Lest i pressen

Under denne fanen finner du troverdig dekning av klimasaken i norsk presse fra 2016. Av riksdekkende eller regionale aviser i Norge vil vi spesielt nevne Dag og TidKlassekampen og Stavanger Aftenblad som respekterer Grunnlovens §100 om ytringsfrihet, de slipper til debattanter som er uenig i offisiell klimapolitikk og kan også bringe til torgs klassisk, gravende og kritisk journalistikk. I den øvrige del av pressen skjer det bare unntaksvis at det skrives noe som er verdt å lese for å tilegne seg kunnskap om klimaet, men det aller meste av denne typen stoff kommer faktisk fra leserne selv. De nyeste artiklene vi har funnet står øverst.

Mai: Humlum i Svalbardposten
Avisen har et godt intervju med Ole Humlum under overskriften “Varmt? Ja. Bekymret? Nei. deretter forklares varmen og den påfølgende nedkjølingen som fulgte i andre halvår 2016.

Desember: Sjelden kjettersk ytring i Dagbladet
Denne vanligvis særdeles klimatroende avisen slapp 1.desember igjennom en mening fra pensjonert lærer Birger Paulsen hvor hovedbudskapet var at “Nå har visst Venstre gått fullstendig bananas i klimapolitikken.” Venstre lever i i “sin egen boble milevis fra virkelighetens verden.” Det spares ikke på kruttet: “Bare små tullepartier kan finne på å ødelegge et lands økonomi på ren egenmarkering.”
Budsjettforhandlingen karakteriseres helt korrekt som “en regulær gisselsituasjon”. Slike lærere skulle vi hatt flere av i Norge, det er et desperat behov for dem i skolen.

Juli: Knakende godt om Venstres symbolpolitikk
Agderposten har en kronikk 16. juli fra Stein Bergsmark, fysiker og skogseier fra Tvedestrand. Etter avtale med forfatteren er den også kjørt som oppslag hos oss 19.juli. Kronikken knuser alle Venstres myter om klimaet og partiets klimatltak blir hengende i løse luften som ren demagogi, helt uten noen form for vitenskapelig forankring,

Pål Brekke. Foto NTB/Scanpix

Pål Brekke. Foto NTB/Scanpix

Sola i sentrum med Pål Brekke
Dagbladet
med et sjeldent saklig intervju 7.juli med solforskeren Pål Brekke, som greier å forenkle problematikken slik at Dagbladets journalist forstår, i tillegg til at desken tillater dette utbruddet av klimakjetteri i avisen.
Hovedpoeng-et til Brekke er styrken i neste solsyklus etter den nåværende svake syklusen. Blir den svakere enn nåværende syklus, så kan vi få noen (3-5 er nevnt) kjølige tiår. Spørsmålet om temperaturen vil stige i den tiden med rekordsvak sol, drevet av et nytt utbrudd av den såkalte CO2-drevne globale oppvarming, vil avgjøre hvem som har rett. Klima-forskerne og modellørene som lojalt støtter FNs klimapanel. Eller alle de andre, inklusive de mange som har forlatt IPCC grunnet deres politiske prosessser og istedet har dannet det ikke-statige klimapanelet NIPCC.
Til sammenligning kan man lese hva klimapropagandist Astrid Rommetveit i NRK har fått ut av et tilsvarende intervju med Brekke.publisert to dager tidligere. Legg merke til den lange halen hun har arrangert, hvor klimatroende IPCC-lojalister lirer av seg en masse rart basert på villedende klimamodeller som skal nøytralisere Brekkes relevante betraktninger.  Det mest tragikomiske i Rommetveits oppslag er hennes fikse ide at naturvitenskap er et demokrati, hvor det er flertallet av forskerne som avgjør hvem som får rett. Setningen “Spør du flertallet av forskere har sola oddsene mot seg” avslører grundig hennes anti-vitenskapelige ståsted.

Martin HovlandApril: Kuldehullet i Atlanteren
Stavanger Aftenblad har 18.april en artikkel fra Martin Hovland om det store kuldehullet som har utviklet seg i Atlanteren, omtalt hos oss her. Dette avfødte et motinnlegg fra klimaortodokse krefter, ved lektor Harald Liebich, som igjen ble besvart 26.april av Martin Hovland her. Av betydning var det at avisen for en gangs skyld lenket både hit til KR og til professor Ole Humlums utmerkede blogg climate4you.com. Dermed får leserne en unik anledning til å sjekke faktaene og kildene selv. Nok en gang viser Stavanger Aftenblad at man som ett av få norske medier slipper til begge sider iklimadebatten.

Februar: Klima og psykologi i Budstikka
Lokalavisa Budstikka i Asker og Bærum hadde 9.januar et oppslag om «klimaangst» – med psykolog Per Espen Stoknes. I dag har Morten Jødal et tilsvar som beklageligvis bare er å finne i papirutgaven. Hans poeng er at hele vårt moderne samfunn med en drastisk lavere dødelighet fra klimakatastrofer som storm og flom, er basert på en rik tilgang av effektiv energi fra olje, gass og kull – til en lav pris. Mer CO2 i atmosfæren har utelukkende ført til en rikere plantevekst. Det er ingen sannsynlighet for at denne effektive energien kan erstattes fra usikre, kostbare og areal-krevende kilder som bioenergi, vindmøller eller solceller.

Adresseavisen 12.1.2016 skannetJanuar: Tallrike og feite isbjørner
Hydrobiolog Arnfinn Langeland skriver 12.januar i Adresseavisen om isbjørnene på Svalbard:Polarinstituttet gjennomførte høsten 2015 en beregning av isbjørn på Svalbard, den første siden 2004. Bestanden hadde økt med 42 % til 975 isbjørner i 2015 mot 685 for 11 år siden….

Fossilfunn på Svalbard av isbjørn er anslått til å være opptil 130000 år gamle. Den må derfor ha overlevd en tidligere mellomistid.

Krisemaksimeringen føyer seg inn i rekken av mange andre temaer som stormer, havnivåsenking, havforsuring og FN klimapanels skandalerapport om Himalaya hvor isbreene snart skulle forsvinne. Alt uten vitenskapelig dokumentasjon.

Moralen må vare: stol ikke på forskere og klimaaktivister med nettverk til politiske organer som IPCC og Cicero.

Januar: Leif Sande fra LO glimter til i Sysla
Sysla er en relativt ny krabat i mediebildet i Norge, et samarbeidsprosjekt mellom BT og Aftenbladet, med fokus på Vestlandets næringsliv. Innholdet er naturligvis så totalt klimareligiøst at det som regel er helt uten nyhetsverdi, men i sjeldne tilfeller slipper kjetterske tanker til. 11.januar glimter Leif Sande til med en påpekning av at det grønne skiftet er en omstilling fra olje til nav. Han er leder i LO-forbundet Industri Energi, med en mangeårig politisk karriere i SV som nå er erstattet av medlemskap i Ap. Dermed vet vi hva han må mene om klimaet inntil partiet må modernisere sin klimapolitikk, men det hindrer ikke at han her kommer med en helt korrekt analyse av hvor olje og energisektoren står i Norge i dag.
Av gullkorn som triller ut på rad og rekke nevner vi:
“Kabler til utlandet vil være ødeleggende for den kraftforedlende industrien som er vår nest største etter oljen”.
“Skal vi få en effektiv klimapolitikk som alle kan stille seg bak må vi distansere oss fra miljøbevegelsen”.
“Oljevirksomheten vår vil bestå til det ikke lenger er lønnsomt å utvinne olje fra norsk sokkel.”

Sande er også fanget av gamle partimyter, troen på karbonfangst og lagring er – med hans bakgrunn – naturligvis total med stor tro på flere månelandinger.  Dette er den største svakheten i hans innlegg, troen på at man med CCS-teknologien kan oppnå noe annet enn å tilintetgjøre våre penger, selv etter Mongstadskandalen. LO vil stå sterkere hvis man greier å si nei til noe som åpenbart ikke har forankring i virkeligheten.
Sandes jobb er å stimulere til mer industri i Norge, og her gjør han en god jobb med argumentasjonen og viser at Norge med LO har en mer ansvarlig fagbevegelse enn de fleste land vi vanligvis sammenligner oss med.

Leif Sande er en ensom svale på Sysla, de fleste av hans faste kommentarer er høyst lesverdige.

3 thoughts on “Lest i pressen

 1. Det er mange som glemmer, at vi lever på slutten av en istid. Når temperaturen stiger, vil CO2 fra havene frigives til atmosfæren i samme takt som temperaturen stiger. Det ser ut i diverse rapporter som om CO2 målingene primært blir tatt i de varmer områdene. Når Jordens temperatur stiger, måles det naturligvis mer CO2 i de områdene som er varmest.

 2. Som medlem av Klimarealistene setter jeg pris på Stein Bergsmark innlegg i Aftenposten om subsidiering av el-biler (Hvordan klarte du å få inn et innlegg? Selv lider jeg av “refusjonssjokk” etter diverse mislykkede forsøk, og jeg innbiller meg at min evne til skriftlig kommunikasjon overgår det meste av hva man ser fra journalister i Aftenposten).

  På den annen side må jeg protestere mot en liten del av innlegget, som også er brukt av Bergsmark/O.H-Ellestad/J-E-Solheim i nylig debattinnlegg i Klassekampen, nemlig følgende:

  “Samtidig vet vi at det siden 1950 har vært en stigning i verdens utslipp av CO2 på mer enn 500 prosent , mens atmosfærens innhold av CO2 bare har steget med 30 prosent i samme periode.Dette er et ubestridelig faktum, som viser er at koblingen mellom CO2 og temperatur er meget svak”.

  Beklager å si det, men argumentasjonen holder ikke mål. 500% økning av utslipp betyr selvføgelig ikke 500% økning av CO2 i atmosfæren. Vi snakker om to helt forskjellige ting. Hva som ville være relevant å påpeke er at hvis alt menneskeskapt utslipp ble værende i atmosfæren, ville økningen av CO2 der være omtrent det dobbelte av hva som er målt (“the missing sink”). Videre kunne man påpeke at gjennomsnittlig levetid til et CO2-molekyl i atmosfæren er av størreslsesorden 3-5 år (kun 4.1 år iht. karbonsyklusmodellen til IPCC !), og også at mye tyder på at mesteparten av CO2-økningen i atmosfæren skyldes økning i havets overflatetemperatur.

  Selvom vi som Klimarealister mener at menneskeskapt C02 har liten innvirking på klima, er det grunn til å påpeke følgende for de “troende” når det gjelder elbiler:

  1. Produksjon av el-biler avgir vesentlig mer CO2 enn produksjon av bensin- og dieselbiler.
  2. Bruk av el-biler øker strømforbruket i Norge, og da må man se på hvor vi får den marginale el-kraften fra. Så vidt jeg har oppfattet, er det i vesentlig grad fra kullfyrte kraftanlegg på kontinentet, som ikke bare avgir CO2, men også miljø- og menneskadelig sot og giftstoffer.
  3. Batteriene i el-biler representer et stort potensielt miløproblem ved skroting.

  Skal vi gå inn på debatt om elbiler, er dette spørsmål vi burde beherske ovennevnte spørsmål kvantitativt.

  Ellers er jeg fristet til å kjøpe meg en Tesla. Ikke fordi jeg tror på myndighetenes budskap, Tvert imot, men som en demonstrasjon. Jeg akter nemlig i såfall å merke utsiden av bilen med: “Nå er jeg også en el-bil-snylter !” Det er jo utrolig hvor mye våre myndigheter er villig til å subsiere folk med god økonomi!

  Dagfinn Moe

Legg igjen en kommentar til Roald J. Larsen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.