Klimakosmetikk i Morgenbladet

Av Nicolay Stang Markedsføringsloven begrenser kosmetikkindustriens bruk av før- og etterbilder. Klimaindustrien er ikke underlagt slike begrensninger. Det vet Morgenbladet å benytte seg av, men gir flyfotoene fra Grønland, som avisen bruker, grunnlag for frykt, eller er den forårsaket av noe annet? For noen få år siden dukket det opp en rekke flyfotos tatt over…

Drivhuseffekten i små drivhus

Klimanytt 190, av Jan-Erik Solheim Ved en skole i Oslo har vi bygget 4 små drivhus for å undersøke hvordan drivhuseffekten virker. Vi finner at vegger og tak begrenser varmetapet- mens CO2 fører til mindre oppvarming. Drivhuseffekten er utførlig behandlet i tidligere Klimanytt (145, 147, 150, 153,160 og 163). Der slås det fast at forholdene…

«Drivhuseffekten» – oppsummert

Klimanytt 163, av Ole Henrik Ellestad «Drivhuseffekten» betegner at kloden er varmere med atmosfære enn uten. Den er et komplisert samspill mellom vår komplekse atmosfære og absorpsjon og emisjon av stråling. Begrepet gir feil assosiasjoner, for mens varmen stenges inne i drivhuset er konveksjon den dominerende mekanisme for varmetransport de første kilometer oppover. Vanndamp er…

Gro og drivhuseffekten

Gjesteinnlegg av Magne Dvergsdal Av dei siste 10 000 år har vi kanskje i 8 000 år hatt eit varmare klima enn i dag. Likevel er det ei oppfatning blant politikarar at ei stigning av temperaturen på 2 grader vi føre til klimakatastrofe. For 6 000 år sidan vaks det alm opp mot Jostedalsbreen. Det…

Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning

Klimanytt 160, av Ole Henrik Ellestad «Drivhuseffekten» er et atmosfærisk fenomen med bidrag fra stråling. IPCCs populærforklaringer med dominerende tilbakestråling til bakken av infrarød stråling (IR) fra CO2 har dårlig forankring i teori og observasjoner. Skyer på 62-68 % av jordoverflaten bestemmer utstrålingen der – ikke CO2. Økt CO2 gir både svekket og økt utstråling.…

Drivhuseffekten – et samspill mellom atmosfærens faktorer

Klimanytt 153, av Ole Henrik Ellestad Et meget komplekst samspill mellom atmosfæren og solinnstråling, bio- og litosfæren utformer våre livsbetingelser på kloden. At en gass som CO2 med en konsentrasjon på 300-400 milliontedeler skal kunne dominere klimavaria-sjonene er usannsynlig. Da ville kloden ha utviklet seg helt annerledes. Det gjorde den ikke selv med nesten 20…

Fornybar energi og klimabløffen

Klimanytt 151, av Ole Henrik Ellestad Andelen av fornybar energi er bare på noen få prosent i global sammenheng. Den er anslagsvis dobbelt så dyr, produseres ofte til feil tid, gir problemer med innfasing i nettet og er veldig dyr å lagre. Dette overbeviser ikke folk om fremtidens muligheter. Så en del av medietaktikken til…

Vanndamp dominerer drivhuseffekten – ikke CO2

Klimanytt 150, av Ole Henrik Ellestad I dag gis en kort forklaring på hvorfor vanndampen dominerer drivhuseffekten. Skyer reflekterer inngående stråling som også blir noe absorbert av vanndampmolekylene i atmosfæren, og dermed blir oppvarmingen fra solen kraftig redusert. Men vanndamp absorberer også størstedelen av den utgående strålingen fra jordoverflaten. Det er bare «litt igjen» til økt…

Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren

Klimanytt 147, av Ole Henrik Ellestad En økning fra 300 til 320 ppm gir bare temperaturøkning på noen få hundredels grader. Derfor er temperatureffekten av økt CO2 alene meget beskjeden. Og varmen transporteres bort ved nesten 100% konveksjon den første kilometer oppover (KN 145). Vanndampen dominerer nesten fullstendig blant klimagassene og virker som en stabiliserende…