hvorblirdetav  

  Prisene under er medlemspriser. For ikke-medlemmer kommer et tillegg      
             
  Per Engene og Göran Tullberg Ole Humlum Klimarealistene Klimarealistene T-skjorte Klimapins
  Klimaet • Vitskap og politikk Det ustyrlige klima Den store klimabløffen Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima! Hvor blir det av global oppvarming Solens diameter = 10 mm
  kr 215,- kr 149,- kr 10 pr. hefte kr 40 pr. hefte kr. 110 kr. 30,- pr stk
  kr 400,- for 2 bøker kr 285,- for 2 bøker   Størrelse Medium og Large Større = 12 mm
kr. 40,- pr.stk.
             
Ved bestilling av flere varer blir egen porto regnet ut automatisk (muligens lavere enn enkeltportoene)
 
 
Jeg bestiller følgende:   Betalingsmåte:
stk. Klimaet • vitskap og politikk kr.   Betaler til konto 1627 16 85320
stk. Det ustyrlige klima kr.   Betaler med kort (PayPal)
stk. Den store klimabløffen kr.   Ønsker tilsendt giro (kr. 10,- i tillegg)
stk. Naturen – ikke menneskene… kr.    
stk. Klimapins små kr.    
stk. Klimapins større kr.    
  Porto kr.    
  TOTALT kr.    

Navn
Adresse
Postnr
Poststed
e-post