Iskald artsutryddelse

Vår planet har vært gjennom flere masseutryddelser i løpet av sin geologiske historie. Dette faktum, satt sammen med den modellerte, men ikke observerte sjette artsutryddelse som påstås å finne sted i dag, har blant de politisk klimakorrekte gitt grobunn for myten om at mer atmosfærisk CO2 kan eller skal føre til en ny artsutryddelse. Her…

CO2 gir oss et nytt grønt kontinent

Klimanytt 173, av Jan-Erik Solheim Her viser vi at eneste påviste effekt av CO2-økning er i form av økende plantevekst og konkluderer med at moderat oppvarming etter avslutningen av Den lille istid (ca. 1850) har vært en velsignelse for menneskeheten. Vi har i tidligere Klimanytt skrevet om den manglende sammenheng mellom CO2-økning og global temperatur…

NTB-nytt fra det grønne alternativuniverset

Midt i juni ble vi servert en rørende historie om det første pattedyret som er bekreftet utryddet av klimaendringene – den mosaikkhalede rotte fra sandbanken Bramble Cay. Dette var en global kampanje fra klimakriseindustrien og nyheten ble slått opp samtidig i utallige medier. NTB var ansvarlig for å spre dette i Norge. La oss se…

Matproduksjon og fryktens apostler

Av biolog Morten Jødal I en artikkel i Ny Tid nr.6 den 16. juni, skriver Utviklingsfondets leder – Kari Helene Partapuoli – at «matproduksjonen går ned i den fattige del av verden». (foto fra Utviklingsfondets nettside). Hun fortsetter med at » flere er fordrevet fra hjemmene sine på grunn av natur-katastrofer og klimaendringer enn som…

Uviten om klima i Miljødirektoratet

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro omtalte 1. april deres siste klimarapport som er bestilt fra etatene Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Da det åpenbart står dårlig til med mye av innholdet i rapporten, har redaksjonen bedt biolog Morten Jødal som medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd om en kommentar. Han er ikke…

Forsuring truer ikke livet i havet

Morten Jødal skriver på geoforskning.no om biologien i havet og havforsuringsmyten. Den globale oppvarmingens onde tvilling heter havforsuring, og bekymrede stemmer hevder den truer livet i havet. Dyr og planter i havene er imidlertid ikke kjemi. De er biologi. Mens kjeikerne omtaler denne myten som en kjemisk umulighet basert på havenes uendelige mineralbuffere, tar Jødal for…

Forsuring truer ikke livet i havet

Av Morten Jødal, marinbiolog Den globale oppvarmingens onde tvilling heter havforsuring, og bekymrede stemmer hevder at den truer livet i havet. Dyr og planter i verdenshavene er imidlertid ikke kjemi. De er biologi. Mortens ingress stopper her, redaksjonen har tillatt seg å tilføye: Dette innlegget ble sensurert refusert på forskning.no med begrunnelsen at teksten var…

CO2 er selve livets gass!

Av Robert Brinsmead Følgende punkter handler om viktigheten av CO2 for livet: denne voksenopplæringen er satt sammen av Robert Brinsmead og oversatt av redaksjonen. Takk til Tom V. Segalstad for tips. · Livet er karbonbasert. Alle levende ting er laget av karbon helt ned til nivået for hver enkelt celle. · Alt planteliv er bygd…

Biomangfoldet forsvinner ikke

Av Biolog Morten Jødal I dag tar Morten Jødal for seg påstandene om at verden står foran en sjette runde med omfattende artsutryddelse. Her sammenlignes tallene fra skremslene med det vitenskapen vet om artsutryddelser de siste 500 årene og konklusjonen er knallklar: Livets bibliotek brenner ikke – men det trues av miljøpolitikken. Har virkelig mennesket…