Klimanytt er Klimarealistenes vitenskapelige nyhetsbrev som automatisk sendes til alle medlemmer i KR, alle stortingsrepresentantene samt andre via epost. Andre interesserte kan melde seg på via post@klimarealistene.com

Redaktør professor Ole Henrik Ellestad

Nåværende redaktør for klimanytt er professor Ole Henrik Ellestad. Tidligere forskningsdirektør i Industriell kjemi ved SINTEF og professor i prosesskjemi ved UiO, forskningsinstituttleder ved Norsk regnesentral, samt områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Norges forskningsråd. Han har arbeidet innen fagområder som infrarød stråling og molekyler, målemetodikk og prosesskjemi.

Tidligere redaktører har vært professor Jan-Erik Solheim, til november 2014; og til første halvår 2015 sivilingeniør Petter Tuvnes. Klimarealistene takker begge for en formidabel innsats.

For Klimanytt nr 85+ er det to lenker, den til venstre tar deg til oppslaget på denne nettstedsfanen, mens lenken til høyre i hver linje tar deg til en nedlastbar PDF-versjon som er sendt ut til medlemmene og andre interesserte på  ett A-4 ark med vår logo, PDFen kan i enkelte tilfeller være litt kortere (KN 228 mye kortere) og med færre illustrasjoner enn det du ser her på vårt nettsted.

Årgang 2022 av Klimanytt

KN328 Av Rögnvaldur Hannesson: Klima og statsbudsjettet for 2023 (pdf KN328)
KN327 Av Ole Henrik Ellestad: Ekstremvær og vitenskap – 2 (pdf KN327)
KN326 Av Ole Henrik Ellestad: Naturlig hetebølge uten klimakrise – 1 (pdf KN326)
KN325 Av Jan-Erik Solheim: Kan datamodeller forutsi klima? (pdf KN325)
KN324 Av Ole Henrik Ellestad: Medienes uvitenskapelige klimaregi (pdf KN324)
KN323 Av Harald Yndestad: Den lille istid er enda ikke over (pdf KN323)
KN322 Av Rögnvaldur Hannesson: Biomasse til mat eller drivstoff? (pdf KN322)
KN321 Av Einar Sletten: Megatørke med sosial kollaps etter siste istid (pdf KN321)
KN320 Av Ole Henrik Ellestad: Klima-manipulasjon fra WMO (pdf KN320)
KN319 Av Ole Henrik Ellestad: Ekstremvær under den Lille istid (pdf KN319)
KN318 Av Ole Henrik Ellestad: Rapporten Klimastatus for 2021 (pdf KN318)
KN317 Av Ole Henrik Ellestad: FNs klimapanel rir kjepphester i krisetider (pdf KN317)
KN316 Av Ole Henrik Ellestad: Antarktis og klima (pdf KN 316)
KN315 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2021. (pdf KN 315)
KN314 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær i Norge i perioden 1994-2021 er nedadgående (pdf KN314)
KN313 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med feilaktige skremsler om havoppvarming (pdf KN 313)

Årgang 2021 av Klimanytt

KN312 Av Ole Henrik Ellestad: Det glade nyttårsbudskap om klimaeffekter (pdf KN312)
KN311 Av Ole Henrik Ellestad: Det glade julebudskap om klimavariasjoner (pdf KN311)
KN310 Av Ole Henrik Ellestad: Falsk alarm om klima (pdf KN310)
KN309 Av Ole Henrik Ellestad: Klimarealistenes vitenskapelige råds vurderinger (pdf KN309)
KN308 Av Ole Henrik Ellestad: En politisk Nobelpris også i fysikk (pdf KN308)
KN307 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp er klodens dominerende drivhusgass (pdf KN307)
KN306 Av Esilex Montagrius: «Kode Rød» er falsk alarm (pdf KN306)
KN305 Av Jan-Erik Solheim og Arild E. Johansen: Morten Jødal 24.9.1953 – 9.9.2021 (pdf KN305)
KN304 Av Rögnvaldur Hannesson: Et nullpunkt for den kritiske sans (pdf KN304)
KN303 Av Jan-Erik Solheim: Fakta om klima – viktige faktabøker (pdf KN303)
KN302 Av Ole Henrik Ellestad: Klima-alarmismen når nye høyder og vitenskapelig bunnivå (pdf KN302)
KN301 Av Ole Henrik Ellestad: Meteorologisk Institutt med pseudovitenskap (pdf KN301)
KN300 Av Ole Henrik Ellestad: Beskjeden og positiv effekt av økt CO2 (pdf KN300)
KN299 Av Rögnvaldur Hannesson: Det skitne skiftet (pdf KN299)
KN298 Av Ole Henrik Ellestad: Har isbretapet på Grønland stoppet opp ? (pdf KN298)
KN297 Av Ole Henrik Ellestad: Satellittmåling viser liten økt drivhuseffekt (pdf KN297)
KN296 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2020 (pdf KN296)
KN295 Av Jan-Erik Solheim: Bokanmeldelse «Hot Talk, Cold Science», av S. Fred Singer (pdf KN295)
KN294 Av Jan-Erik Solheim: Menneskelig bidrag til global oppvarming: alt eller intet? (pdf KN294)
KN293 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær i Norge er avtagende (pdf KN293)

Årgang 2020 av Klimanytt

KN292 Av Ole Henrik Ellestad: Når forskningsledere svikter vitenskapen (pdf KN292)
KN291 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimafortelling 3: Vitenskapen langt fra avgjort (pdf KN291)
KN290 Av Rögnvaldur Hannesson og Ole Henrik Ellestad; Grønt skifte – en ferd mot sorte hull? (pdf KN290)
KN289 Av Nicolay Stang; Klimarealistenes prosesskriv til Høyesterett (pdf KN289)
KN288 Av Jan-Erik Solheim: Solflekkperiode 25 har startet (pdf KN288)
KN287 Av Ole Henrik Ellestad: Klima i pandemiens tid – 2 (pdf KN287)
KN286 Av Ole Henrik Ellestad: Klima i pandemiens tid (pdf KN286)
KN285 Av Jan-Erik Solheim: Milanković syklenes 100-års jubileum (pdf KN285)
KN284 Av Ole Henrik Ellestad: Fred Singer døde i april (pdf KN284)
KN283 Av Morten Jødal: Folket vil ha en åpnere og mer balansert klimadebatt, og merker lite til klimaendringene (pdf KN283)
KN282 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimafortelling 2 – Hvorfor CO2 kun er en svak drivhusgass? (pdf KN282)
KN281 Av Ole Henrik Ellestad: Ulike isvariasjoner i arktiske regioner (pdf KN281)
KN280 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten med fordummende klimaomtale av isforhold i Arktis (pdf KN280)
KN279 Av Rögnvaldur Hannesson: Koronakrise og klimapolitikk (pdf KN 279)
KN278 Av Ole Humlum og Jan-Erik Solheim: Iskanten i april (pdf KN 278)
KN277 Av Olav M. Kvalheim: Fangst og lagring av CO2 – industrieventyr eller en fallitt? (pdf KN 277)
KN276 Av Olav M. Kvalheim: Fangst og lagring av CO2 – Et nytt industrieventyr? (pdf KN 276)
KN275 Av Ole Henrik Ellestad: Eliteprofessor og klimaskeptiker Freeman Dyson er død (pdf KN 275)
KN274 Av Ole Henrik Ellestad: NRKs nye mediestrategi er gammelt nytt (pdf KN 274)
KN273 Av Jan-Erik Solheim: Drivhuseffekten – positiv eller negativ tilbakekopling fra vanndamp? (pdf KN 273)
KN272 Av Kjell Stordahl: Temperaturen i Norge stabiliserer seg (pdf KN 272)
KN271 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2019 – Ingen krise, men et godt år for kloden (pdf KN271.s1) (pdf KN271.s2)
KN270 Av Ole Henrik Ellestad: Metan – bagatellmessig bidrag til drivhuseffekten (pdf KN 270)
KN269 Av Kjell Stordahl: 2019 uten ekstremvær i Norge . nedadgående tendens (pdf KN 269)
KN268 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens eventyrfortelling 1; Følelser trumfer vitenskap (pdf_KN 268)

Årgang 2019 av Klimanytt

KN267 Av Ole Henrik Ellestad: Climategate-skandalen har 10 års jubileum Klimanytt267
KN266 Av Eva-Marie Brekkestø: Samfunnene har opplevd betydelige historiske klimaforandringer Klimanytt266
KN265 Av Ole Henrik Ellestad: Faktisk.no manipulerer systematisk om klima Klimanytt265
KN264 Av Geir Aaslid: Klimapanelets farvel til klimavitenskapen Klimanytt264
KN263 Av Ole Henrik Ellestad: Vellykket klimakonferanse om naturlige variasjoner og toleranse Klimanytt263
KN262 Av Ole Henrik Ellestad: Ingen sannheter i Gretas klimafortelling Klimanytt262
KN261 Av Ole Henrik Ellestad: Internasjonal gallup; klimaskepsis på topp i Norge Klimanytt261
KN260 Av Ole Henrik Ellestad: Ledende meteorolog: klimaendringene sterkt overdrevet Klimanytt260
KN259 Av Rögnvaldur Hannesson: Klimagassutslippene øker stadig Klimanytt259
KN258 Av Ole Henrik Ellestad: 90 italienske forskere bagatelliserer menneskeskapt klima Klimanytt258
KN257
Av Ole Henrik Ellestad: Grønlandsisen vokser mens modellene viser reduksjon Klimanytt257
KN256
Av Petter Tuvnes: Tekna svikter vitenskapen med sitt skjeve klimastandpunkt  Klimanytt256
KN255
Av Ole Henrik Ellestad: Margaret Thatchers oppfatning av klima Klimanytt255  
KN254
Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspråk: forbedring i 1930-årene Klimanytt254 
KN253 Av Rögnvaldur Hannesson: Bompenger og klimapolitikk Klimanytt253
KN252 Av Ole Henrik Ellestad; Medienes Janus-ansikt Klimanytt252
KN251 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige klimavariasjoners arena Klimanytt251
KN250 Av Ole Henrik Ellestad og Ole Humlum: Å sette prøve på IPCCs drivhuseffekt Klimanytt250
KN249 Av Rögnvaldur Hannesson: De små klimagleder Klimanytt249
KN248 Av Ole Henrik Ellestad: Samfunnselitens misbruk av barn i klimasaken Klimanytt248
KN247 Av Ole Henrik Ellestad: Feilaktig om USAs vurdering av klimavitenskap Klimanytt247
KN246 Av Ole Henrik Ellestad: Mediene sprer uholdbare klimapåstander Klimanytt246
KN245 Av Jan-Erik Solheim: Havstigning og klima Klimanytt245
KN244 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis innen rammen for naturlige variasjoner Klimanytt244
KN243 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2018 Klimanytt243
KN242 Av Ole Henrik Ellestad: Al Gores feilaktige klimaretorikk Klimanytt242
KN241 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær er nedadgående Klimanytt241
KN240 Av Ole Henrik Ellestad: Juledesinformasjon fra stortingsrepresentanter Klimanytt240

Årgang 2018 av klimanytt

KN239 Av Rögnvaldur Hannesson: Om Klimarisikoutvalgets rapport Klimanytt239
KN238 Av O.H.Ellestad og Martin Hovland: IPCC har ensidig mandat om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt238
KN237 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs dementier og sviktende teorier Klimanytt237
KN236 Av Stein S. Bergsmark: IPCC Summary for Policy Makers  SP1.5 Klimanytt236
KN235 Av Jan-Erik Solheim: GPS-satelitter bekrefter utflating av global temperatur Klimanytt235
KN234 Av Ole Henrik Ellestad: Eigil Friis-Christensen (1944 -2018) Klimanytt234
KN233 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysningen – NRK som folkemanipulator Klimanytt233
KN232 Av Ole Henrik Ellestad: Økt CO2-mengde avkjøler Antarktis Klimanytt232
KN231 Av Ole Henrik Ellestad: NRKs klimaindoktrinering for full maskin Klimanytt231
KN230 Av Ole Henrik Ellestad: Årets sommer skyldes vær – ikke klima Klimanytt230
KN229 Av Ole Henrik Ellestad: Klimadebatten ødelegger ytringsfriheten Klimanytt229
KN228 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs hockeykølle – en skam for vitenskapen Klimanytt228
KN227 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse viser ren stratosfære og økt solinnstråling Klimanytt227
KN226 Av Ole Henrik Ellestad: Varmere klode gunstig for fattig og rik Klimanytt226
KN225 Av Ole Henrik Ellestad: Blant de verste klima-pengesløsinger Klimanytt225
KN224 Av Ole Henrik Ellestad: De varme 1930-årene er manipulert bort fra klimadebatten Klimanytt224
KN223 Av Ole Henrik Ellestad: Kulde dreper mye mer enn varme Klimanytt223
KN222 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om manglende holocen-varmeperiode Klimanytt222
KN221 Av Ole Henrik Ellestad: Nye temperaturdata – hvor blir det av CO2-effekten? Klimanytt221
KN220 Av Jan-Erik Solheim: Atmosfæren gjør steinplaneter varmere Klimanytt220
KN219 Av Ole Henrik Ellestad: Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten. Klimanytt219
KN218 Av Ole Henrik Ellestad: Stortingspolitikere og manglende ansvar for pengebruk. Klimanytt218
KN217 Av Ole Henrik Ellestad: Atlanterhavsstrømmen forklarer klimaendringene i Nord-Atlanteren. Klimanytt217
KN216 Av Ole Henrik Ellestad: Solen varmer opp havet – ikke CO2 Klimanytt216z
KN215 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2017 – dårlig for IPCC-leiren Klimanytt215
KN214 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling, skydannelse og klima Klimanytt214

Årgang 2017 av Klimanytt

KN213 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig manipulert argumentasjon fra IPCC Klimanytt213
KN212 Av Ole Henrik Ellestad; Klima – samling i bånn av samfunnsutfordringene Klimanytt212
KN211 Av Ole Henrik Ellestad; Havnivået på Fiji stabilt – NRK svikter vitenskapen Klimanytt211
KN210 Av Ole Henrik Ellestad: Taktisk språkbruk om klima Klimanytt210
KN209 Av Kjell Stordahl: Dødsfall ved katastrofer i Norge markant nedadgående Klimanytt209
KN208  Av Kjell Stordahl: Dødelighet og menneskeskapt oppvarming Klimanytt208
KN207 Av Ole Henrik Ellestad: Miljø- og klimavitenskap i sterk miskreditt i folket. Klimanytt207
KN206 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaflyktninger – nok en påstand uten fakta Klimanytt206
KN205 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling i valgkampen Klimanytt205
KN204 Av Ole Henrik Ellestad: Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering Klimanytt204
KN203 Av Kjell Stordahl: Styrken og skadeomfanget av globale orkaner er nedadgående Klimanytt203
KN202 Av Ole Henrik Ellestad: FNs klimapanels temperaturprognoser feiler markant Klimanytt202
KN201 Av Ole Henrik Ellestad: «Javel statsminister» parodierer myndighetenes klimapolitikk Klimanytt201
KN200 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs pseudovitenskap rakner Klimanytt200
KN199 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – medias faktasjekk om klima feilet totalt Klimanytt199
KN198 Av Ole Henrik Ellestad: Trump trekker USA fra Parisavtalen Klimanytt198
KN197 Av Ole Henrik Ellestad: Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese Klimanytt197
KN196 Av Ole Henrik Ellestad: Ny klimalov – en test på politikeres integritet Klimanytt196
KN195 Av Ole Henrik Ellestad: Klimapsykologi – hersketeknikk og misbruk Klimanytt195
KN194 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffektens historikk – CO2 har liten effekt Klimanytt194
KN193 Av Ole Henrik Ellestad: Medias nye jakt på faktafeil og falske nyheter – mest bløff? Klimanytt193
KN192 Av Ole Henrik Ellestad: Fakta, unnlatelser og manipulasjoner i Aftenposten Klimanytt192
KN191 Av Ole Julian Eilertsen og Arild Eugen Johansen: Gassene i atmosfæren Klimanytt191
KN190 Av Jan-Erik Solheim: Drivhuseffekten i små drivhus Klimanytt190
KN189 Av Rögnvaldur Hannesson Hva koster Norges klimapolitikk? Klimanytt189
KN188 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-myten om «varmere, våtere, villere» falsifiseres Klimanytt188
KN187 Av Ole Henrik Ellestad: Viktige temperaturkorreksjoner fra NOAA var manipulasjon Klimanytt187
KN186 Av Ole Henrik Ellestad: Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC Klimanytt186
KN185 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og sensur Klimanytt185
KN184 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten – ukritisk mikrofonstativ for IPCC-leiren Klimanytt184
KN183 Av Ole Henrik Ellestad: Den tomme trusselen om Golfstrømmens forsvinning Klimanytt183
KN182 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2016 – naturen råder Klimanytt182

Årgang 2016 av Klimanytt

KN181 Av Ole Henrik Ellestad: Klimahysteri, Hagen og realitetene Klimanytt181
KN180 Av Ole Henrik Ellestad: FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres Klimanytt180
KN179 Av Ole Henrik Ellestad og Rune Hasle: Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp Klimanytt179
KN178 Av Ole Henrik Ellestad og Rune Hasle: Biodiesel: Mer forurensning og motorskader uten klimaeffekt Klimanytt178
KN177 Av Stein Storlie Bergsmark: Solstrøm som klimatiltak i Norge klimanytt177
KN176 Av Rögnvaldur Hannesson: Fornybar energi er oppskrytt klimanytt176
KN175 Av Ole Henrik Ellestad: Grunnlovens nye miljøparagraf misbrukes til klimasøksmål klimanytt175
KN174 Av Jan-Erik Solheim: Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning klimanytt174
KN173 Av Jan-Erik Solheim: CO2 gir oss et nytt grønt kontinent klimanytt173
KN172 Av Jan-Erik Solheim: James Hansens klimamodeller klimanytt172
KN171 Av Ole Henrik Ellestad: Klimalov uten vitenskapelig grunnlag klimanytt171
KN170 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig klimamanipulering av Aftenposten klimanytt170
KN169 Av Jan-Erik Solheim: Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin klimanytt169
KN168 Av Rögnvaldur Hannesson: Elektrifisering av oljefeltet Johan Castberg klimanytt168
KN167 Av Ole Henrik Ellestad:  2010-evaluering av IPCC med fundamental kritikk klimanytt167
KN166 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens manipulering av Wikipedia klimanytt166
KN165 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling klimanytt165
KN164 Av Ole Henrik Ellestad: Sommerens klimabløffer – og fakta klimanytt164
KN163 Av Ole Henrik Ellestad: «Drivhuseffekten» – oppsummert  Klimanytt163
KN162 Av Ole Henrik Ellestad: Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken Klimanytt162
KN161 Av Ole Henrik Ellestad: «BREXIT» får stor betydning for EUs energi- og klimapolitikk Klimanytt161
KN160 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning Klimanytt160
KN159 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling påvirker skydannelsen Klimanytt159
KN158 Av Ole Henrik Ellestad: Synkende oppslutning om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt158
KN157 Av Ole Henrik Ellestad: NRK, kirken og en pinlig klimamesse Klimanytt157
KN156 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om at IPCC har de beste forskerne Klimanytt156
KN155 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og «eventyrfortellinger»  Klimanytt155
KN154 Av Stein Bergsmark: Vindkraft i Norge: Ulønnsom, unødvendig og uten klimaeffekt Klimanytt154
KN153 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – et samspill mellom atmosfærens faktorer Klimanytt153
KN152 Av Stein Bergsmark: IPCC og Summary for Policymakers – SPM Klimanytt152
KN151 Av Ole Henrik Ellestad: Fornybar energi og klimabløffen Klimanytt151
KN150 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp dominerer drivhuseffekten – ikke CO2 Klimanytt150
KN149 Av Ole Henrik Ellestad: Resirkulering av klimaskremsel om Antarktis Klimanytt149
KN148 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimaalarmer om ekstremeffekter er gale Klimanytt148
KN147 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren Klimanytt147
KN146 Av Ole Henrik Ellestad: Metanvariasjoner som skremselspropaganda Klimanytt146
KN145 Av Ole Henrik Ellestad: Hva er drivhuseffekten? Klimanytt145
KN144 Av Jan-Erik Solheim: Isbreer forteller klimahistorie Klimanytt144
KN143 Av Ole Henrik Ellestad: Internajonale hendelser om klimasaken Klimanytt143
KN142 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulasjoner i klima- og miljødebatten Klimanytt142
KN141 Av Jan-Erik Solheim: Arealet av Arktisk sjøis stabilt siste 10 år Klimanytt141
KN140 Av Jan-Erik Solheim:  Globale temperaturrekorder i 2015 skyldes eksepsjonelt vær Klimanytt140
KN139 Av Ole Henrik Ellestad: Nord-Atlantiske Oscillasjon dominerer vær og klima i Norge Klimanytt139
KN138 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens taktiske klimaargumenter Klimanytt138
KN137 Av Ole Henrik Ellestad: Klimastatus ved årets slutt Klimanytt137

Årgang 2015 av Klimanytt

KN136 Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp Klimanytt136
KN135 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – historisk, men klimahistorieløs Klimanytt135
KN134 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspillfekteriet i Paris Klimanytt134
KN133 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet og FNs klimarituale Klimanytt133
KN132 Av Petter Tuvnes: Satellitten OCO-2 viser naturlige endringer i CO2 Klimanytt132
KN131 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysning, Norge og utlandet Klimanytt131
KN130 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten og CO2-eventyret Klimanytt130
KN129 Av Ole Henrik Ellestad: Isen i Antarktis vokser på land og til havs Klimanytt129
KN128 Av Ole Henrik Ellestad: Grønland følger naturlige variasjoner Klimanytt128
KN127 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med agendabestemt klimajournalistikk Klimanytt127
KN126 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet nærmer seg – klimaalarmene gjaller Klimanytt126
KN125 Av Ole Henrik Ellestad: Media og IPCCs manglende vitenskapelige bevis Klimanytt125
KN124 Av Kjell Stordahl: Ingen signifikant økning av antall naturskader i Norge Klimanytt124
KN123 Av Ole Henrik Ellestad: Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten Klimanytt123
KN122 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse, vulkaner og klima Klimanytt122r
KN121 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige variasjoner og media Klimanytt121
KN120 Av Ole Henrik Ellestad: Værfenomenet El Niño – La Niña (ENSO) Klimanytt120
KN119 Av Ole Henrik Ellestad: Havnivåstigning Klimanytt 119
KN118 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC – manglende vitenskapelige prinsipper Klimanytt 118
KN 117 Av Kjell Stordahl: Statistiske analyser viser at det ikke er systematiske endringer i den globale temperaturutviklingen Klimanytt 117
KN 116 Av Jan-Erik Solheim: Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola. Klimanytt116
KN 115 Av Petter Tuvnes: Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren Klimanytt115
KN 114 Av Petter Tuvnes og Jan-Erik Solheim: Mislykket jakt på klimabevis Klimanytt114
KN 113 Av Petter Tuvnes: Klimaregningen Klimanytt113
KN 112 Av Petter Tuvnes: Havet har en dominerende virkning på klimaet Klimanytt112
KN 111 Av Petter Tuvnes: Klimaspesialist Judith Curry Klimanytt111
KN 110 Av Jan-Erik Solheim: Professor LIndzen besøker Norge. PDF: Klimanytt 110.
KN 109 Av Petter Tuvnes: Hva er normalt klima? PDF: Klimanytt 109
KN 108 Av Petter Tuvnes: Klima og helse. PDF: Klimanytt108
KN 107 Av Geodet Bjørn Geirr Harsson: Klima og havnivåendringer. PDF: Klimanytt107
KN 106 Av Jan-Erik Solheim: Mindre is i Arktis og mer is i Antarktis betyr avkjøling. PDF: Klimanytt106
KN 105 Av Jan-Erik Solheim: Klimaforskere, vår tids eventyrfortellere. PDF: Klimanytt105
KN 104 Av Petter Tuvnes: Sveits avviste lavere grønn skatt. PDF: Klimanytt104
KN 103 Av Petter Tuvnes: Alvorlige feil i klimamodellene. PDF: Klimanytt103
KN 102 Av Petter Tuvnes: Ingen fare med isbjørnene. PDF: Klimanytt102
KN 101 Av Petter Tuvnes: CO2-kilder på jorden. PDF: Klimanytt101
KN 100 Av Dr. Kjell Stordahl: Stagnasjon av antall naturskader i Norge. PDF: Klimanytt100-2
KN 99 Av Dr. Kjell Stordahl: Ekstremvær i Norge. Klimanytt99
KN 98 Av Jan-Erik Solheim: Ingen global temperaturrekord i 2014 Klimanytt98
KN 97 Av Petter Tuvnes: Kilder til CO2 i atmosfæren. Klimanytt97
KN 96 Av Jan.Erik Solheim: Arktisk isgrense var lengre nord i 1769. Klimanytt96
KN 95 Av Petter Tuvnes: Havets alkalinitet varierer. Klimanytt95
KN 94 Av Dr. Kjell Stordahl: Temperaturutviklingen i Norge… Klimanytt94
KN 93 Av Petter Tuvnes: Temperaturmålinger blir manipulert.  Klimanytt93
KN 92 Av Petter Tuvnes: Nyttårsønsker til klimaforskere, gi oss sannheten. Klimanytt92
KN 91 Av Petter Tuvnes: Havet er ikke blitt surere. Klimanytt91
KN 90 Av Jan-Erik Solheim: Klimadebatten – hva nå? Klimanytt90
KN 89 Av Jan-Erik Solheim Like ofte hvit jul i Sør-Sverige de siste 109 år. Klimanytt89
KN 88 Av Jan-Erik Solheim: 97,4% av IPCC’s klimamodeller viser for høy oppvarming Klimanytt88
KN 87 Av Morten Jødal: Biodrivstoff – en forbrytelse mot menneskeheten. Klimanytt87
KN 86 Av Jan-Erik Solheim: Se filmen «The Global Warming War». Klimanytt86
KN 85 Av Jan-Erik Solheim: Oktobersnødekket over Sibir varsler kald vinter over Europa. Klimanytt85

Årgang 2014 av Klimanytt

KN 84: Av Petter Tuvnes: Ikke flere naturkatastrofer eller mer ekstremvær grunnet økt CO2Klimanytt84
KN 83: Av Morten Jødal: Klimapanelets uvitenskapelige arbeidsmetoder Klimanytt83
KN 82: Av Per Jan Langerud: Nordøstpassasjen ikke åpnet som forventet i 2014 Klimanytt82
KN 81: Av Kjell Stordahl: Stoltenberg og månelandingen på Mongstad Klimanytt81
KN 80: Av Ole Humlum: Brelignende tilstander på Ben Nevis i Skottland Klimanytt80
KN 79: Av Jan-Erik Solheim: Vulkanen Bárδarbunga slipper ut CO2 tilsvarende 15–40% av Norges utslipp Klimanytt79
KN 78: Av Jan-Erik Solheim: Konsensus: Hvordan 0,3% blir til 97% Klimanytt78
KN 77: Av Jan-Erik Solheim: Gratulerer med 18 års dagen for manglende global oppvarming Klimanytt77
KN 76: Av Jan-Erik Solheim: Ozonhullet i Antarktis – forsvinner ikke pga. Montrealavtalen i 1989 Klimanytt76
KN 75: Av Erik Bye: 2-gradersmålt er en politisk bløff Klimanytt75
KN 74: Av Jan-Erik Solheim: Arktisk sommeris dekker 1,7 millioner km2 mer enn for 2 år siden  Klimanytt74
KN 73: Av Jan-Erik Solheim: Havstigningen i Kattegat målt til 0,6 – 1 mm/år – akselrerer ikke Klimanytt73
KN 72: Av Jan-Erik Solheim: Et dypt solaktivitetsminimum varsler et kaldere klima Klimanytt72
KN 71: Av Trygve Eklund: Vellykket klimaskeptikerkonferanse i Las Vegas 7-9 juli 2014 Klimanytt 71
KN 70: Av Jan-Erik Solheim: Willie Soon får pris for Modig Forsvar av Vitenskapen Klimanytt 70
KN 69: Av Jan-Erik Solheim: CERN-eksperiment viser sammenheng mellom skog, kosmisk stråling og skyer Klimanytt 69
KN 68: Av Jan-Erik Solheim: Til Grønland i Eirik Raudes fotspor Klimanytt 68
KN 67: Av Jan-Erik Solheim: Ingen økende havstigning på grunn av mer CO2 Klimanytt 67
KN 66: Av Jan-Erik Solheim: Flommen i Gudbrandsdalslågen 2014 – skapt av mennesker Klimanytt 66
KN 65: Av Jan-Erik Solheim: Starten av 2014 kaldest i USA siden målingene startet Klimanytt 65
KN 64: Av Jan-Erik Solheim: Ustoppelig issmelting i Vest Antarktis – om noen hundre år? Klimanytt 64
KN 63: Av Morten Jødal: Grønlandshvalen vender tilbake – Hvalbukta isfri etter 190 år Klimanytt63
KN 62: Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelsen 15. april 2014 viser at jorda har en ren atmosfære Klimanytt 62
KN 61: Av Jan-Erik Solheim: Klimaendringer Revidert II – Biologi Klimanytt 61
KN 60: Av Jan-Erik Solheim: Delrapport: Arbeidsgruppe II fra IPCCs klimapanel Klimanytt 60
KN 59: Av Morten Jødal: Trues hummeren av klimaendringer? Kortnytt 59
KN 58: Av Jan-Erik Solheim: Temperaturutflatingen: 12 mulige forklaringer Kortnytt 58
KN 57: Av JE. Solheim: Solflekkmaksimum er passert – ingen nålevende person har opplevd en så svak sol Kortnytt 57
KN 56: Av Jan-Erik Solheim: Hvordan IPCC skjuler en god nyhet om mindre klimafølsomhet Kortnytt 56
KN 55: Av Jan-Erik Solheim: Hockeykølla og rekonstruksjon av temperaturen siste 1000 år Kortnytt 55
KN 54: Av Jan-Erik Solheim: Svak og kronglete jetstrøm – jorda roterer langsommere Kortnytt 54
KN 53: Av Jan-Erik Solheim: ESA-CryoSat måler 50% økning i isvolum 2012-2013 Kortnytt 53
KN 52: Av Jan-Erik Solheim: Ingen temperaturstigning i global temperatur de siste 10 årene Kortnytt 52
KN 51: Av Jan-Erik Solheim: Global oppvarming har stoppet – det er 0,3 C kaldere enn IPCCs prognose Kortnytt 51
KN 50: Av Morten Jødal: CO2, naturen og landbruket Kortnytt 50
KN 49: Av Jan-Erik Solheim: IPCC har i stillhet redusert sin prognose for de nærmeste år Kortnytt 49

Årgang 2013 av Klimanytt

KN 48: Av Jan-Erik Solheim: Klimanyttåret 2013 – En oppsummering – og en kulderekord Kortnytt 48
KN 47: Av Jan-Erik Solheim: Mengden av sjøis pr 16. desember er det meste på 25 år Kortnytt 47
KN 46: Av Jan-Erik Solheim: Naturen kjemper mot oppvarming: Tre dagers snøstorm i Midtøsten Kortnytt 46
KN 45: Av Jan-Erik Solheim: Endret innstråling forklarer tidligere vår, issmelting og global oppvarming Kortnytt 45
KN 44: Av Jan-Erik Solheim: Klimamodeller kan ikke beregne jordas temperatur! Kortnytt 44
KN 43: Av Jan-Erik Solheim: Nesten ingenting du har hørt om FNs klimapanel er sant! Kortnytt 43
KN 42: Av Jan-Erik Solheim: Har varmen fra menneskeskapt oppvarming gjemt seg i dyphavet? Kortnytt 42
KN 41: Av Dr. Willie Soon: Hvorfor utvikler temperaturen seg likt i Kina, USA og Arktis? Kortnytt 41
KN 40: Av Morten Jødal: Verden tjener på global oppvarming Kortnytt 40
KN 39: Av Jan-Erik Solheim: En graf som politikere og folk flest ikke bør se Kortnytt 39
KN 38: Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten i IPCCs 5. rapport – større usikkerhet enn i den forrige Kortnytt 38
KN 37: Av Jan-Erik Solheim: Minste norske kornavling på 37 år – varsel om et kaldere klima Kortnytt 37
KN 36: Av Jan-Erik Solheim: Motargumenter mot en av IPCCs tre argumentasjonslinjer KN36
KN 35: Av Jan-Erik Solheim: IPCCs tre argumentasjonslinjer KN35
KN 34: Av Jan-Erik Solheim: Konklusjoner fra den uavhengige klimarapporten: «Klimaendringer revidert» 2013 KN34
KN 33: Av Jan-Erik Solheim: En ny uavhengig klimarapport kommer 17. september 2013 KN33
KN 32: Av Jan-Erik Solheim: Fra eksploderende stjerner til skydannelser på jorda – Nytt fra Svensmarks gruppe KN32
KN 31: Av Jan-Erik Solheim: Overdrevet oppvarming i klimamodellene de siste 20 år KN31
KN 30: Av Jan-Erik Solheim: Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO feilinformerer KN30
KN 29: Av Jan-Erik Solheim: Nicola Scafetta: sola og planetene styrer vårt klima KN29
KN 28: Av Jan-Erik Solheim og Ole Humlum: En enkel harmonisk klimamodell KN28
KN 27: Av Jan-Erik Solheim: Professor Murry Salby er avskjediget KN27
KN 26: Av Jan-Erik Solheim og Ole Humlum: Global temperatur har sunket de siste 10 år på alle tre bakkemåleserier KN26
KN 25: Av Jan-Erik Solheim: Flere og kraftigere tornadoer i USA? KN25
KN 24: Av Jan-Erik Solheim: Menneskestyrt oppvarming likevel? KN24
KN 23: Av Ole Humlum: Storofsen i 1789; den største flom i Norge i historisk tid KN23
KN 22: Av Ole Humlum: Naturkatastrofer og klima. En undersøkelse fra Olden-Loen området i Vest-Norge KN22
KN 21: Av Jan-Erik Solheim: CO2-mengden over 400 ppm – en katastrofe? KN21
KN 20: Av Morten Jødal: Kutt i CO2-utslipp er symbolpolitikk KN20
KN 19: Av Jan-Erik Solheim: Havstigning pga. våre CO2-utslipp er ikke målbart KN19
KN 18: Av Jan-Erik Solheim: Det blir flere kalde vintre KN18
KN 17: Av Jan-Erik Solheim: Atmosfærisk CO2 øker på grunn av nåværende varmeperiode KN17
KN 16: Av Morten Jødal: Miljødepartementet med gal påstand om redusert matvareproduksjon i Afrika KN16
KN 15: 44 av de siste klimamodellen viser feil KN15
KN 14: CO2 og temperatur – hvilken sammenheng observeres? KN14
KN 13: James Hansen & Co forklarer temperaturutflating KN13
KN 12: Empiriske tester av CO2-hypotesen viser at den har feilet KN12
KN 11: Naturlig eller antropogen oppvarming? KN11
KN 10: Atmosfærisk metan langt mindre enn beskrevet i IPCC-modeller KN10
KN 9: Øya som ikke forsvant KN09
KN 8: Prognose for vinteren 2012-13 bommet med nesten 4 grader KN08
KN 7: Største isøkning i Arktis siden 1980 KN07
KN 6: Koralløyer drukner ikke KN06
KN 5: Den globale temperaturen har ikke steget på 13 år KN05
KN 4: Sannsynligheten for å dø (av ekstremvær) er redusert med 98 prosent KN04
KN 3: APOLLO NASA Team Klimavitenskapen er ikke avgjort KN03
KN 2: UK Met Office justerer prognoser KN02
KN 1: Klimamodeller bommer totalt KN01