Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: desember 4, 2014

Havforsuring

Av Morten Jødal, biolog «Havforsuring» er et tema som er mye diskutert i klimadebatten. pH i havvann er imidlertid basisk, og vil alltid forbli det.

Les mer »

Vitenskapsakademiet mot strømmen

Forfattet av Dr.Philos Erik Bye Vitenskapsakademiet (DNVA) har avslått å ta stilling til om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke! Tidligere i år kom det

Les mer »

Klimapanelets rapporter lite troverdige

Forfattet av Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør og professor. Hele den internasjonale debatten bygger på IPCC som ufeilbarlig organisasjon, som på vegne av verdenssamfunnet skal

Les mer »