Det er SOLA som styrer klimaet

Bli medlem i Klimarealistene

Du melder deg inn ved å klikke på denne lenken og følge instruksjonene.
Klimarealistenes nettbutikk er tilbake etter sommerferien.

Gratis SCC for medlemmer

Har du gyldig medlemskap hos klimarealistene kan du få gratis tilgang til vårt nye vitenskapelige fagtidsskrift SCC – Science of Climate Change.

Gå til denne siden for rabattkoden og følg videre de instruksjoner du får der. Får du ikke tilgang til siden er du enten ikke innlogget eller ditt medlemskap har utløpt.

Medienes uvitenskapelige klimaregi

Klimanytt 324 av Ole Henrik Ellestad. Aftenpostens klimanarrativ de første to juli-søndagene er som hentet ut fra Orwells sannhetsministerium – en fantasi løsrevet fra virkeligheten.

Vi blir lurt av FNs klimapanel

Kamp mot utslipp av CO2 gir bare dyrere energi med påfølgende dyr mat og inflasjon. Klimahysteriet må avvikles. Det er naturen med vår sol som bestemmer global temperatur.

Den lille istid er enda ikke over

Klimanytt 323 forfattet av Harald Yndestad. Da naturen kan ha sine egne planer, bør Det grønne skiftet konsentrere seg om det som er grønt og vareta økosystemer og matproduksjon på land og i vann.

Biomasse til mat eller drivstoff?

Biobrenselsatsningen og øvrig klimapolitikk trenger grundig revisjon og sannsynligvis avvikling. IPCCs beregninger av effekter av økning av drivhusgassene synes sterkt overdrevne, og klimatiltakene virker absurde sammenlignet med andre store globale problemer som må løses.

Renessanse for kullkraft

Putins krig har ført til enda mer sneglefart på det grønne skiftet og en renessanse for kullkraftverkene.

Global temperatur mai 2022

Global temperatur fra UAH viser fortsatt ingen klimakrise, og den kjølende La Nina-sesongen forventes å vare gjennom resten av året.

Handlekurv

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Global temperatur juli 2022

Roy Spencer har temperaturdata for juli måned, hvor det korrigerer litt opp etter flere måneders kjøling. La Nina-sesongen later til å fortsette ut året. og det er ingen synlige tegn til at den menneskeskapte klimakrise eksisterer.

Les mer »

Bøndenes klimaopprør i Nederland

Klimaopprøret i Nederland vokser seg sterkere og har støtte fra et flertall i befolkningen som ikke ønsker seg en matkrise i tillegg til energikrisen og den ikke eksisterende klimakrisen.

Les mer »

Medienes uvitenskapelige klimaregi

Klimanytt 324 av Ole Henrik Ellestad. Aftenpostens klimanarrativ de første to juli-søndagene er som hentet ut fra Orwells sannhetsministerium – en fantasi løsrevet fra virkeligheten.

Les mer »

Vi blir lurt av FNs klimapanel

Kamp mot utslipp av CO2 gir bare dyrere energi med påfølgende dyr mat og inflasjon. Klimahysteriet må avvikles. Det er naturen med vår sol som bestemmer global temperatur.

Les mer »

Den lille istid er enda ikke over

Klimanytt 323 forfattet av Harald Yndestad. Da naturen kan ha sine egne planer, bør Det grønne skiftet konsentrere seg om det som er grønt og vareta økosystemer og matproduksjon på land og i vann.

Les mer »
Handlekurv
Kategorier