Trykk på boka for å lese noen sider fra boka

Boka er på 104 sider, innbundet og i farger.

Pris kr 200,-

 

 

Boka kan bestilles fra

Per Jan Langerud

perjanl@broadpark.no