2 thoughts on “Klimabutikk

 1. » Nemlig at klimaet ALLTID har endret seg!» ja det gjør det, og det er det ingen som forsøker å skjule.
  Klimaforskere påpeker at det er første gang man ser menneskeskapt temperaturstigning 🙂

  «Men for tiden svært så «moteriktig» og økonomisk innbringende for statslønnede «klimaforskere».»
  Hva betyr egentlig den påstanden, er det økonomisk innbringende for staten å lønne klimaforskere som lyver ? Hvor leder egentlig det resonnementet ?
  Mener du at statslønnede klimaforskere samarbeider om å lure staten til å tro at det finnes kllimaproblemer ?

 2. Useriøs klimapropaganda!

  Selvsagt setter jeg stor pris på alle mennesker, enten de er klimaforskere eller ikke, som står på for å beskytte natur og fremtidig livsgrunnlag. Det trengs virkelig, veldig bra! Men samtidig mener jeg det er en side ved dette engasjementet som skurrer litt, som ikke harmonerer med historiske fakta.

  Det som trekker ned inntrykket og skader seriøsiteten, er all ubalanserte og dermed misvisende klimainformasjon, fremført av statslønnete klimaforskere. Nærmest hver eneste dag bombarderes man av en ubalansert fremstilling av vår klodes klimautvikling. Mange med meg reagerer på dette. Å med fullt overlegg gi en ubalansert fremstilling av en sak, kan vel også betegnes som en måte å lyve/bedra på? Jeg mener det.

  Hvorfor nevnes aldri det eneste sikre som vi VET om klimaet? Nemlig at klimaet ALLTID har endret seg! At det er NATURLIG at klimaet endrer seg! Og at klimaet også i fremtiden GARANTERT vil endre seg! Noen ganger drastisk og forholdsvis raskt! Dette er fakta, dette er noe som vi VET! Noe som blant annet bekreftes av historiske kilder, utallige iskjerneboringer og fossile funn over hele kloden. Historisk sett har faktisk jorden mange ganger gjennomgått større klimaendringer enn de vi nå er vitne til.

  Selvsagt er det hypotetisk sett mulig at de klimaendringer som for tiden utspiller seg er delvis menneskeskapte. Men å kun trekke frem denne ene siden av saken, basert på noen få tiår ev. hundre år fra eller til, blir bare helt uholdbart og utrolig useriøst i klimasammenheng. Men for tiden svært så «moteriktig» og økonomisk innbringende for statslønnede «klimaforskere».

  Vennlig hilsen fra Peder Blåmoli

Legg inn en kommentar