Det er SOLA som styrer klimaet

Nytt lavmål for departemental forvaltning?

Det Kongelige Klima og Miljødepartement har produsert en melding man knapt sett maken til i moderne tid. Denne uken ble melding Nr 13 til stortinget sluppet, med tittel «Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.» Godkjent i statsråd fredag 6.februar som i fullt alvor har lagt stor energi i å detaljregulere mengden av plantematen CO2 som Norge skal slippe ut i atmosfæren de neste 85 år. Denne meldingen blir gull verdt for fremtidige generasjoner av historikere som skal finne ut hvordan det kunne gå så galt med ellers oppegående og rasjonelle politikere.

En melding støvsugd for objektive fakta om klimaet
Etter en gjennomlesning finner man et svadanivå som er unikt i norsk forvaltning i nyere tid og her er det ingen mangel på faktafeil. Mer alvorlig er alt det man ikke skriver noe om, mens man pøser på med ubegrunnede påstander som totalt mangler naturvitenskapelig forankring. I sum er det klart at stortinget blir ført bak lyset av en forvaltning som enten er inkompetent eller av andre grunner ikke greier å forholde seg til objektive fakta.
Denne meldingen kommer til å få et etterspill.

Ett eksempel på lavmålet i melding Nr 13
Departementet uttaler seg med stor skråsikkerhet om hva som må til for å nå målet i år 2100, basert på «utslippene»:
Ifølge FNs klimapanel har de globale utslippene av klimagasser økt med 2,2 prosent per år i perioden 2000–2010, mot en årlig vekst på 1,3 prosent mellom 1970 og 2000.

Hvorfor vil ikke departementet fortelle oss hva temperaturen faktisk har økt med i perioden 1970 til 2000 (0,4 grader hvorav halvdelen er kaliberingsfeil i målingene), og hvorfor vil ikke departementet fortelle oss hva økningen har vært i perioden 2000-2010 (tilnærmet lik NULL), eller i perioden 2000 til 2015 (fortsatt tilnærmet lik NULL)

Hvorfor vil ikke departementet skrive at solforskningen viser at sola nå er på vei inn i et minimum og at det er varslet fallende temperaturer i minst to tiår fremover?

Hvorfor har ikke departementet gjengitt IPCCs bekreftelse på at naturlige klimaendringer nå i noen tiår vil overskygge de menneskeskapte endringene?

Et departement har inntil nå hatt plikt til å legge objektive fakta frem for stortinget og det å kirsebærplukke alarmistiske fakta som passer til den konklusjonen man starter med mens man utelater alt annet har til nå ikke vært en del av norsk forvaltningspraksis.

Departmentale perler
«For å nå togradersmålet må globale klimagassutslipp i 2050 være 40-70 prosent lavere enn i 2010, og fortsette å gå nedover etter det og bli negative mot slutten av århundret. Negative utslipp innebærer at vi må fjerne CO2 fra atmosfæren, gjennom å produsere energi fra biomasse kombinert med CO2-håndtering, og planting av ny skog i stor skala»
(Punkt 2,1 side 7).

Her er det bare å ønske byråkratene lykke til med tiltaket. Pussig nok har ingen i det oppsvulmede departmentale byråkrati hørt om Massevirkningsloven og Henry’s Lov og hvordan disse elementære naturlovene regulerer fordelingen av CO2 mellom hav og atmosfære.

ssn_predict_l
Og Sola?
For lesere som enda ikke har tatt poenget, minner vi om sola som tilfører hav og atmosfære mer enn 98% av all energi. Meldingen har som hovedmål å hindre at temperaturen øker med mer enn 2 grader frem til år 2100. Men sola er ikke nevnt med ett eneste ord. Det pinlige faktum at Norge har blitt 0,5 grader kaldere siden 2007 holdes også skjult for stortinget i denne meldingen.
Det er som om sola ikke eksisterer for disse byråkratene og da blir det jo helt logisk at den ikke kan påvirke temperaturen på vår planet i forhold til hva plantematen CO2 tydeligvis kan gjøre i henhold til den modellerte virkelighet disse byråkratene oppholder seg i.

Konklusjon?
Dette er en del av det politiske narrespillet i forkant av høstens klimasirkus i Paris. Alle vet at det ikke blir noen forpliktende avtale da resultatet fra Lima ble at det heretter er opp til hvert land å vise at de er den flinkeste gutten i klassen ved å legge frem svulstige tiltakslister uten tanke på hva dette vil koste. Her er det gått prestisje vestlige land imellom i å overgå hverandre i meningsløsheter, den samme gruppetenkning preger partiene i hvert enkelt av disse landene. Få har lagt merke til at hverken Japan, Russland, India eller Kina deltar reelt i dette klimaklovneriet. Canada har faktisk brutt helt med Klimapanelet fordi det ikke er en vitenskapelig organisasjon.

Hva må du betale for alle klimatiltakene?
Hva alt dette vil koste står det fint lite om i meldingen. Sannsynligvis er det ingen som vet det og det blir nok en runde til i byråkratiet når man vet resultatet av Klimakonferansen i Paris.

Men alle de meningsløse klimatiltakene betyr at det brukes mindre av DINE penger på helse, skole, pensjoner og samferdsel.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Det som står i SYR_AR5_SPM (som er summary for policymakers, publisert 3.november 2014) er følgende:

    Relative to 1850-1900, global surface temperature change for the end of the 21st century (2081-2100) is projected to likely exceed 1.5°C for RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 (high confidence). Warming is likely to exceed 2°C for RCP6.0 and RCP8.5 (high confidence), more likely than not to exceed 2°C for RCP4.5 (medium confidence), but unlikely to exceed 2°C for RCP2.6 (medium confidence).{2.2.1}

    The increase of global mean surface temperature by the end of the 21st century (2081-2100) relative to 1986-2005 is likely to be 0.3°C?1.7°C under RCP2.6, 1.1°C?2.6°C under RCP4.5, 1.4°C?3.1°C under RCP6.0, and 2.6°C?4.8°C under RCP8.5.

    RCP betyr Representative Concentration Pathway, og er scenarier for hvordan utslipp vil forløpe i det 21. århundre.

    Så det ser ut som om Departementet har brukt øvre grense for det mest alarmistiske temperaturscenariet (RCP8.5), men økt nedre grense fra 2.6 til 3.7C. Med mindre denne endringen kommer fra Klimapanelet, så har altså departementet utifra egen kompetanse hevet den allerede høye nedre grense for oppvarming med over 40%, noe som er relativt oppsiktsvekkende.

  2. Et par unøyaktigheter. «.. legge objektive fakta frem for stortinget og det å kirsebærplukke alarmistiske fakta». Fakta? Alarmistiske poenger, eller opplysninger el.l. Den andre «For lesere som enda ikke har tatt poenget, minner vi om sola som tilfører hav og atmosfære mer enn 98% av all energi. Meldingen har som hovedmål å hindre at temperaturen øker med mindre enn 2 grader frem til år 2100.» Her menes sikkert; «.. å hindre at temperaturen øker med MER enn 2 grader ..» tenker jeg. For øvrig et politisk bestemt «mål» som ikke er vitenskapelig fundert.

Kommentarer er stengt.