Det er SOLA som styrer klimaet

Nå er det nok, Bjørn Samset!

Av Dr Philos Erik Bye

Erik Bye tar her et oppgjør med en av de mange fremadstormende unge menn innen klimavitenskapen slik den er definert av Klimapanelet og dets venner. Bjørn Samset er til tross for en fremragende utdannelse i fysikk som vi skal se her i dag, ikke alltid like heldig med sitt akademiske ordforråd og det han fremfører i den offentlige klimadebatten. Vi overlater til leserne å gjøre seg opp en mening om Hr. Samseths akademiske stil, men sivilisert debatt er ikke den karakteristikk man innledningsvis tenker på.

bjornhsBjørn Hallvard Samset
er Senior Research Fellow ved Cicero, det tidligere Institutt for Klimapolitikk, hvor han er ansatt siden 2010/2011. Du kan lese mer om han her.(Red.anm.)

Det finnes åpenbart ingen nedre grense for Bjørn Samset’s (forsker på Cicero) klimautsagn. Det siste han har levert er fra februar i TU«Det er noe ræl», om den vitenskapelige artikkelen til Willie Soon:
I likhet med en lang rekke bidragsytere til klimakunnskap, har Soon mottatt fondsmidler fra oljebransjen. Selvfølgelig kunne Soon ha nevnt dette i sin klimarapport. Men uansett, det er en drøy insinuasjon å hevde at Soon blir påvirket av bidragsyternes virksomhet. Og, hvis han mener at han ikke er påvirket av dette, hva da? Denne kritikken er så hinsides enhver saklig klimadebatt at jeg overlater den videre diskusjonen leserne selv. Men, en liten (?) detalj må nevnes: Rajendra Pachauri hadde styreverv i oljeindustrien, det blir ikke viet klimasaken en eneste tanke! Av en eller annen grunn skaper ikke dette noen form for inhabilitet. Kan det være så stor forskjell på oljepenger?
Det at Samset går løs på dette vitenskapelige arbeidet, publisert i et anerkjent kinesisk tidsskrift, sier mest om din tro på egne argumenter, Samset. Jeg skjønner rett og slett ikke at du vil deg selv og Cicero så vondt.

Sjikane også i Morgenbladet i 2013
Og dette er ikke første gangen vi får høyst sjikanøse innspill fra Bjørn Samset i klimadebatten. I denne artikkelen «Seniorsaken», i Morgenbladet 26. juli 2013 fremstår du som «keiseren uten klær»:
For det første så sjikanerer Samset høyst oppegående, svært erfarne vitenskapsmenn for at de ikke har kunnskaper og kompetanse til å vurdere et komplisert fagfelt som klima. Dette skal ifølge Cicero-forskeren skyldes deres alder, rett og slett fordi de har fått en ensidig utdanning og således har hatt en ensidig erfaring i vitenskapelige spørsmål.
Dette i motsetning til den generasjonen Bjørn Samset tilhører, som har grunnleggende tverr- og flerfaglige kunnskaper og kompetanse innen klimaspørsmålet. Ja, mon det? Her snakker vi om spisskompetanse innen kjemi, fysikk, astronomi, biologi, oceanografi, hydrologi, geologi, geokjemi, statistikk og modellering. Med min egen kjennskap til det som skal til for å være førsteforfatter på vitenskapelige artikler, som blir publisert i internasjonale tidsskrifter med peer-review, tillater jeg meg å betvile at du kan operere som førsteforfatter på klimaartikler med hovedvekt på ett av de nevnte fagområder Samset. Med min kjennskap til referee-arbeidet i slike tidsskrifter, tillater jeg meg å tvile på at Samset endog kunne være medforfatter i klimaartikler, med hovedvekt på fag som kjemi, biologi, geologi, geokjemi og statistikk.
Og Samset tar sjikanen helt ut, idet han retter skytset direkte mot bl. a. professor Ole Humlum, med lang og bred erfaring innen Geologiske fag.
Som en illustrasjon på det debattnivået Samset har sunket ned på, kan jo følgende sitat illustrere dette. I denne artikkelen, (Seniorsaken), der du er kritisk til de som er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer og således er sterkt uenig i ditt syn på klimaendringer, står det:

«Skeptikeren kommer gjerne til syne i uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter.»
Bjørn Hallvard Samset

Her er dessuten et utsnitt av Samsets tanker (i Morgenbladet), om erfarne og internasjonalt høyst respekterte professorer, på Universitetet i Oslo:
«Hovedtyngden av norske skeptiske akademikerne er i dag aldrende eksperter innen et tilgrensende felt. De sitter med kunnskap og bakgrunn, men mangler kanskje overskuddet og åpenheten som skal til for å akseptere en konklusjon med såpass mange konsekvenser som klimaendringene tross alt har. Dette bildet er så klart ikke dekkende for alle, men for en god andel av de vi har møtt og diskutert med.»

Så, kanskje det ikke er så merkelig da at Samset må ty til «ræl» for å beskrive innholdet i en vitenskapelig artikkel, på sin måte? Han kaster således et avslørende lys over sin oppfatning om egen fler- og tverrfaglige kompetanse.
Det er nok flere enn meg som funderer på om arbeidsgiveren til Samset (Cicero) kjenner til disse sjikanøse utspillene?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

10 kommentarer

 1. Temperaturstigningen er resultat av mer asfalt, oppvarming fra hus, biler etc, dette poenget ble påpekt på 50-tallet. Rundt temperaturmålerne blir det varmere pga ovenevnte faktorer.

 2. UGYLDIG ARGUMENTASJON FRA SAMSET
  Jeg har siden Samsets lange artikkel I Morgenbladet i 2013 fulgt med også i hans øvrige skriverier. Hele tiden bekrefter han sin oppfatning om at han og hans likesinnede har rett.
  Samsets argumentasjon er imidlertid ugyldig. Uenighet mellom forskere er det normale. Av og til endres en omfattende vitenskapelig «sannhet» så grundig, at vi får det som kalles et paradigmesskifte. Jeg har oppfattet Samsets artikkel om gamle menn egentlig som en artikkel om et – mulig – paradigmeskifte.
  Det gamle klimaparadigmet innebar at mennesket ikke kunne påvirke klimaet. Samset, CICERO og opprettelsen av IPCC bygger på et nytt paradigme: menneskenes adferd er en viktig årsak til klimaendringer. Det har iflg. Samset en del gamle klimaforskere ikke forstått. De tar feil, FORDI de ikke er i stand til å ta inn over seg det nye paradigmet.
  Det er denne argumentasjonen som er grunnleggende ugyldig. Når det kommer en ny «idé» som utvikler seg til et nytt paradigme, vil vanligvis noen holde fast på det gamle, og noen støtte det nye.
  Vitenskapshistorien viser imidlertid klart at i en slik brytningstid er det ikke mulig å avgjøre hva som er sannheten. Noen ganger vinner det nye fram etter en tid, men like ofte viser det seg at det nye paradigmet ikke var holdbart likevel. Kanskje oftere? Samset har derfor ikke grunnlag for å hevde at «hans» paradigme er sant. Tidligst i år 2100 kan vi se konturene av en ny, foreløpig sannhet.
  Hadde Samset holdt seg til å argumentere for sitt paradigme kunne vi fått en nyttig debatt. Dessverre henfaller Samset til den feiloppfatning at FORDI noen ikke deler CICERO’s tro, ikke i stand til å fatte den nye sannhet, er det noe galt med dem. Som nevnt: en ugyldig argumentasjon.

 3. «Gamle menn». Samset gjentar ukritisk et alarmist-argument som har gått kloden rundt adskillige ganger. Alderskriteriet er tydeligvis meget selektivt i klimasaken.

  Som så mye annet i denne debatten, gjelder anklagen bare en vei. For når hørte vi Samset beklage seg over unghingsten Pachauri på 74 år? Når okket han seg over den evigunge aktivisten James Hansen, som ikke har fylt 80 engang? Phil Jones er sånn omtrent på Samsets alder kanskje? Og klimakrisens grå eminense Maurice Strong (født 1929) kan vel ikke kalles gammel? Han har nok forlengst funnet ungdomskilden i kampen for klodens frelse.

  Det er forbausende at alarmistene, selv i blodtåka som en retthaversk harme mot de vantro skeptikerne skaper, ikke ser hvor kortreiste slike anklager er, og hvor lett de slår tilbake på dem selv.

  1. Unghingsten og det 3.rangs sexmonsteret Pachauri retusjeres nå vekk fra klimahistorikken i beste Stalinstil. Med forbud mot å reise ut av India uten rettens godkjennelse, blir det smått med nærkontakt av 3.grad med klimamenigheten i Vesten. Nå er Hr. Pachauri også sparket fra den Indiske Statsministerens klimaråd. noe som selvsagt ikke skal nevnes av media her hjemme.

   1. Struass-Kahn saken, som har mange likhetstrekk med Pachauris misere, ble presset til siste dråpe av en takknemmelig norsk presse. Gitt forutsetningen om at menneskeskapte co2-utslipp truer med å ødelegge selve livsgrunnlaget for menneskeheten, er Pachauri per alarmist-definisjon et av kloden viktigste individer, og det er da naturlig at han får et minst like sterkt søkelys på seg.

    Men her -som så ofte ellers i klimasaken- gjelder det for media å holde kjeft, som en kjent norsk politiker engang uttalte. En annen norsk politiker ble nylig hengt ut til offentlig skittentøytørk etter besøk på en beryktet adresse i Baltikum. Men Pachauri er en profet for den nye ideo-reli-skapen, og profeter kan ikke gøre noe galt.

    Norsk media ser nok uansett India som et veritabelt minefelt i klimasaken. Verdens nest folkerikeste land har ingen intensjoner om å følge landsmannens påbud, tvertimot planlegger India å fordoble sin utvinning av kull i de nærmeste årtier. Det er mange Tesla’er det. Indias etterretningstjeneste har til og med erklært Greenpeace som en trussel mot nasjonal økonomisk sikkerhet, med bakgrunn i kampanjen til Greenpeace mot bruk av kjernekraft og kull. India har som kjent fortsatt mange millioner innbyggere uten trygg og billig tilgang på elektrisitet.

    http://wattsupwiththat.com/2014/06/13/india-labels-greenpeace-a-threat-to-national-economic-security/http://wattsupwiththat.com/2014/06/13/india-labels-greenpeace-a-threat-to-national-economic-security/

    Norsk presse fortsetter sin iherdige kampanje for å gjøres seg selv irrelevante for alle som søker informasjon, ikke propaganda.

 4. Nei vi trenger ikke tre istitusjoner for å følge med på klima, CICERO bør legges ned vi har nok med klima og miljødirektoratet og alle de 160 personene på Bjerknessenteret, kansje det der også bør slankes noe.

 5. Elefanten i rommet er at Dr Willy Soon sammen med tre andre forfattere har produsert en uangripelig forskningsrapport som viser at klimasensitiviteten (temperaturøkningen man får ved en dobling av atmosfærisk CO2) er så lav at det ikke lengre er noen grunn til å inngå noen klimaavtale Paris. Klimadommedag er avlyst og Norge har ikke lengre noen grunn til å finansiere klimaforskning av den typen de produserer på Cicero.

  Dette har Hr Samset tatt så tungt at han henfaller til Ad Hominem argumentasjon. Kan han ikke heller anbefale sin sjef Kristin Halvorsen at Cicero heller satser på seriøs forskning istedet? Seriøs i denne forbindelse betyr at man analyserer alle faktaene for å se hvilken konklusjon det fører til, istedet for å starte med konklusjonen for så å torturere et lite utvalg av dataene til de tilstår…

  1. Jeg har svært små forhåpninger til Kristin Halvorsen når det gjelder å prioritere seriøs forskning fremfor usaklige personangrep. En liten tur «down Memory Lane» til Sofienbergparken er nok for meg.

 6. Bjørn Samset du er BETALT av oljeindustrien du også. Norge er et land fylt til randen av oljepenger og de drysser ned på Cicero og hva med de 20 milliardene til månelandingen til Jens. Hadde Norge ikke vært en olje nasjon. Så hadde disse prosjektene og organisajonenes inntekter gryppet stort.

 7. Ræl og andre fargerike utrykk er noe man bruker for å slippe å foklare hva rælet består i, så snart Klimarealistene skal holde opent foredrag kommer det spørsmål om noen kan møte opp for og motsi foredragsholderne. Men, men, fargerike urtykk i stedet for å forklare på en vitenskaplig måte hva som er galt viser jo hva det egentlig vet om emnet

Kommentarer er stengt.