Det er SOLA som styrer klimaet

CO2 kilder på jorden

Klimanytt 101, av Petter Tuvnes.

NASA’s nye satelitt «Orbiting Carbon Observatory», OCO-2, viser utslipp av CO2 som muligens kan stamme fra undersjøiske vulkaner.

Martin Hovland, geofysiker og prof. em., UiB, har en oppsiktsvekkende artikkel på bloggen til A. Watt som du finner her: NASA’s new Orbiting Carbon Observatory shows potential tectonically-induced CO2 input from the ocean?
I artikkelen vises det til et bilde fra OCO-2 hvor det er mye CO2 der det ikke akkurat er mye energiproduksjon basert på fossil energi, se områdene merket TH, FH, og EH hvor det er mye CO2.

I disse områdene møtes jordplater, og det strømmer store mengder gasser ut. Det er velkjent at vulkaner tilfører atmosfæren CO2. Bildet fra OCO-2 tyder på at undersjøiske kilder er større enn tidligere antatt. Island (øverst til venstre) er dårlig dekket på bildet, men det kommer tydelig mye CO2 fra vulkansk aktivitet der også. OCO-2 avslører fakta som er pinlige for FNs klimapanel, se også Klimanytt 97.
Fig_KN101
Fargeskalaen nederst i figuren viser CO2 i ppm.

TH: Timor CO2-hotspot,
FH: Fiji CO2-hotspot,
EH: Emperor CO2-hotspot.

Kilde: Martin Hovland, Geophysicist and Professor Emeritus, Center for Geobiology, University of Bergen.

Prof. em. i geologi, Ian Plimer, U. of Adelaide, Australia, forfatter av boken ”Heaven + Earth — Global Warming: The Missing Science”, har i lang tid påpekt at vulkaner har mye større betydning for CO2 i atmosfæren enn hva FN IPCC har antatt. I boken omtales det at vulkansk aktivitet påvirkes av gravitasjonskrefter, Milankovitch sykler, måne og sol (tidejord; med jordskorpebevegelser på 30 cm). Vulkaner har minst like stor betydning for CO2 som menneskeskapte utslipp, mener Plimer. Varmen fra vulkaner på temperatur i hav og atmosfære er også undervurdert i følge Plimer. Plimer er blitt sterkt imøtegått, men observasjonene i figuren fra OCO-2 tyder på at Plimer kan ha rett. Det betyr at klimamodellene som FNs Klimapanel benytter må revideres også når det gjelder CO2 kilder og sirkulasjon.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

Kommentarer er stengt.