Det er SOLA som styrer klimaet

Mer snusk rundt Klimapanelets ex-leder

I tomrommet etter den forrige lederen for Klimapanelet ser man i enkelte land tegn til mer skepsis i pressen, så det er på tide å nøste på gamle og løse tråder. Vi har en litt annen vinkling på dette enn Steyn Online har her. Samtidig slåss aktørene om de ledige topp-posisjonene med alle midler. La oss ta en titt på hvordan noen av aktørene i klimaindustrien opptrer når de beriker seg selv i et samrøre av roller i sjeldne dimensjoner.

Revkins rolle som nyttig idiot
Andy Revkin i Pravda-on-the-Hudson, i enkelte kretser bedre kjent som New York Times, har lenge vært en av de ledende talsmann for klimadommedag i det grønnliberale USA. Til tross for tidvise anfall av journalistisk redelighet har han med sin naturvitenskapelige analfabetisme stort sett fungert som en nyttig idiot. Denne gangen har han i et oppslag her om Dr. Pachauris avgang skrevet dette:
“To safeguard the interest of global climate science Pachauri should step down immediately from the Chairmanship of IPCC and TERI”
Denne ferske uttalelsen kom fra Iqbal S. Hasnain en tidligere miljøprofessor ved Jawaharlal Nehru Universitetet så sent som i 2007 og som ifølge Climate Audit har vist seg å være samme person som Syed Hasnain, en ledende ansatt ved TERI i noen år etter dette. La oss se på hvor denne rørende omtanken for internasjonal klimavitenskap fører oss. Her er det åpenbart noen som fisker i rørt vann.

pachauri-bishop-ipccHimalayaisen og Voodoo-vitenskapen
La oss se på hvordan radarparet Pachauri og Hasnain ved sin oppførsel definerer global klimavitenskap. Den godeste Dr. Hasnain opptrådte i Indisk presse med påstander om at Himalayaisen var i ferd med å forsvinne og ville være borte i 2035. Disse påstandene som viste seg å være tatt helt ut av løse luften, ble plukket opp av New Scientist, deretter av WWF i en 2005 rapport, og så brukt som hovedoppslag i IPCC’s fjerde hovedrapport FAR i 2007, med den godeste Dr. Pachauri i hovedrollen som varsler og global redningsmann for Himalayaisen.
Deretter brukte Dr. Pachauri – bevæpnet med en fersk Nobels Fredspris tildelt IPCC – sine kontakter til å få ut USD 500.000 fra Carnegie Foundation i USA og 3 millioner Euro fra enda mer naive EU-politikere, slik at TERI hvor Dr. Pachauri er sjef, kunne forske på Himalayaisen – formodentlig for å bringe klarhet i hva som egentlig foregår i Himalaya. På ferden til disse pengebingene møter man fartsdumper, for eksempel i form av en Indisk forskningsrapport fra Nov 2009 forfattet av geologen V.K. Raina som påpeker at det ikke eksisterer noen fakta som støtter påstanden om at Himalayaisen er truet i nær fremtid. Dette fører til voldsomme utfall fra Dr. Pachauri som bl.a bruker karakteristikker som Voodoo-vitenskap om innholdet i denne Indiske rapporten. Etter mye spetakkel og sterk irritasjon fra Indias regjering blir det tidlig i 2010 klart at det er Dr. Pachauri som farer med Voodoo-vitenskap og Klimapanelet må beklage sin påstand om at Himalayaisen vil forsvinne innen 2035. Det følger deretter av helt naturlige grunner omtale i ledende internasjonale media hvor det fremkommer sterke ønsker om at Dr. Pachauri må trekke seg fra toppvervet i Klimapanelet.

Også Cicero håver inn
Her hjemme må også Cicero beklage etter vedvarende høy sigarføring, men benytter samtidig anledningen til å utrykke sin bekymring for en mer fremtidig smeltning av Himalayaisen og dette blir starten på en større forskningsinnsats i Cicero-regi hvor man sysselsetter seg selv på denne delen av klimadommedag med bevilgninger fra klimakåte norske politikere.
Underveis oppstår det myter om at årstallet 2035 var en trykkfeil, man er nemlig helt sikre på at Himalayaisen vil være borte i år 2350. Igjen spår man om klimaet i en fjern fremtid, slik at man umulig kan stilles til ansvar for sin aktivitet når man kommer til året 2350. Og politikerne blar opp……

Dr Hasnains rolle
Rett etter at TERI får sine bevilgninger til isforskning på Himalayaisen som omtalt over, så oppretter TERI en egen avdeling for glasiologi hvor selveste Dr Hasnain ved et pussiv sammentreff settes til å lede dette forskningsarbeidet gjennom en for ham lukrativ ansettelseskontrakt med TERI. Ifølge TERI’s webside er Dr. Hasnain fremdeles i aktivitet sent i 2009 og påpeker ovenfor Indisk presse at store deler av Himalayaisen er truet av fremtidig nedsmeltning i hhv 2070 og 2100. Deretter blir det pussig nok veldig stille.

Også Dr Pachauris helse er nå i spill
Den godeste Dr. Pachauri spiler nå helsekortet i sex-skandalen, og politietterforskerne skiver i rettslige dokumenter at Pachauri bruker sin helse som unnskyldning for ikke å samarbeide med etterforskerne. Resultatet av rettslige høringer denne uken er at Dr. Pachauri får vern mot arrestasjon til slutten av Mars måned, men han får også forbud mot å reise fra landet uten rettslig tillatelse samt forbud mot å sette sin fot i TERIs lokaler eller på annen måte kontakte TERI-ansatte. Pachauris raskt minkende karbonfotavtrykk burde være positivt både for klima og miljø.

Den bærekrafige men hackede vegetarianer
Vegetarianeren Pachauri skulle i utgangspunktet ha færre hjertelidelser enn det kjøttspisere har ifølge vitenskapelig konsensus, da vi ikke vet om han definerer «kjøtt» på samme måte som han definerer «global oppvarming», skal vi la dette ligge. Men med den omfattende klåingen på og ikke minst den bærekraftige løftingen av ikke spesielt villige unge damer ansatt i TERI, så kan man slett ikke utelukke at dette har blitt for mye av det gode for hjertet til den aldrende Dr. Pachauri som fra før må ha lidd en smule grunnet forfatterskapet av mykpornoromanen «Return to Almora».
Vi tar selvsagt utgangspunkt i at mannen faktisk er syk og ønsker ham god bedring og håper han med det første blir frisk nok til å bidra til en oppklaring av både sex-skandalen på TERI og den noe større skandalen at hackere som representerer «vested interests» har hatt kontroll over IPCC-lederens mobil og laptop i hele 17 måneder inklusive tidspunktet for offentliggjøring av IPCC’s siste hovedrapport.

TERI og Det Norske Veritas
Man undrer seg en smule over hvorfor topplederen i Det Norske Veritas som nå etter fusjonen bare kaller seg DNV GL Group, sitter i TERI’s Governing Council i en virksomhet av TERI’s kaliber. På forespørsel til DNV GL bekreftes det til oss (ordrett gjengitt):
Konsernsjef Henrik O. Madsen gikk inn i TERIs Governing Council i oktober 2014, – og funksjonsperioden er på 3 år.
Det er dermed klart at DNV GL ikke har hatt befatning med Himalayaskandalen, men hva har disse to selskapene til felles utover et ønske om å fremstå som grønne eller bærekraftige?
Vi har derfor spurt om det foregår et forretningsmessig samarbeid mellom TERI og DNV GL og bedt om flere detaljer.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier