Det er SOLA som styrer klimaet

FN møter nye hindringer i kampen mot global oppvarming!

En personlig klimakommentar fra redaktør Geir Aaslid

Jeg hadde egentlig tenkt meg påfyll av kunnskap i dag, med presentasjon av en ny forskningsrapport, men gårsdagens oppslag krever oppfølgning. Denne politisk ukorrekte kommentaren er basert på en melding fra Reuters og omhandler klimasamtalene i Geneve denne uken (Feb 9-13) hvor delegater fra nesten 200 nasjoner har hatt samtaler om avtaleutkastet fra klimasirkuset i Lima. Etter nye tilføyelser til orginalen på 35 sider er utkastet til avtale nå på over 100 sider, noe som kompliserer muligheten for at det kommende klimasirkuset i Paris kan komme til enighet om en avtale for å begrense all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt de siste 19 årene. Veteranene i denne bransjen vet svært godt at lange utkast peker i retning av en fiasko på neste klimatoppmøte, men hei! Her er det mange behov og sikret sysselsetting for klimabyråkratiet i de kommende årene er også viktig.

Mini-Klimasirkus i Geneve denne uken
Denne ukens samtaler er et mini-klimasirkus som skal forberede møtet i Paris til høsten og da skal det selvsagt i forkant flikkes på teksten man skal krangle om der. FN-reglene sier at den endelige teksten må foreligge 6 måneder i forkant, så denne uken er siste sjanse for de enkelte nasjonene til å få inkludert egne kjepphester.
Dette er som når 195 forfattere skal prøve å skrive en bok sammen, sier Ahmed Sareer fra Maldives, som er medlem i alliansen av små øystater som har lagt til tekst om havnivåstigningen, i enda et forsøk på å skvise mer klimaavlat ut av I-landene. OPEC-landene har selvsagt lagt til tekst som uttrykker bekymring over utfasingen av fossil energi, noe som får de mange grønne delegatene fra Vesten til å knurre iltert i krokene. De få som kjenner IEA-prognosene for verdens energibruk vet at verden i mange tiår vil være minst like avhengig av fossil energi som i dag så OPEC-landene bekymrer seg uten grunn, men de fleste delegatene er ensidig rekruttert fra den grønne delen av det politiske spekteret og har minimal kontakt med denne delen av virkeligheten.

EU-landene blant de mest klimareligiøse
«Dette er som forventet», sier Elina Bardram som leder EU-delegasjonen, som selv har kommet med klimatiltak mot flytrafikk og skipsfart. Det forrige EU-tiltaket mot flytrafikkens påståtte men udokumenterte effekt på klimaet ble skutt elegant ned av Kina. De fleste av delegatene i Geneve bekymrer seg over at 2014 var det varmeste året i moderne tid og har slett ikke oppfattet at denne meldingen var feilaktig. I FN-systemet vil som hovedregel politisk korrekthet trumfe fakta med den største selvfølgelighet, spesielt når det gjelder å redde en klode som er alvorlig truet av klimakrisen. Siste krisemaksimering kan vi takke DN for, de feiler aldri i sin iver etter å bringe til torgs de mest håpløse klimanyhetene, det siste utspillet fra Frankrikes utenriksminister viser at Laurent Fabius har tatt på seg den klimaklovnrollen Gordon Brown hadde før klimasirkuset i København – dengang hadde vi bare 50 dager på oss til å redde kloden og alle som kritiserte IPCC var Flat Jord-tilhengere. Troverdigheten til denne gjengen har ikke akkurat økt siden 2009, for å si det pent.
On_the_road_to_Paris_scr
Nullutslipp av plantemat også i Geneve?
To av opsjonene for kutt i de fryktede utslippene av drivhusgasser er å kreve nullutslipp til år 2050 (EU-linjen), eller å ikke sette noen bestemt dato (Flertallet). Fra Limamøtet vet vi at slike kutt i tilfelle skal være totalt uforpliktende. Som vanlig ignorerer FN-IPCC vanndampen som utgjør ca 95% av drivhusgassene og konsentrerer seg om plantematen CO2 som står for det meste av det resterende. At bare noen få prosent av dette er menneskeskapt og at det ikke eksisterer noen vitenskap som bekrefter at denne gassen som bare utgjør 0,04% av atmosfæren har noen målbar betydning for klimaet, har ingen betydning hverken for EU’s eller Norges klimabyråkrater. IPCC har talt, og de er som kjent ufeilbarlige akkurat som paven pleide å være det.

I Klimasirkusbransjen er det mange feller å gå i. På Toppmøtet i København i 2009 nektet mange land å samarbeide fordi de ikke var blitt hørt, hørt i denne sammenhengen er retten til å legge inn egne kjepphester i samtaleteksten det skal hestehandles over. Er man et fattig land enkelte i Vesten synes synd på så kan man forlange store pengebeløp eller andre konsesjoner dersom man går med på å fjerne egne kjepphester fra teksten senere i prosessen. Delegatene i Geneve har enda noen timer på seg til å blåse opp avtaleteksten og før weekenden kommer får vi nok vite hvor mye lengre teksten blir, det hele servert sammen med en ny runde klimaskremsler.

Wining & Dining i Delhi
I mellomtiden har en norsk klimadelegasjon ledet av Statsekretær Lunde besøkt Delhi, hvor han i talen presterte å si dette:
«Lack of action, will result in widespread changes to the climate system. Continuing our business as usual would put our planet on track to more than 3 degrees warming.»
Man undrer seg over kvaliteten på rådgiverne som bistår statssekretæren siden han krisemaksimerer på denne måten? Faktum er at Klimapanelet i sitt siste tekniske sammendrag regner med et temperaturstigning til år 2100 på 0,7 grader Celsius, som beskrevet i Klimanytt av Prof Jan-Erik Solheim. Og det er før IPCC har regnet inn en sol den selv hevder vil være kjølende i de neste tiårene. Vi vet at fakta preller av på norske klimabyråkrater, men at de sakligste elementene i Klimapanelets egen rapporter også ignoreres av våre klimabyråkrater er nytt og at de samme byråkrater bare bringer til torgs de mest ekstreme formuleringene gir enda større grunn til bekymring. Forstår de ikke tjenestemannsloven heller i klimabyråkratiet?
Det indiske vertskapet som et totalt imot noen som helst form for nullutslipp og totalt imot noen som helst forpliktende klimaavtale må ha hatt problemer med å holde masken under det norske besøket, men de har jo hørt dette vrøvlet om nullutslipp før fra diverse EU-land. Det er ikke uvanlig i India at man ser på alle de Vestlige klimautspillene som et forsøk på enten å skape nye handelshindringer eller på å hindre at landet får utvikle seg og avskaffe fattigdom.

Norge best i klassen med Nullutslipp i 2050
Norges posisjon i klimaforhandlingene i Paris er altså å gå for Nullutslipp i 2050. Ikke bare Oslo by, men hele Norge skal påføres en jungel av håpløse klimaforskrifter rundskriv og påbud.
Hva dette vil bety når det oppsvulmede og klimareligiøse embetsverket i Klima- og Miljødepartementet har konkretisert sine tiltak, det vet vi ikke. Men basert på det befolkningen i Norge før har blitt utsatt for, kan vi muligens forvente – utover det vi i går viste til fra Oslos Klimastrategiplan – et forbud mot stearinlys, fyrstikker og kjæledyr samt avgifter og andre begrensninger på flytrafikk, bilbruk sammen med tusener av andre inngrep i hverdagen.

Siden våre kjære klimabyråkrater neppe vet at termitter og maur globalt står for større klimagassutslipp enn menneskeheten, så er det mulig at det ikke blir klimatiltak i denne omgang mot maur i norske skoger. Med mindre noen som leser dette sladrer til byråkratene til vår hjemlige klimakeiserinne Tine Sundtoft som har det politiske ansvaret for alt dette klimaklovneriet.

Utrolig hva enkelte gjør for å redde oss fra en klimakrise som ikke eksisterer.

Plan B?
Spørsmålet nå er hva som står i plan B som skal iverksettes når det ikke blir noen klimaavtale i Paris? Blir det unilaterale tiltak i Norge av samme type som til nå, eller kan vi etter alle disse tapte årene gå over til faktabasert klimapolitikk?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier