Klimanytt

Klimanytt er Klimarealistenes vitenskapelige nyhetsbrev som automatisk sendes til alle medlemmer og andre via epost. Interesserte kan melde seg på ved å sende en email til post@klimarealistene dot com

Redaktør for klimanytt til november 2014 har vært prof. Jan-Erik Solheim, første halvår 2015 sivilingeniør Petter Tuvnes. Klimarealistene takker begge for en formidabel innsats. Nåværende redaktør er prof. Ole Henrik Ellestad.

For nr 85+ er det to lenker, den til venstre tar deg til oppslaget her på websiden, mens lenken til høyre i hver linje tar deg til PDF-versjonen som er sendt ut til medlemmene på  ett A-4 ark med vår logo, PDFen kan i enkelte tilfeller være litt kortere og med færre illustrasjoner enn det du ser på websiden.

KN199 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – medias faktasjekk om klima feilet totalt Klimanytt199
KN198 Av Ole Henrik Ellestad: Trump trekker USA fra Parisavtalen Klimanytt198
KN197 Av Ole Henrik Ellestad: Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese Klimanytt197
KN196 Av Ole Henrik Ellestad: Ny klimalov – en test på politikeres integritet Klimanytt196
KN195 Av Ole Henrik Ellestad: Klimapsykologi – hersketeknikk og misbruk
KN194 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffektens historikk – CO2 har liten effekt Klimanytt194
KN193 Av Ole Henrik Ellestad: Medias nye jakt på faktafeil og falske nyheter – mest bløff? Klimanytt193
KN192 Av Ole Henrik Ellestad: Fakta, unnlatelser og manipulasjoner i Aftenposten Klimanytt192
K
N191 Av Ole Julian Eilertsen og Arild Eugen Johansen: Gassene i atmosfæren

KN185 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og sensur
KN184 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten – ukritisk mikrofonstativ for IPCC-leiren 
KN183
 Av Ole Henrik Ellestad: Den tomme trusselen om Golfstrømmens forsvinning Klimanytt183
KN182 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2016 – naturen råder Klimanytt182

Årgang 2016 av Klimanytt
KN181 Av Ole Henrik Ellestad: Klimahysteri, Hagen og realitetene Klimanytt181
KN180 
Av Ole Henrik Ellestad: FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres Klimanytt180
KN179 
Av Ole Henrik Ellestad: Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp Klimanytt179
KN178
 Av Ole Henrik Ellestad: Biodiesel: Mer forurensning og motorskader uten klimaeffekt Klimanytt178
KN177
Av Stein Storlie Bergsmark: Solstrøm som klimatiltak i Norge klimanytt177
KN176 Av Rögnvaldur Hannesson: Fornybar energi er oppskrytt klimanytt176
KN175 Av Ole Henrik Ellestad: Grunnlovens nye miljøparagraf misbrukes til klimasøksmål klimanytt175
KN174 Av Jan-Erik Solheim: Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning klimanytt174
KN173 Av Jan-Erik Solheim: CO2 gir oss et nytt grønt kontinent klimanytt173
KN172 Av Jan-Erik Solheim: James Hansens klimamodeller klimanytt172
KN171 Av Ole Henrik Ellestad: Klimalov uten vitenskapelig grunnlag klimanytt171
KN170 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig klimamanipulering av Aftenposten klimanytt170
KN169 Av Jan-Erik Solheim: Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin klimanytt169
KN168 Av Rögnvaldur Hannesson: Elektrifisering av oljefeltet Johan Castberg klimanytt168
KN167 Av Ole Henrik Ellestad:  2010-evaluering av IPCC med fundamental kritikk klimanytt167
KN166 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens manipulering av Wikipedia klimanytt166
KN165 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling klimanytt165
KN164 Av Ole Henrik Ellestad: Sommerens klimabløffer – og fakta klimanytt164
KN163 Av Ole Henrik Ellestad: «Drivhuseffekten» – oppsummert  Klimanytt163
KN162 Av Ole Henrik Ellestad: Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken Klimanytt162
KN161 Av Ole Henrik Ellestad: «BREXIT» får stor betydning for EUs energi- og klimapolitikk Klimanytt161
KN160 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning Klimanytt160
KN159 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling påvirker skydannelsen Klimanytt159
KN158 Av Ole Henrik Ellestad: Synkende oppslutning om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt158
KN157 Av Ole Henrik Ellestad: NRK, kirken og en pinlig klimamesse Klimanytt157
KN156 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om at IPCC har de beste forskerne
KN155 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og «eventyrfortellinger»  Klimanytt155
KN154 Av Stein Bergsmark: Vindkraft i Norge: Ulønnsom, unødvendig og uten klimaeffekt Klimanytt154
KN153 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – et samspill mellom atmosfærens faktorer Klimanytt153
KN152 Av Stein Bergsmark: IPCC og Summary for Policymakers – SPM Klimanytt152
KN151 Av Ole Henrik Ellestad: Fornybar energi og klimabløffen Klimanytt151
KN150 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp dominerer drivhuseffekten – ikke CO2 Klimanytt150
KN149 Av Ole Henrik Ellestad: Resirkulering av klimaskremsel om Antarktis Klimanytt149
KN148 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimaalarmer om ekstremeffekter er gale Klimanytt148
KN147 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren Klimanytt147
KN146 Av Ole Henrik Ellestad: Metanvariasjoner som skremselspropaganda Klimanytt146
KN145 Av Ole Henrik Ellestad: Hva er drivhuseffekten? Klimanytt145
KN144 Av Jan-Erik Solheim: Isbreer forteller klimahistorie Klimanytt144
KN143 Av Ole Henrik Ellestad: Internajonale hendelser om klimasaken Klimanytt143
KN142 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulasjoner i klima- og miljødebatten Klimanytt142
KN141 Av Jan-Erik Solheim: Arealet av Arktisk sjøis stabilt siste 10 år Klimanytt141
KN140 Av Jan-Erik Solheim:  Globale temperaturrekorder i 2015 skyldes eksepsjonelt vær Klimanytt140
KN139 Av Ole Henrik Ellestad: Nord-Atlantiske Oscillasjon dominerer vær og klima i Norge Klimanytt139
KN138 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens taktiske klimaargumenter Klimanytt138
KN137 Av Ole Henrik Ellestad: Klimastatus ved årets slutt Klimanytt137

Årgang 2015 av Klimanytt
KN136 Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp Klimanytt136
KN135 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – historisk, men klimahistorieløs Klimanytt135
KN134 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspillfekteriet i Paris
KN133 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet og FNs klimarituale Klimanytt133
KN132 Av Petter Tuvnes: Satellitten OCO-2 viser naturlige endringer i CO2 Klimanytt132
KN131 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysning, Norge og utlandet Klimanytt131
KN130 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten og CO2-eventyret Klimanytt130
KN129 Av Ole Henrik Ellestad: Isen i Antarktis vokser på land og til havs Klimanytt129
KN128 Av Ole Henrik Ellestad: Grønland følger naturlige variasjoner Klimanytt128
KN127 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med agendabestemt klimajournalistikk Klimanytt127
KN126 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet nærmer seg – klimaalarmene gjaller Klimanytt126
KN125 Av Ole Henrik Ellestad: Media og IPCCs manglende vitenskapelige bevis Klimanytt125
KN124 Av Kjell Stordahl: Ingen signifikant økning av antall naturskader i Norge Klimanytt124
KN123 Av Ole Henrik Ellestad: Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten Klimanytt123
KN122 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse, vulkaner og klima Klimanytt122r
KN121 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige variasjoner og media Klimanytt121
KN120 Av Ole Henrik Ellestad: Værfenomenet El Niño – La Niña (ENSO) Klimanytt120
KN119 Av Ole Henrik Ellestad: Havnivåstigning Klimanytt 119
KN118 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC – manglende vitenskapelige prinsipper Klimanytt 118
KN 117 Av Kjell Stordahl: Statistiske analyser av globale temperaturdata viser at det ikke er systematiske endringer i den globale temperaturutviklingen Klimanytt 117
KN 116 Av Jan-Erik Solheim: Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola. Klimanytt116
KN 115 Av Petter Tuvnes: Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren Klimanytt115
KN 114 Av Petter Tuvnes og Jan-Erik Solheim: Mislykket jakt på klimabevis Klimanytt114
KN 113 Av Petter Tuvnes: Klimaregningen Klimanytt113
KN 112 Av Petter Tuvnes: Havet har en dominerende virkning på klimaet Klimanytt112
KN 111 Av Petter Tuvnes: Klimaspesialist Judith Curry
KN 110 Av Jan-Erik Solheim: Professor LIndzen besøker Norge. PDF: Klimanytt 110.
KN 109 Av Petter Tuvnes: Hva er normalt klima? PDF: Klimanytt 109
KN 108 Av Petter Tuvnes: Klima og helse. PDF: Klimanytt108
KN 107 Av Geodet Bjørn Geirr Harsson: Klima og havnivåendringer. PDF: Klimanytt107
KN 106 Av Jan-Erik Solheim: Mindre is i Arktis og mer is i Antarktis betyr avkjøling. PDF: Klimanytt106
KN 105 Av Jan-Erik Solheim: Klimaforskere, vår tids eventyrfortellere. PDF: Klimanytt105
KN 104 Av Petter Tuvnes: Sveits avviste lavere grønn skatt. PDF: Klimanytt104
KN 103 Av Petter Tuvnes: Alvorlige feil i klimamodellene. PDF: Klimanytt103
KN 102 Av . Petter Tuvnes: Ingen fare med isbjørnene. PDF: Klimanytt102
KN 101 Av Petter Tuvnes: CO2-kilder på jorden. PDF: Klimanytt101
KN 100 Av Dr. Kjell Stordahl: Stagnasjon av antall naturskader i Norge. PDF: Klimanytt100-2
KN 99 Av Dr. Kjell Stordahl: Ekstremvær i Norge. Klimanytt99
KN 98 Av Jan-Erik Solheim: Ingen global temperaturrekord i 2014 Klimanytt98
KN 97 Av Petter Tuvnes: Kilder til CO2 i atmosfæren. Klimanytt97
KN 96 Av Jan.Erik Solheim: Arktisk isgrense var lengre nord i 1769. Klimanytt96
KN 95 Av Petter Tuvnes: Havets alkalinitet varierer. Klimanytt95
KN 94 Av Dr. Kjell Stordahl: Temperaturutviklingen i Norge… Klimanytt94
KN 93 Av Petter Tuvnes: Temperaturmålinger blir manipulert.  Klimanytt93
KN 92 Av Petter Tuvnes: Nyttårsønsker til klimaforskere, gi oss sannheten. Klimanytt92
KN 91 Av Petter Tuvnes: Havet er ikke blitt surere. Klimanytt91
KN 90 Av Jan-Erik Solheim: Klimadebatten – hva nå? Klimanytt90
KN 89 Av Jan-Erik Solheim Like ofte hvit jul i Sør-Sverige de siste 109 år. Klimanytt89
KN 88 Av Jan-Erik Solheim: 97,4% av IPCC’s klimamodeller viser for høy oppvarming Klimanytt88
KN 87 Av Morten Jødal: Biodrivstoff – en forbrytelse mot menneskeheten. Klimanytt87
KN 86 Av Jan-Erik Solheim: Se filmen ”The Global Warming War.” Klimanytt86
KN 85 Av Jan-Erik Solheim: Oktobersnødekket over Sibir varsler kald vinter over Europa. Klimanytt85

Årgang 2014 av Klimanytt
KN 84: Ikke flere naturkatastrofer eller mer ekstremvær grunnet økt CO2Klimanytt84
KN 83: Klimapanelets uvitenskapelige arbeidsmetoder Klimanytt83
KN 82: Nordøstpassasjen ikke åpnet som forventet i 2014 Klimanytt82
KN 81: Stoltenberg og månelandingen på Mongstad Klimanytt81
KN 80: Av Ole Humlum: Brelignende tilstander på Ben Nevis i Skottland Klimanytt80
KN 79: Vulkanen Bárδarbunga slipper ut CO2 tilsvarende 15–40% av Norges utslipp Klimanytt79
KN 78: Konsensus: Hvordan 0,3% blir til 97% Klimanytt78
KN 77: Gratulerer med 18 års dagen for manglende global oppvarming Klimanytt77
KN 76: Ozonhullet i Antarktis – forsvinner ikke pga. Montrealavtalen i 1989 Klimanytt76
KN 75: 2-gradersmålt er en politisk bløff Klimanytt75
KN 74: Arktisk sommeris dekker 1,7 millioner km2 mer enn for 2 år siden  Klimanytt74
KN 73: Havstigningen i Kattegat målt til 0,6 – 1 mm/år – akselrerer ikke Klimanytt73
KN 72: Et dypt solaktivitetsminimum varsler et kaldere klima Klimanytt72
KN 71: Vellykket klimaskeptikerkonferanse i Las Vegas 7-9 juli 2014 Klimanytt 71
KN 70: Willie Soon får pris for Modig Forsvar av Vitenskapen Klimanytt 70
KN 69: CERN-eksperiment viser sammenheng mellom skog, kosmisk stråling og skyer Klimanytt 69
KN 68: Til Grønland i Eirik Raudes fotspor Klimanytt 68
KN 67: Ingen økende havstigning på grunn av mer CO2 Klimanytt 67
KN 66: Flommen i Gudbrandsdalslågen 2014 – skapt av mennesker Klimanytt 66
KN 65: Starten av 2014 kaldest i USA siden målingene startet Klimanytt 65
KN 64: Ustoppelig issmelting i Vest Antarktis – om noen hundre år? Klimanytt 64
KN 63: Grønlandshvalen vender tilbake – Hvalbukta isfri etter 190 år
KN 62: Måneformørkelsen 15. april 2014 viser at jorda har en ren atmosfære Klimanytt 62
KN 61: Klimaendringer Revidert II – Biologi Klimanytt 61
KN 60: Delrapport: Arbeidsgruppe II fra IPCCs klimapanel Klimanytt 60
KN 59: Trues hummeren av klimaendringer? Kortnytt 59
KN 58: Temperaturutflatingen: 12 mulige forklaringer Kortnytt 58
KN 57: Solflekkmaksimum er passert – ingen nålevende person har opplevd en så svak sol Kortnytt 57
KN 56: Hvordan IPCC skjuler en god nyhet om mindre klimafølsomhet Kortnytt 56
KN 55: Hockeykølla og rekonstruksjon av temperaturen siste 1000 år Kortnytt 55
KN 54: Svak og kronglete jetstrøm – jorda roterer langsommere Kortnytt 54
KN 53: ESA-CryoSat måler 50% økning i isvolum 2012-2013 Kortnytt 53
KN 52: Ingen temperaturstigning i global temperatur de siste 10 årene Kortnytt 52
KN 51: NASA og NOAA bekrefter at global oppvarming har stoppet –
kloden er 0,3 grader kaldere enn IPCCs prognose Kortnytt 51
KN 50: CO2, naturen og landbruket Kortnytt 50
KN 49: IPCC har i stillhet redusert sin prognose for de nærmeste år Kortnytt 49

Årgang 2013:
KN 48: Klimanyttåret 2013 – En oppsummering – og en kulderekord Kortnytt 48
KN 47: Mengden av sjøis pr 16. desember er det meste på 25 år Kortnytt 47
KN 46: Naturen kjemper mot oppvarming: Tre dagers snøstorm i Midtøsten Kortnytt 46
KN 45: Endret innstråling på grunn av jordas bane forklarer tidligere vår, issmelting og global oppvarming Kortnytt 45
KN 44: Klimamodeller kan ikke beregne jordas temperatur! Kortnytt 44
KN 43: Nesten ingenting du har hørt om FNs klimapanel er sant! Kortnytt 43
KN 42: Har varmen fra menneskeskapt oppvarming gjemt seg i dyphavet? Kortnytt 42
KN 41: Av Dr. Willie Soon: Hvorfor utvikler temperaturen seg likt i Kina, USA og Arktis? Kortnytt 41
KN 40: Verden tjener på global oppvarming Kortnytt 40
KN 39: En graf som politikere og folk flest ikke bør se Kortnytt 39
KN 38: Klimafølsomheten i IPCCs 5. rapport – større usikkerhet enn i den forrige Kortnytt 38
KN 37: Minste norske kornavling på 37 år – varsel om et kaldere klima Kortnytt 37
KN 36: Motargumenter mot en av IPCCs tre argumentasjonslinjer KN36
KN 35: IPCCs tre argumentasjonslinjer KN35
KN 34: Konklusjoner fra den uavhengige klimarapporten: «Klimaendringer revidert» 2013 KN34
KN 33: En ny uavhengig klimarapport kommer 17. september 2013 KN33
KN 32: Fra eksploderende stjerner til skydannelser på jorda – Nye resultater fra Svensmarks gruppe KN32
KN 31: Overdrevet oppvarming i klimamodellene de siste 20 år KN31
KN 30: Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO feilinformerer KN30
KN 29: Nicola Scafetta: sola og planetene styrer vårt klima KN29
KN 28: En enkel harmonisk klimamodell KN28
KN 27: Professor Murry Salby er avskjediget KN27
KN 26: Global temperatur har sunket de siste 10 år på alle tre bakkemåleserier KN26
KN 25: Flere og kraftigere tornadoer i USA? KN25
KN 24: Menneskestyrt oppvarming likevel? KN24
KN 23: Storofsen i 1789; den største flom i Norge i historisk tid KN23
KN 22: Naturkatastrofer og klima. En undersøkelse fra Olden-Loen området i Vest-Norge KN22
KN 21: CO2-mengden over 400 ppm – en katastrofe? KN21
KN 20: Kutt i CO2-utslipp er symbolpolitikk KN20
KN 19: Havstigning pga. våre CO2-utslipp er ikke målbart KN19
KN 18: Det blir flere kalde vintre KN18
KN 17: Atmosfærisk CO2 øker på grunn av nåværende varmeperiode KN17
KN 16: Miljødepartementet med gal påstand om redusert matvareproduksjon i Afrika KN16
KN 15: 44 av de siste klimamodellen viser feil KN15
KN 14: CO2 og temperatur – hvilken sammenheng observeres? KN14
KN 13: James Hansen & Co forklarer temperaturutflating KN13
KN 12: Empiriske tester av CO2-hypotesen viser at den har feilet KN12
KN 9: Øya som ikke forsvant KN09
KN 6: Koralløyer drukner ikke KN06
KN 2: UK Met Office justerer prognoser KN02
KN 1: Klimamodeller bommer totalt KN01
 

7 thoughts on “Klimanytt

  1. Pingback: Samarbete med Klimarealistene - Norge - Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen

  2. Plutselig er det bare klimanytt 71-84 og klimanytt 115-116 som ligger her. Hvor kan jeg finne alle de andre, de var gode å ha og slå opp i?

    • Siste versjon forsvant sporløst grunnet datafeil, vi skal legge alt tilbake igjen straks vi finner feilen.

      De fleste eldre KN kan du finne ved å gå til arkiv, og deretter litt ned på den gamle siden.

Legg inn en kommentar