Det er SOLA som styrer klimaet

Klima- og energistrategi for Oslo

I serien offentlige forvaltningsperler i klimapolitikken er vi i dag kommet til dette utkastet til klima- og energistrategi for Oslo som er på høring. Vi har ingen formening om den endelige versjonen blir en forbedring eller et nytt lavmål, da mye kan skje i den kommende høringsrunden. Leserne kan trøste seg med at en kjølende sol kommer til å senke denne serien av løsslupne 5-årsplaner før eller senere, men har du beroligende medisin i huset, ta den nå for sikkerhets skyld før du leser videre her!.

Kommunen feiret eget strategiplanutkast i en selsom frokostaffære på Litteraturhuset. Som man ser var 4 av 7 innledere fra diverse miljøgrupper som benyttet sjansen til å gi uttrykk for sitt uhemmede bilhat i sine propagandamarkeringer. Yngstemann på 13 år som var godt indoktrinert kunne berette om både den smeltende havisen og de stakkars isbjørnene (de ble ingen anledning til å fortelle ham at havisen aldri har vært så stor som nå i tiden den er målt). Etter dette satt man med inntrykk av å ha havnet på et asyl styrt av de innsatte, ikke på et møte i regi av Oslo kommune, men NHO og LO prøvde etter fattig evne å gjenopprette inntrykket av at dette var en strategiplan som trengte seriøse innspill i påfølgende innlegg.

Og faktagrunnlaget?
Her avspises vi med noen fattige linjer som begrunnelse for å bruke milliardbeløp over flere tiår:
FNs klimapanel kom i 2014 med nye rapporter som understreker hvor alvorlig klimautfordringen er, og vil være, i dette århundret. Det internasjonalt vedtatte 2-gradersmålet for oppvarming er basert på dette kunnskapsgrunnlaget fra verdens ledende klimaforskere, økologer, agronomer og økonomer.
2-gradersmålet kommer fra WWF og er tatt fullstendig ut av løse luften (KN75) uten at det har noen som helst naturvitenskapelig forankring og selv Klimapanelet har innrømmet at den globale oppvarmingen «tok seg en pause» for 18 år siden.
Er faktasjekk og kvalitetskontroll ukjente begreper innen klimapolitikken?
Tallgrunnlaget for hva dette vil koste var totalt fraværende, noe som muligens har en sammenheng med at Oslo bystyre skal bevilge pengene som trengs til denne stategiplanen.

Dette dokumentet er utarbeidet etter mandat gitt av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo har ansvaret for dette og kan i visjonen fortelle at klimagassutslippene skal være halvert innen 2030, sett i forhold til 1991-nivå, og være null i 2050. Null!

Man tror nesten ikke sine egen øyne når man leser at Oslos ambisiøse klimamål er å bidra i arbeidet med å snu trenden med global oppvarming. Lille Oslo skal påvirke det globale klimaet med sine tiltak for å hindre utslipp av 1,2 mill tonn CO2, en mengde som ikke er målbar i forhold til naturens egne utslipp. Effekten på klimaet er ikke målbar. Her er det tydelig at ikke en eneste person som har hatt nærkontakt med realfag har befattet seg med denne planen.

Siden hver av Oslos innbyggere årlig puster ut ca 0,5 tonn med CO2, så undrer man seg litt på hvilke tilleggsrestriksjoner eller avgifter som ligger i bakhold.

En grønn smørje av klima og miljø
Oslo skal bli en internasjonalt anerkjent miljø- og klimaby. Planutkastet sauser sammen miljø og klima uten mål og mening i en grønn kvasireligiøs smørje og det mangler grunnleggende forståelse for at tiltak for å sikre et bedre lokalmiljø har minimalt å gjøre med tiltak for å bedre det globale klimaet. Klimaet har alltid endret seg av helt naturlige grunner og vil fortsette med det. De mange miljøtiltakene hvorav noen er gode bør skilles ut i en plan for seg selv.

Herostratisk berømmelse for Oslo?
Beklageligvis har ingen enset at Oslo med denne stategien kommer til å sikre seg internasjonal anerkjennelse av samme type som Universitetet i Oslo sikret seg med sin geniale kjønnsforskning udødeliggjort i NRK-programmene av Harald Eia. Eller mer sannsynlig, noen har enset det men tør ikke si det høyt.

All sysselsetting er god sysselsetting
Klima- og energistrategien for Oslo er utviklet i dialog og samspill med 40 virksomheter fra Oslo kommune, næringsliv og statlige virksomheter, og rundt 120 personer har vært involvert i arbeidet. Det har altså vært en betydelig sysselsettingseffekt både i kommunen og hos samarbeidspartnerne som har fått hyggelige honorarer på å uttale seg rosende om de ulike herlighetene i denne strategiplanen.

Bilhaterne får sine ønsker oppfylt igjen
Man har identifisert transportsektoren som den store synderen og ved et pussig sammentreff står personbilbruken høyest på listen. Ikke akkurat uventet når man vet at Venstre har hatt sin klamme hånd på rattet. Blant de geniale tiltakene for å få ned bilbruken er Oslo Sykkelstrategi som forordner at 16% av hverdagsreisene innen 2025 skal foregå med sykkel. Skal dette gjennomføres med sykkelplikt en dag i uken for byens innbyggere eller har kommunen andre påfunn på lur? At en syklende innbygger faktisk slipper ut mer CO2 enn en som sitter i bilen eller bussen er ikke nevnt med ett ord.
Oslos hundretusener av bileiere kan bare gi opp eller stemme på noen andre, for nå skal det bli et økende antall fossilbilfrie soner i byen og Oslo skal stimulere til bruk av fossilfrie biler ved å bygge ut et omfattende nett med ladestasjoner med fornybare drivstoffer til glede for de nye bileierne. Ladbare hybridbiler er inntil videre nevnt som en ønskelig biltype i fremtidens Oslo, men vi vet jo hva som skjedde med dieselbilene….

Kraftkrevende tungindustri er nå et grønt satsningsområde!
Heller ikke energisektoren slipper unna, ambisjonen er at energiforbruk i bygg skal effektiviseres med 27 % innen 2030, sett i forhold til 2010-nivå. Den frigjorte elektriske energien skal brukes til såkalt «alternativ verdiskapning». Det betyr at hordene av elbiler og den fossilfrie kollektivtrafikken skal ha sin lading, og at kraftkrevende norsk industri i form av metallproduksjon skal bli et satsingsområde sammen med drift av store datahaller og eksport og import av strøm. Hvordan Oslo kan ha et kraftoverskudd å eksportere etter at også 150.000 nye innbyggere er lagt til er et mysterium. Noen bør også tipse kommunen om at kraftkrevende industri faktisk er en utrydningstruet art i Norge etter 50 års manglende kraftutbygning og stigende energiknapphet.

Oslo får sin egen månelanding!
Oslo Kommune har intet lært av månelandingsskandalen på Mongstad som kostet oss alle mellom 10 og 15 milliarder. Oslo skal i forbindelse med energigjenvinningen fra destruksjon av avfall utrede å etablere karbonfangstanlegg med gjenbruk av CO2 på energigjenvinningsanleggene innen 2030. Oslo skal ikke gjøre noe så enkelt som å deponere denne plantematen dypt nede under oss. Neida, her skal innbyggernes penger investeres i noe så kreativt som algeproduksjon. Huff….
Logikken her eller rettere sagt den logiske kortslutningen er at Oslo kan slippe ut innfanget CO2 fordi den blir spist av alger, men Oslo kan ikke droppe klimatiltakene og fortsette å slippe ut den samme CO2en i atmosfæren hvor den blir spist av det samlede plantelivet i og utenfor Norge – et planteliv som lever i en konstant tilstand av hungersnød grunnet mangel på CO2? Hallo???

Mer indoktrinering?
Vi leser i punkt 18: Det fremtidige Oslo skal utvikles sammen med den oppvoksende generasjon, og det vil derfor igangsettes egne tiltak for samarbeid med barn og ungdom via skoler og barnehager.
Dette er en eufemisme som etter alt å dømme betyr intensivert indoktrinering av våre barn og barnebarn i skolen og mer klimapropaganda overalt i hverdagen. Vi blir altså ikke utsatt for nok hjernedødt vås i dag, det skal bli enda verre!

5-årsplanen som styringsverktøy!
Fra Sovjetisk planøkonomi henter man 5-årsplanen som styringsverktøy med forpliktende delmålsetninger for å sikre gjennomføringsevnen og det hele forankres i en forpliktende klimaavtale i Oslo Bystyre.

Det ble helt kort gitt anledning til å komme med spørsmål på slutten av møtet, og Klimarealistene presenterte da kort noen klimafakta som viste at Oslos klimaveikart ikke stemmer med terrenget. Faktaene ble møtt med en øredøvende taushet av de tilstedeværende. Enkelte ble direkte sinte av å bli fortalt at Norges Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver her har gjort oss oppmerksom på at plantelivet på jorda sulter fordi det er mangel på CO2 i atmosfæren.
I noen korte samtaler fikk man bekreftet at staben som har jobbet med dette til dels er oppegående med solid arbeidserfaring. De gjorde oppmerksom på at det var helt uaktuelt å stille spørsmål ved faktagrunnlaget eller premissene bystyret hadde lagt til grunn for tiltaket. At dette Kafka-aktige klimaprosjektet fungerer etter GIGO-prinsippet lar seg neppe skjule i særlig mange år fremover men ingen tør å gjøre som den lille gutten i eventyret til HC Andersen og si at våre myndigheter står der helt nakne.

I mellomtiden risikerer Oslo Kommune å bruke mange milliarder på helt meningsløse klimatiltak

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

 1. Skremmende! Sånn må man nesten forvente at det skal bli, Norge flommer jo over av penger. De «grønne» skorter ikke på planer for å bruke (tuske til seg selv) andres penger. Det er de flinke til!

  Men er det ikke snart på tide at noen voksne setter ned foten og sier i fra?

  1. Makt og penge kåte politikere er og blir ett demokratisk problem. Fordi de arbeider ikke for folket, men bare for sin gruppe og dens interesser. Politikere ansetter byroktater og når, vi som er folket eller stemmekveget har gjort vår blikt og valgt. Er det politikeren som tar å lager våre valg. Når politikern ikke støttes av stemmekveget, blir de en byrokrat. EU, FN, IPCC er fulle av byrokrater og rådgivere som er politikere som ingen stemmer på mer. Å hvor lett er det å ordne seg en ett papir som sier du er proffessor eller dr tittel når du er en del av systemet?. Alle universiteter og Høyskoler er ett sted som får penger av politikere.

   «Men er det ikke snart på tide at noen voksne setter ned foten og sier i fra?» Men hva er du menner med denne Roald J Larsen?
   En person som er så voksen eller har så mye makt er det en Diktator, Keiser eller en Konge? Er det styre sett som gavner folket?

Kommentarer er stengt.