Det er SOLA som styrer klimaet

Ingen global temperaturrekord i 2014 – stadig langt fra IPPCs modeller

Klimanytt 98, av Prof. Jan-Erik Solheim

Vi har lest oppslag i pressen om en global varmerekord i 2014. Det var basert på måleseriene fra NASA og NOAH som viste en temperatur 0,02 °C høyere enn tidligere målt. Det som ikke ble fortalt var at usikkerheten i denne gjennomsnittsberegningen var 0,09 grader – og derved omtrent 5 ganger større enn den påståtte rekorden. Dette førte til sterke protester fra forskere.

Protestene er blitt hørt. Da resultatet fra den tredje – og viktigste av bakke-målingseriene ble kunngjort 26.1 av British Met Office Hadley Center het det:
”HadCRUT dataserien viser at 2014 var et av de varmeste årene siden 1850. Temperaturavviktet fra referanseperioden 1961-1990 var +0,56 ±0,1 °C.
– Nominelt viser dette at 2014 er det varmeste året i serien – med delt førsteplass med året i 2010, men usikkerhetene i beregningene gjør at det ikke er mulig å bestemme hvilket av de siste årene som var det varmeste.”

KN98_bildeFiguren til venstre (klikk på den for å se den større) viser global gjennomsnittstemperatur de siste 18 årene. Vi ser at det ikke er mulig å bestemme hvilket år som er varmest når vi tar hensyn til usikkerheten. Ser vi nøyere på figuren ser vi at årene 1998, 2005, 2010 og 2014 er omtrent like.

Trender er viktigere enn årets temperatur
Viktigere enn årlige rekorder, er om dataserien viser en trend som stemmer med det IPCC forteller oss.KN98_bilde2

Figuren til venstre viser HadCRUT4 årsdata sammenlignet med middel av 44 av IPCCS nyeste modeller (grønn kurve – se KN15). Kurvene viser avvik fra normalen 1961-90. Vi ser at IPCC-modellene er ”for varme”. For å nå deres modellverdier i år 2020 kreves en oppvarming på 0,5°C – eller 0,1°C per år de neste 5 årene (blå stiplet strek i figuren). I den siste klimarapporten innrømmer IPCC at 97% av deres modeller er for varme (se KN88). Allikevel er de 95% sikre på at de har rett (se også KN44 og 90) når det gjelder menneskeskapt global oppvarming.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. «Protestene er blitt hørt.» Men skaden er allerede gjort. Den sovende masse har ikke merket noe, men den halvsovende går videre i troen på hva som først ble sagt.
    Protestene har hatt virkning, men bare for de som er våkne.

Kommentarer er stengt.