Klimanytt

Klimanytt er Klimarealistenes vitenskapelige nyhetsbrev som automatisk sendes til alle medlemmer og andre via epost. Interesserte kan melde seg på ved å sende en email til post@klimarealistene dot com

Nåværende redaktør for klimanytt er prof. Ole Henrik Ellestad. Tidligere redaktører har vært prof. Jan-Erik Solheim, til november 2014; og til første halvår 2015 sivilingeniør Petter Tuvnes. Klimarealistene takker begge for en formidabel innsats.

For nr 85+ er det to lenker, den til venstre tar deg til oppslaget her på websiden, mens lenken til høyre i hver linje tar deg til PDF-versjonen som er sendt ut til medlemmene på  ett A-4 ark med vår logo, PDFen kan i enkelte tilfeller være litt kortere og med færre illustrasjoner enn det du ser på nettsiden. KN 228 er vesentlig kortere i PDF-versjon.

KN237 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs dementier og sviktende teorier
KN236 Av Stein S. bergsmark: IPCC Summary for Policy Makers  SP1.5
KN235 Av Jan-Erik Solheim: GPS-satelitter bekrefter utflating av global temperatur
KN234 Av Ole Henrik Ellestad: Eigil Friis-Christensen (1944 -2018)
KN233 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysningen – NRK som folkemanipulator Klimanytt233
KN232 Av Ole Henrik Ellestad: Økt CO2-mengde avkjøler Antarktis Klimanytt232
KN231 Av Ole Henrik Ellestad: NRKs klimaindoktrinering for full maskin Klimanytt231
KN230 Av Ole Henrik Ellestad: Årets sommer skyldes vær – ikke klima Klimanytt230
KN229 Av Ole Henrik Ellestad: Klimadebatten ødelegger ytringsfriheten Klimanytt229
KN228 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs hockeykølle – en skam for vitenskapen Klimanytt228
KN227 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse viser ren stratosfære og økt solinnstråling Klimanytt227
KN226 Av Ole Henrik Ellestad: Varmere klode gunstig for fattig og rik Klimanytt226
KN225 Av Ole Henrik Ellestad: Blant de verste klima-pengesløsinger Klimanytt225
KN224 Av Ole Henrik Ellestad: De varme 1930-årene er manipulert bort fra klimadebatten Klimanytt224
KN223 Av Ole Henrik Ellestad: Kulde dreper mye mer enn varme Klimanytt223
KN222 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om manglende holocen-varmeperiode Klimanytt222
KN221 Av Ole Henrik Ellestad: Nye temperaturdata – hvor blir det av CO2-effekten? Klimanytt221
KN220 Av Jan-Erik Solheim: Atmosfæren gjør steinplaneter varmere Klimanytt220
KN219 Av Ole Henrik Ellestad: Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten. Klimanytt219
KN218 Av Ole Henrik Ellestad: Stortingspolitikere og manglende ansvar for pengebruk. Klimanytt218
KN217 Av Ole Henrik Ellestad: Atlanterhavsstrømmen forklarer klimaendringene i Nord-Atlanteren. Klimanytt217
KN216 Av Ole Henrik Ellestad: Solen varmer opp havet – ikke CO2 Klimanytt216z
KN215 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2017 – dårlig for IPCC-leiren Klimanytt214
KN214 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling, skydannelse og klima

Årgang 2017 av Klimanytt
KN213 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig manipulert argumentasjon fra IPCC Klimanytt213
KN212 Av Ole Henrik Ellestad; Klima – samling i bånn av samfunnsutfordringene Klimanytt212
KN211 Av Ole Henrik Ellestad; Havnivået på Fiji stabilt – NRK svikter vitenskapen Klimanytt211
KN210 Av Ole Henrik Ellestad: Taktisk språkbruk om klima Klimanytt210
KN209 Av Kjell Stordahl: Dødsfall ved katastrofer i Norge markant nedadgående Klimanytt209
KN208  Av Kjell Stordahl: Dødelighet og menneskeskapt oppvarming Klimanytt208
KN207 Av Ole Henrik Ellestad: Miljø- og klimavitenskap i sterk miskreditt i folket. Klimanytt207
KN206 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaflyktninger – nok en påstand uten fakta Klimanytt206
KN205 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling i valgkampen Klimanytt205
KN204 Av Ole Henrik Ellestad: Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering Klimanytt204
KN203 Av Kjell Stordahl: Styrken og skadeomfanget av globale orkaner er nedadgående Klimanytt203
KN202 Av Ole Henrik Ellestad: FNs klimapanels temperaturprognoser feiler markant Klimanytt202
KN201 Av Ole Henrik Ellestad: «Javel statsminister» parodierer myndighetenes klimapolitikk Klimanytt201
KN200 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs pseudovitenskap rakner Klimanytt200
KN199 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – medias faktasjekk om klima feilet totalt Klimanytt199
KN198 Av Ole Henrik Ellestad: Trump trekker USA fra Parisavtalen Klimanytt198
KN197 Av Ole Henrik Ellestad: Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese Klimanytt197
KN196 Av Ole Henrik Ellestad: Ny klimalov – en test på politikeres integritet Klimanytt196
KN195 Av Ole Henrik Ellestad: Klimapsykologi – hersketeknikk og misbruk Klimanytt195
KN194 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffektens historikk – CO2 har liten effekt Klimanytt194
KN193 Av Ole Henrik Ellestad: Medias nye jakt på faktafeil og falske nyheter – mest bløff? Klimanytt193
KN192 Av Ole Henrik Ellestad: Fakta, unnlatelser og manipulasjoner i Aftenposten Klimanytt192
KN191 Av Ole Julian Eilertsen og Arild Eugen Johansen: Gassene i atmosfæren Klimanytt191
KN190 Av Jan-Erik Solheim: Drivhuseffekten i små drivhus Klimanytt190
KN189 Av Rögnvaldur Hannesson Hva koster Norges klimapolitikk? Klimanytt189
KN188 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-myten om «varmere, våtere, villere» falsifiseres Klimanytt188
KN187 Av Ole Henrik Ellestad: Viktige temperaturkorreksjoner fra NOAA var manipulasjon Klimanytt187
KN186 Av Ole Henrik Ellestad: Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC Klimanytt186
KN185 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og sensur Klimanytt185
KN184 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten – ukritisk mikrofonstativ for IPCC-leiren Klimanytt184
KN183
 Av Ole Henrik Ellestad: Den tomme trusselen om Golfstrømmens forsvinning Klimanytt183
KN182 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2016 – naturen råder Klimanytt182

Årgang 2016 av Klimanytt
KN181 Av Ole Henrik Ellestad: Klimahysteri, Hagen og realitetene Klimanytt181
KN180 
Av Ole Henrik Ellestad: FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres Klimanytt180
KN179 
Av Ole Henrik Ellestad: Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp Klimanytt179
KN178
 Av Ole Henrik Ellestad: Biodiesel: Mer forurensning og motorskader uten klimaeffekt Klimanytt178
KN177
Av Stein Storlie Bergsmark: Solstrøm som klimatiltak i Norge klimanytt177
KN176 Av Rögnvaldur Hannesson: Fornybar energi er oppskrytt klimanytt176
KN175 Av Ole Henrik Ellestad: Grunnlovens nye miljøparagraf misbrukes til klimasøksmål klimanytt175
KN174 Av Jan-Erik Solheim: Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning klimanytt174
KN173 Av Jan-Erik Solheim: CO2 gir oss et nytt grønt kontinent klimanytt173
KN172 Av Jan-Erik Solheim: James Hansens klimamodeller klimanytt172
KN171 Av Ole Henrik Ellestad: Klimalov uten vitenskapelig grunnlag klimanytt171
KN170 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig klimamanipulering av Aftenposten klimanytt170
KN169 Av Jan-Erik Solheim: Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin klimanytt169
KN168 Av Rögnvaldur Hannesson: Elektrifisering av oljefeltet Johan Castberg klimanytt168
KN167 Av Ole Henrik Ellestad:  2010-evaluering av IPCC med fundamental kritikk klimanytt167
KN166 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens manipulering av Wikipedia klimanytt166
KN165 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling klimanytt165
KN164 Av Ole Henrik Ellestad: Sommerens klimabløffer – og fakta klimanytt164
KN163 Av Ole Henrik Ellestad: «Drivhuseffekten» – oppsummert  Klimanytt163
KN162 Av Ole Henrik Ellestad: Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken Klimanytt162
KN161 Av Ole Henrik Ellestad: «BREXIT» får stor betydning for EUs energi- og klimapolitikk Klimanytt161
KN160 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning Klimanytt160
KN159 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling påvirker skydannelsen Klimanytt159
KN158 Av Ole Henrik Ellestad: Synkende oppslutning om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt158
KN157 Av Ole Henrik Ellestad: NRK, kirken og en pinlig klimamesse Klimanytt157
KN156 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om at IPCC har de beste forskerne
KN155 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og “eventyrfortellinger”  Klimanytt155
KN154 Av Stein Bergsmark: Vindkraft i Norge: Ulønnsom, unødvendig og uten klimaeffekt Klimanytt154
KN153 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – et samspill mellom atmosfærens faktorer Klimanytt153
KN152 Av Stein Bergsmark: IPCC og Summary for Policymakers – SPM Klimanytt152
KN151 Av Ole Henrik Ellestad: Fornybar energi og klimabløffen Klimanytt151
KN150 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp dominerer drivhuseffekten – ikke CO2 Klimanytt150
KN149 Av Ole Henrik Ellestad: Resirkulering av klimaskremsel om Antarktis Klimanytt149
KN148 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimaalarmer om ekstremeffekter er gale Klimanytt148
KN147 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren Klimanytt147
KN146 Av Ole Henrik Ellestad: Metanvariasjoner som skremselspropaganda Klimanytt146
KN145 Av Ole Henrik Ellestad: Hva er drivhuseffekten? Klimanytt145
KN144 Av Jan-Erik Solheim: Isbreer forteller klimahistorie Klimanytt144
KN143 Av Ole Henrik Ellestad: Internajonale hendelser om klimasaken Klimanytt143
KN142 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulasjoner i klima- og miljødebatten Klimanytt142
KN141 Av Jan-Erik Solheim: Arealet av Arktisk sjøis stabilt siste 10 år Klimanytt141
KN140 Av Jan-Erik Solheim:  Globale temperaturrekorder i 2015 skyldes eksepsjonelt vær Klimanytt140
KN139 Av Ole Henrik Ellestad: Nord-Atlantiske Oscillasjon dominerer vær og klima i Norge Klimanytt139
KN138 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens taktiske klimaargumenter Klimanytt138
KN137 Av Ole Henrik Ellestad: Klimastatus ved årets slutt Klimanytt137

Årgang 2015 av Klimanytt
KN136 Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp Klimanytt136
KN135 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – historisk, men klimahistorieløs Klimanytt135
KN134 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspillfekteriet i Paris
KN133 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet og FNs klimarituale Klimanytt133
KN132 Av Petter Tuvnes: Satellitten OCO-2 viser naturlige endringer i CO2 Klimanytt132
KN131 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysning, Norge og utlandet Klimanytt131
KN130 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten og CO2-eventyret Klimanytt130
KN129 Av Ole Henrik Ellestad: Isen i Antarktis vokser på land og til havs Klimanytt129
KN128 Av Ole Henrik Ellestad: Grønland følger naturlige variasjoner Klimanytt128
KN127 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med agendabestemt klimajournalistikk Klimanytt127
KN126 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet nærmer seg – klimaalarmene gjaller Klimanytt126
KN125 Av Ole Henrik Ellestad: Media og IPCCs manglende vitenskapelige bevis Klimanytt125
KN124 Av Kjell Stordahl: Ingen signifikant økning av antall naturskader i Norge Klimanytt124
KN123 Av Ole Henrik Ellestad: Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten Klimanytt123
KN122 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse, vulkaner og klima Klimanytt122r
KN121 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige variasjoner og media Klimanytt121
KN120 Av Ole Henrik Ellestad: Værfenomenet El Niño – La Niña (ENSO) Klimanytt120
KN119 Av Ole Henrik Ellestad: Havnivåstigning Klimanytt 119
KN118 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC – manglende vitenskapelige prinsipper Klimanytt 118
KN 117 Av Kjell Stordahl: Statistiske analyser av globale temperaturdata viser at det ikke er systematiske endringer i den globale temperaturutviklingen Klimanytt 117
KN 116 Av Jan-Erik Solheim: Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola. Klimanytt116
KN 115 Av Petter Tuvnes: Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren Klimanytt115
KN 114 Av Petter Tuvnes og Jan-Erik Solheim: Mislykket jakt på klimabevis Klimanytt114
KN 113 Av Petter Tuvnes: Klimaregningen Klimanytt113
KN 112 Av Petter Tuvnes: Havet har en dominerende virkning på klimaet Klimanytt112
KN 111 Av Petter Tuvnes: Klimaspesialist Judith Curry
KN 110 Av Jan-Erik Solheim: Professor LIndzen besøker Norge. PDF: Klimanytt 110.
KN 109 Av Petter Tuvnes: Hva er normalt klima? PDF: Klimanytt 109
KN 108 Av Petter Tuvnes: Klima og helse. PDF: Klimanytt108
KN 107 Av Geodet Bjørn Geirr Harsson: Klima og havnivåendringer. PDF: Klimanytt107
KN 106 Av Jan-Erik Solheim: Mindre is i Arktis og mer is i Antarktis betyr avkjøling. PDF: Klimanytt106
KN 105 Av Jan-Erik Solheim: Klimaforskere, vår tids eventyrfortellere. PDF: Klimanytt105
KN 104 Av Petter Tuvnes: Sveits avviste lavere grønn skatt. PDF: Klimanytt104
KN 103 Av Petter Tuvnes: Alvorlige feil i klimamodellene. PDF: Klimanytt103
KN 102 Av Petter Tuvnes: Ingen fare med isbjørnene. PDF: Klimanytt102
KN 101 Av Petter Tuvnes: CO2-kilder på jorden. PDF: Klimanytt101
KN 100 Av Dr. Kjell Stordahl: Stagnasjon av antall naturskader i Norge. PDF: Klimanytt100-2
KN 99 Av Dr. Kjell Stordahl: Ekstremvær i Norge. Klimanytt99
KN 98 Av Jan-Erik Solheim: Ingen global temperaturrekord i 2014 Klimanytt98
KN 97 Av Petter Tuvnes: Kilder til CO2 i atmosfæren. Klimanytt97
KN 96 Av Jan.Erik Solheim: Arktisk isgrense var lengre nord i 1769. Klimanytt96
KN 95 Av Petter Tuvnes: Havets alkalinitet varierer. Klimanytt95
KN 94 Av Dr. Kjell Stordahl: Temperaturutviklingen i Norge… Klimanytt94
KN 93 Av Petter Tuvnes: Temperaturmålinger blir manipulert.  Klimanytt93
KN 92 Av Petter Tuvnes: Nyttårsønsker til klimaforskere, gi oss sannheten. Klimanytt92
KN 91 Av Petter Tuvnes: Havet er ikke blitt surere. Klimanytt91
KN 90 Av Jan-Erik Solheim: Klimadebatten – hva nå? Klimanytt90
KN 89 Av Jan-Erik Solheim Like ofte hvit jul i Sør-Sverige de siste 109 år. Klimanytt89
KN 88 Av Jan-Erik Solheim: 97,4% av IPCC’s klimamodeller viser for høy oppvarming Klimanytt88
KN 87 Av Morten Jødal: Biodrivstoff – en forbrytelse mot menneskeheten. Klimanytt87
KN 86 Av Jan-Erik Solheim: Se filmen ”The Global Warming War.” Klimanytt86
KN 85 Av Jan-Erik Solheim: Oktobersnødekket over Sibir varsler kald vinter over Europa. Klimanytt85

Årgang 2014 av Klimanytt
KN 84: Av Petter Tuvnes: Ikke flere naturkatastrofer eller mer ekstremvær grunnet økt CO2Klimanytt84
KN 83: Av Morten Jødal: Klimapanelets uvitenskapelige arbeidsmetoder Klimanytt83
KN 82: Av Per Jan Langerud: Nordøstpassasjen ikke åpnet som forventet i 2014 Klimanytt82
KN 81: Av Kjell Stordahl: Stoltenberg og månelandingen på Mongstad Klimanytt81
KN 80: Av Ole Humlum: Brelignende tilstander på Ben Nevis i Skottland Klimanytt80
KN 79: Av Jan-Erik Solheim: Vulkanen Bárδarbunga slipper ut CO2 tilsvarende 15–40% av Norges utslipp Klimanytt79
KN 78: Av Jan-Erik Solheim: Konsensus: Hvordan 0,3% blir til 97% Klimanytt78
KN 77: Av Jan-Erik Solheim: Gratulerer med 18 års dagen for manglende global oppvarming Klimanytt77
KN 76: Av Jan-Erik Solheim: Ozonhullet i Antarktis – forsvinner ikke pga. Montrealavtalen i 1989 Klimanytt76
KN 75: Av Erik Bye: 2-gradersmålt er en politisk bløff Klimanytt75
KN 74: Av Jan-Erik Solheim: Arktisk sommeris dekker 1,7 millioner km2 mer enn for 2 år siden  Klimanytt74
KN 73: Av Jan-Erik Solheim: Havstigningen i Kattegat målt til 0,6 – 1 mm/år – akselrerer ikke Klimanytt73
KN 72: Av Jan-Erik Solheim: Et dypt solaktivitetsminimum varsler et kaldere klima Klimanytt72
KN 71: Av Trygve Eklund: Vellykket klimaskeptikerkonferanse i Las Vegas 7-9 juli 2014 Klimanytt 71
KN 70: Av Jan-Erik Solheim: Willie Soon får pris for Modig Forsvar av Vitenskapen Klimanytt 70
KN 69: Av Jan-Erik Solheim: CERN-eksperiment viser sammenheng mellom skog, kosmisk stråling og skyer Klimanytt 69
KN 68: Av Jan-Erik Solheim: Til Grønland i Eirik Raudes fotspor Klimanytt 68
KN 67: Av Jan-Erik Solheim: Ingen økende havstigning på grunn av mer CO2 Klimanytt 67
KN 66: Av Jan-Erik Solheim: Flommen i Gudbrandsdalslågen 2014 – skapt av mennesker Klimanytt 66
KN 65: Av Jan-Erik Solheim: Starten av 2014 kaldest i USA siden målingene startet Klimanytt 65
KN 64: Av Jan-Erik Solheim: Ustoppelig issmelting i Vest Antarktis – om noen hundre år? Klimanytt 64
KN 63: Av Morten Jødal: Grønlandshvalen vender tilbake – Hvalbukta isfri etter 190 år Klimanytt63
KN 62: Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelsen 15. april 2014 viser at jorda har en ren atmosfære Klimanytt 62
KN 61: Av Jan-Erik Solheim: Klimaendringer Revidert II – Biologi Klimanytt 61
KN 60: Av Jan-Erik Solheim: Delrapport: Arbeidsgruppe II fra IPCCs klimapanel Klimanytt 60
KN 59: Av Morten Jødal: Trues hummeren av klimaendringer? Kortnytt 59
KN 58: Av Jan-Erik Solheim: Temperaturutflatingen: 12 mulige forklaringer Kortnytt 58
KN 57: Av JE. Solheim: Solflekkmaksimum er passert – ingen nålevende person har opplevd en så svak sol Kortnytt 57
KN 56: Av Jan-Erik Solheim: Hvordan IPCC skjuler en god nyhet om mindre klimafølsomhet Kortnytt 56
KN 55: Av Jan-Erik Solheim: Hockeykølla og rekonstruksjon av temperaturen siste 1000 år Kortnytt 55
KN 54: Svak og kronglete jetstrøm – jorda roterer langsommere Kortnytt 54
KN 53: ESA-CryoSat måler 50% økning i isvolum 2012-2013 Kortnytt 53
KN 52: Ingen temperaturstigning i global temperatur de siste 10 årene Kortnytt 52
KN 51: Global oppvarming har stoppet – det er 0,3 C kaldere enn IPCCs prognose Kortnytt 51
KN 50: CO2, naturen og landbruket Kortnytt 50
KN 49: IPCC har i stillhet redusert sin prognose for de nærmeste år Kortnytt 49

Årgang 2013:
KN 48: Klimanyttåret 2013 – En oppsummering – og en kulderekord Kortnytt 48
KN 47: Mengden av sjøis pr 16. desember er det meste på 25 år Kortnytt 47
KN 46: Naturen kjemper mot oppvarming: Tre dagers snøstorm i Midtøsten Kortnytt 46
KN 45: Endret innstråling på grunn av jordas bane forklarer tidligere vår, issmelting og global oppvarming Kortnytt 45
KN 44: Klimamodeller kan ikke beregne jordas temperatur! Kortnytt 44
KN 43: Nesten ingenting du har hørt om FNs klimapanel er sant! Kortnytt 43
KN 42: Har varmen fra menneskeskapt oppvarming gjemt seg i dyphavet? Kortnytt 42
KN 41: Av Dr. Willie Soon: Hvorfor utvikler temperaturen seg likt i Kina, USA og Arktis? Kortnytt 41
KN 40: Verden tjener på global oppvarming Kortnytt 40
KN 39: En graf som politikere og folk flest ikke bør se Kortnytt 39
KN 38: Klimafølsomheten i IPCCs 5. rapport – større usikkerhet enn i den forrige Kortnytt 38
KN 37: Minste norske kornavling på 37 år – varsel om et kaldere klima Kortnytt 37
KN 36: Motargumenter mot en av IPCCs tre argumentasjonslinjer KN36
KN 35: IPCCs tre argumentasjonslinjer KN35
KN 34: Konklusjoner fra den uavhengige klimarapporten: “Klimaendringer revidert” 2013 KN34
KN 33: En ny uavhengig klimarapport kommer 17. september 2013 KN33
KN 32: Fra eksploderende stjerner til skydannelser på jorda – Nye resultater fra Svensmarks gruppe KN32
KN 31: Overdrevet oppvarming i klimamodellene de siste 20 år KN31
KN 30: Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO feilinformerer KN30
KN 29: Nicola Scafetta: sola og planetene styrer vårt klima KN29
KN 28: En enkel harmonisk klimamodell KN28
KN 27: Professor Murry Salby er avskjediget KN27
KN 26: Global temperatur har sunket de siste 10 år på alle tre bakkemåleserier KN26
KN 25: Flere og kraftigere tornadoer i USA? KN25
KN 24: Menneskestyrt oppvarming likevel? KN24
KN 23: Storofsen i 1789; den største flom i Norge i historisk tid KN23
KN 22: Naturkatastrofer og klima. En undersøkelse fra Olden-Loen området i Vest-Norge KN22
KN 21: CO2-mengden over 400 ppm – en katastrofe? KN21
KN 20: Kutt i CO2-utslipp er symbolpolitikk KN20
KN 19: Havstigning pga. våre CO2-utslipp er ikke målbart KN19
KN 18: Det blir flere kalde vintre KN18
KN 17: Atmosfærisk CO2 øker på grunn av nåværende varmeperiode KN17
KN 16: Miljødepartementet med gal påstand om redusert matvareproduksjon i Afrika KN16
KN 15: 44 av de siste klimamodellen viser feil KN15
KN 14: CO2 og temperatur – hvilken sammenheng observeres? KN14
KN 13: James Hansen & Co forklarer temperaturutflating KN13
KN 12: Empiriske tester av CO2-hypotesen viser at den har feilet KN12
KN 9: Øya som ikke forsvant KN09
KN 6: Koralløyer drukner ikke KN06
KN 2: UK Met Office justerer prognoser KN02
KN 1: Klimamodeller bommer totalt KN01
 

15 thoughts on “Klimanytt

 1. Vedrørende vulkaner både over og under vann…
  Et gedigent vulkanutbrudd på Island i 1786 la en massiv askesky over
  hele Europa i flere år og førte til hungersnød og sveltihjel for mange.
  Det var også den direkte årsaken til den Franske revolusjonen i 1789.
  Men dagens historieløse co2- skrikhalser har selvfølgelig ikke hørt om
  dette.

 2. Hva med vulkan utbrudd over og under havet er jo enorm av klima utslipp….. Leste at utbrudd på Island var mere utslipp en alle biler i verden….. Hvorfor snakker da ikke om dette før det snakker….. Ååå veldig rart at seriøs politikere ikke stiller kritiske spørsmål om vulkan utbrudd, hva er det som feiler folk som skal styre lande uten å sjekke alt…..

  Håper egentlig at det jeg skriver er feil tolkning men kanskje noen kan gi meg svar

  Trist at folk vi skal stemme på i lande bløffer å skylder på alt og bruker Paris avtalen som hånd fast bevis og alle land bruker ekstremt mye milliarder av dollar mens det er sult katastrofer og fattigdom.

  Da synes jeg dette er trist at politikere ikke er kritisk en gang..

  • Det kommer nok mer CO2 ut av vulkaner enn IPCC vil ha det til. Også i havet fra undersjøiske utbrudd. Det er utbrudd i tropisk sektor som betyr noe. Det ser en også fra satellittmålinger i ulik høyde. Der er det dyp konveksjon som bringer partikler opp i stratosfæren der de varmer opp og reflekterer stråling. I midlere troposfære vaskes utslippene raskt ut.

  • Har hørt at det er jordras som er hovedårsaken til havstigningen + store vulkaner under havet.

 3. Hei, Hvorfor kommer ikke dette frem i nyheter men kom ikke noe etter VG sitt oppslag om Golfstrømmen IKKE NOE…..

  Trodde nrk og tv2 som er så opptatt av riktig nyheter og fake new så burde alle fakta på borde ikke sant??

  For dette med Paris avtalen er jo rett og slett en BLØFF om ikke alle får alt av informasjon eller er jeg helt vidda å helt grønn kanskje.

 4. Pingback: Samarbete med Klimarealistene - Norge - Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen

 5. Plutselig er det bare klimanytt 71-84 og klimanytt 115-116 som ligger her. Hvor kan jeg finne alle de andre, de var gode å ha og slå opp i?

  • Siste versjon forsvant sporløst grunnet datafeil, vi skal legge alt tilbake igjen straks vi finner feilen.

   De fleste eldre KN kan du finne ved å gå til arkiv, og deretter litt ned på den gamle siden.

Legg igjen en kommentar til Geir Aaslid Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.