Det er SOLA som styrer klimaet

Ekstremvær og vitenskap-2

Klimanytt 327, av Ole Henrik Ellestad. Årets hetebølge og ekstremvær domineres enda av naturlige variasjoner. Alarmistene og medier er tatt med ‘buksene nede’.

Les mer »

Bli medlem i Klimarealistene

Du melder deg inn ved å klikke på denne lenken og følge instruksjonene.
Klimarealistenes nettbutikk er tilbake etter høstferien.

Gratis SCC for medlemmer

Har du gyldig medlemskap hos klimarealistene kan du få gratis tilgang til vårt nye vitenskapelige fagtidsskrift SCC – Science of Climate Change.

Får du ikke tilgang til SCC-siden kan ditt medlemskap ha utløpt, eller du må sende en epost til medlem@klimarealistene.com slik du vi kan bistå med nedlastbare tekster.

Kan datamodeller forutsi klima?

Klimanytt 325, av professor Jan-Erik Solheim. Her vurderer vi klimamodellenes feil og mangler, og påpeker de mange ulikhetene mellom vitenskapelig modellering og dagens klimamodellering.

Global temperatur august 2022

Augustdataene viser fortsatt kald La Nina sesong, mer akkumulert is på Grønland og ingen tegn til snarlig syndflod. Vi se et fullstendig fravær av den menneskeskapte klimakrisen.

Sommertørke og klimakrise

Forfattet av Jens Olaf Pepke Pedersen, Ph.D, Chief Scientist, DTU Space, Lyngby. Følgede tekst er tatt inn i Weekendavisen, og med forfatterens tillatelse gjengir vi teksten her på dansk. EKSTREMT

Global temperatur juli 2022

Roy Spencer har temperaturdata for juli måned, hvor det korrigerer litt opp etter flere måneders kjøling. La Nina-sesongen later til å fortsette ut året. og det er ingen synlige tegn til at den menneskeskapte klimakrise eksisterer.

Bøndenes klimaopprør i Nederland

Klimaopprøret i Nederland vokser seg sterkere og har støtte fra et flertall i befolkningen som ikke ønsker seg en matkrise i tillegg til energikrisen og den ikke eksisterende klimakrisen.

Klodens første klimaflyktning

En rasende befolkning har gjort opprør mot klimapolitikken på Sri Lanka, og resultatet er klodens første klimaflyktning og et land i kaos.

Medienes uvitenskapelige klimaregi

Klimanytt 324 av Ole Henrik Ellestad. Aftenpostens klimanarrativ de første to juli-søndagene er som hentet ut fra Orwells sannhetsministerium – en fantasi løsrevet fra virkeligheten.

Vi blir lurt av FNs klimapanel

Kamp mot utslipp av CO2 gir bare dyrere energi med påfølgende dyr mat og inflasjon. Klimahysteriet må avvikles. Det er naturen med vår sol som bestemmer global temperatur.

Handlekurv

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Ekstremvær og vitenskap-2

Klimanytt 327, av Ole Henrik Ellestad. Årets hetebølge og ekstremvær domineres enda av naturlige variasjoner. Alarmistene og medier er tatt med ‘buksene nede’.

Les mer »

IPCC – Den ubehagelige sannheten

Forfattet av Erik Bye. Her kommer en oppsummering av den ubehagelige sannheten om virksomheten til IPCC og noen konsekvenser: Det finnes ingen fagfellevurdert artikkel i et vitenskapelig tidsskrift som dokumenterer

Les mer »

Menneskeskapte kriser

Vi ser på ulike kriser og stadig mer innovative påfunn fra uvitende aktører for å løse disse krisene, spesielt den menneskeskapte strømkrisen i Norge.

Les mer »

Kan datamodeller forutsi klima?

Klimanytt 325, av professor Jan-Erik Solheim. Her vurderer vi klimamodellenes feil og mangler, og påpeker de mange ulikhetene mellom vitenskapelig modellering og dagens klimamodellering.

Les mer »

Global temperatur august 2022

Augustdataene viser fortsatt kald La Nina sesong, mer akkumulert is på Grønland og ingen tegn til snarlig syndflod. Vi se et fullstendig fravær av den menneskeskapte klimakrisen.

Les mer »

Sommertørke og klimakrise

Forfattet av Jens Olaf Pepke Pedersen, Ph.D, Chief Scientist, DTU Space, Lyngby. Følgede tekst er tatt inn i Weekendavisen, og med forfatterens tillatelse gjengir vi teksten her på dansk. EKSTREMT

Les mer »

Global temperatur juli 2022

Roy Spencer har temperaturdata for juli måned, hvor det korrigerer litt opp etter flere måneders kjøling. La Nina-sesongen later til å fortsette ut året. og det er ingen synlige tegn til at den menneskeskapte klimakrise eksisterer.

Les mer »
Handlekurv
Kategorier