Nytt fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Wibjörn Karlèn slutter seg til KVR Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har fått et nytt svensk medlem. Det er professor emeritus Wibjörn Karlèn, naturgeografi, Universitetet i Stockholm. Se siste avsnitt for utdrag fra CV. Han er medlem i Kungl. Vetenskaps- Akademien og er en nestor innen svensk naturvitenskapelig forskning. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til vårt Vitenskapelige…