Det er SOLA som styrer klimaet

Den realitetsfornektende regjeringen

I dag har de fire partiene bak regjeringen stått frem og bekreftet at de vil kutte i utslippene med 40%. Det ligger i kortene at det blir nasjonale kutt, men det blir neppe noe kutt i svulstige og intetsigende klimaerklæringer fra disse politikerne. Derimot har de allerede kuttet i faktaene, la oss se litt på et par av de sentrale realitetene som både de 4 partilederne og vårt samlede storting innbiller seg er ikke-eksisterende.

Null sammenheng mellom CO2 og temperatur
Den sentrale myten bak både herskende klimapolitikk og klimatismen som en nyreligiøs bevegelse er at «utslipp» av plantematen CO2 til atmosfæren skal føre til drastisk høyere temperaturer, noe som har ført til at det såkalte 2-gradersmålet er tatt rett ut av løse luften (jfr KN 75) og denne politiske bløffen er gjort til et av regjeringens sentrale mål.

6a010536b58035970c01b8d0ccf5cc970c-400wi

Figuren til venstre her viser andelen CO2 i atmosfæren som en sort prikkete linje samtidig som man ser årlig global gjennomsnitt av temperatur. Epokene med stigende temperatur (hele 0,2 grader Celsius pr epoke) er markert i rosa, mens epoker med synkende eller stabil temperatur er markert i grått. Som man ser tok denne CO2en helt av i 1950-årene uten at temperaturen rørte nevneverdig på seg, men la oss nå ikke forstyrre våre ledende politikere med for mange fakta på en gang. Det sentrale poenget her er at denne figuren helt klart viser at mer CO2 ikke har ført til høyere temperatur. Dermed gjenstår bare fremtidige skremsler.

Innlagt som horisontale røde prikkete linjer er 2-gradersmålet og tilsvarende mål for 4 og 6 grader som man også til stadighet trues med.

Hva sier klimapanelet selv om de neste 85 årene?
Åpenbart har våre politiske lederne ikke lest Klimapanelets tekniske sammendrag fra Januar 2014, side 84. Hverken politiske rådgivere eller vårt oppsvulmede klimabyråkrati har evnet eller turt å fortelle politikerne sannheten i IPCC-versjon, eller så har faktaene prellet av som vann på gåsa. (se KN 56). Der skriver Professor Jan-Erik Solheim at hvis CO2 dobles i løpet av 70 år vil vi få en temperaturøkning på 1,2 til 2,5 grader Celsius med et beste estimat på 1,35 grader Celsius. (Laveste verdi er fra empiriske sensivitetsestimater etter at oppvarmingen opphørte for 19 år siden,, mens høyeste verdi er fra modellene.) Med dagens trend i CO2-økningen vil det ta minst 140 år før en dobling har skjedd, så vi snakker om 0,7 grader Celsius frem til år 2100. Orginal analyse er her.

Dette er selvsagt før de har regnet inn sola, og den eksisterer jo bare som en 7% klimadriver og er nesten helt uten betydning, ifølge Klimapanelet. Dermed lar man være å regne inn den kommende kjølende effekten av sola, noe som har den politiske fordelen at man senere kan si at klimatiltakene har virket, når sola styrer temperaturen nedover de kommende årene.

Gruppetenkende politisk korrekthet
Man er i klimapolitikken etterhvert vant til at regjeringen nekter å forholde seg til naturlover slik de beskrives i lærebøker i fysikk, men nå virker det som om man i tillegg ser bort fra det lille som finnes av substans i IPCC-rapportene. Dette er lite betryggende da det eneste av substans som er igjen av klimapolitikken består av gruppetenkende politisk korrekthet basert på klimatismen som en nyreligiøs bevegelse. Enhver regjerings seriøsitet kommer fra grunnarbeidet som er gjort av byråkrater og premissleverandører, og man undrer seg til tider over hvordan der er mulig å finne rådgivere av en så lav kvalitet.

Skal Norge sammen med EU begå økonomisk harakiri?
Man skal altså foreta en rekke totalt meningsløse kutt i såkalte utslipp i denne stortingsperioden og frem mot 2030 for å unngå å bryte 2-gradersmålet om 140 år. Noe økonomisk overslag over hva dette vil koste Norge foreligger ikke, og i iveren etter å overgå de andre i oppløpet til neste klimasirkus får vi neppe se noe særlig med økonomisk analyse.

On_the_road_to_Paris_scr
De såkalte kuttene er ikke konkretiserte, det tales svulstig om mindre bilkjøring og mer kollektivtransport. I neste omgang kan vi muligens forvente noe konkret, ledsaget av håpløse utspill om tiltak på alt fra prompende kuer til klimaavgift på sykling, jogging og andre former for utpust i tillegg til den vanlige hatkampanjen mot biler og fossil energi. Det ligger an til særdeles mye svulstig svada i kommende stortingsmelding i tillegg til at vi i hele 2015 som en del av mobiliseringen til klimasirkuset i Paris vil bli utsatt for store mengder klimapropaganda. Takk til JOSH for en fornøyelig illustrasjon, klikk for å se et større bilde.
I mangel av nye episoder av den britiske serien «Javel, Minister» får man nøye seg med denne typen underholdning.

Eller skal man ikke kutte likevel?
Siden det for alle som kan regne overhodet ikke er tegn til at vi kommer i nærheten av 2-gradersmålet fra nedsiden, så må man lure litt på om de ikke skal kutte i kuttene istedet?? Da slipper vi i tilfelle unna med 2-gradersgnålet uten alle de meningsløse klimatiltakene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier