskriftet “Etikk i praksis” med tittelen “Climate change denial, freedom of speech and…

Ole Humlum mest lest på geoforskning.no

Geoforsknings Ronny Setså har  regnet på deres mest populære blogginnlegg i 2015 og det viser seg at.professor Ole Humlum hadde de tre mest leste blogginnleggene på geoforskning.no. Humlum er med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og de tre sakene han tok opp handlet alle om klima. Redaksjonen gratulerer Ole Humlum med tre utmerkede og særdeles lesverdige…

Ytringsfrihet og klimadebatt

Vi gjengir utdrag fra et innlegg Ole Humlum hadde på Geoforskning.com fredag 13.september, med samme tittel som gjengitt her. Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard (UNIS). Han er også medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Ytringsfriheten Det å kunne møte det motsatte synspunkt tolerant og…

Fritt Ord og Klimarealistene

Klimarealistene har søkt Fritt Ord om støtte og Fritt Ord har gleden av å meddele at Fritt Ord har besluttet å innvilge søknaden med kr 100 000. Vi gjengir her hovedpunktene i vår søknad om støtte.   Mangel på klimafrie ord i det offentlige rom Vi opplever at mediene nesten uten unntak er stengt for oss…

Fransk klimautrenskning

Frankrikes ledende TV-meteorolog Philippe Verdier er suspendert fra jobben etter å ha utgitt boka “Climat Investigation”  som utfordrer den herskende politiske korrekthet på klimafeltet. Han skriver bl.a at vi holdes som gisler av politiske ledere i en global skandale hvor metodene inkluderer villedende modeller, og hvor målet er å skremme befolkningen med en klimakrise som…