FAKTATALL, UTSLIPP
CO2 er en forutsetning for alt liv.
Karbondioksid ( CO2 ) er en livsviktig og ufarlig gass som er involvert i alt liv, og er gjennom fotosyntesen, den viktigste kjemiske reaksjonen på jorda. Planter og trær på land samt tang, tare og planktonalger i havet opptar CO2, mineraler og vann og produserer nytt plantemateriale med sollyset som drivkraft. Når planter og trær råtner eller forbrennes frigjøres CO2 igjen.
CO2 kretsløpet er delvis temperaturavhengig, så når havet er kaldt kan det oppta mer CO2, og når det blir varmere avgasses det mer CO2 til atmosfæren og konsentrasjonen av CO2 øker.
Dyr og mennesker puster inn oksygen ( O2 ) som umiddelbart løses opp i blodet og inngår i livsprosessen. Cirka 4 % prosent av menneskenes utpust består av CO2, noe som i tilsvarer ca. 500 liter CO2 i gjennomsnitt pr. person i døgnet.
Faktatall
Jordens atmosfære inneholder ca.
3 000
milliarder tonn CO2
Hav og vann inneholder 50 ganger så mye
150 000
milliarder tonn CO2
Karbonat avsatt på havbunnen (40.000 mrd. t)
146 000
milliarder tonn CO2
Utveksling mellom hav-luft-hav pr. år
250-500
milliarder tonn CO2
Fotosyntesen opptar fra atmosfæren
300-450
milliarder tonn CO2
Frigjøres ved ånding og forråtnelsesprosesser 270-420 milliarder tonn CO2
Totalt beregnet utslipp av CO2 i verden pr. år
20-30
milliarder tonn CO2
Totalt utslipp av CO2 i Norge pr. år
0,046
milliarder tonn CO2
Utslipp fra transport og kommunikasjon i Norge
0,007
milliarder tonn CO2
Utslipp fra husholdningene i Norge
0,006
milliarder tonn CO2
Utslipp fra jordbruk og skogbruk i Norge
0,005
milliarder tonn CO2 (ekv.)
Utpusten fra 7 mrd. mennesker pr. år
2,550
milliarder tonn CO2
Per Jan Langerud
10.11.06 - Rev.22.11.11