IPCCs pseudovitenskap rakner

Klimanytt 200, av Ole Henrik Ellestad 30 år med FNs klimapanel (IPCC) og deres pseudovitenskap kan lure folk for en periode. Men før eller senere rakner det. «Hockeykølla», «Climategate» og senere utflating av global middeltemperatur er noen av de mange «drepende» eksemplene. Nå kommer det stadig flere publikasjoner der naturlige variasjoner står sentralt og IPCC-hypotesen…

Den tomme trusselen om Golfstrømmens forsvinning

Klimanytt 183, av Ole Henrik Ellestad Golfstrømmen varierer i styrke og temperatur, gir isfri kyster og oppvarming av luften og er derfor vital for klima i Norge og øvrige Europa. En rekke studier og moderne målinger bekrefter sykliske variasjoner gjennom nesten hele mellomistiden med bl.a. oppvarming 1920-40 og 1980-2000 som deler av mønsteret. Slike studier…

FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres

Klimanytt 180, av Ole Henrik Ellestad FNs FAO er opptatt av klimavariasjoner på alle tidsskalaer og hvorledes de kan varsles slik at innsatsfaktorene i primærnæringene kan tilpasses. En teknisk rapport i 2001 konkluderte med en ca 60-års syklus som også avspeiles i vindmønstre, vekstforhold, fiskepopulasjoner – og faktisk jordrotasjonen som “snudde” ca 6 år før…

En sterkere enn forventet La Nina kan være på vei

I enkelte kretser (betegnet av Jens Stoltenberg som det miljøindustrielle kompleks) er man svært opptatt av å melde om globale temperaturrekorder. Imens melder Reuters at været ikke vil samarbeide med lobbyistene. Vi gjengir her på orginalspråket en interessant melding fra Reuters – global nedkjøling er forventet! September Mens satellittmålt temperatur ikke viste tegn til rekorder,…

Langreiste klimanyheter denne uka

Her er et utvalg av nyheter som har mer eller mindre med klimaet å gjøre Elon Musks grønne imperium har fingrene i alt som er grønt, utløser offentlige subsidier og alt som har å gjøre med det å redde verden fra en klimakrise som fortsatt ikke kan observeres noe sted ute i naturen. Mens Musks…

Kaldt vann i Atlanteren

Av Martin Hovland (geofysiker, professor emeritus) Dette innlegget vedrørende det store kaldtvannsfeltet i nord-Atlanteren stod opprinnelig på trykk i Stavanger Aftenblad, forfatteren har sendt manuset til redaksjonen slik at det kan leses av flere på landsbasis. Vi har derfor sitert det aller meste fra manuset, bortsett fra noen linjer. I nord-Atlanteren, syd for Grønland og…

NOAA med ENSO-varsel – økt sjanse for La Niña

NOAA har sendt ut ENSO-varsel (ENSO står for El Niño – sørlig oscillasjon) med følgende sammendrag: En over-gang til ENSO-nøytral status for Stillehavet er sannsynlig i slutten av våren eller ved tidlig sommer 2016, med økende sjanse for La Niña i løpet av andre halvdel av året. La Niña vil gi oss lavere temperaturer. Videre…