Det er SOLA som styrer klimaet

Ingen fare med isbjørnene

Klimanytt 102, av Petter Tuvnes

Isbjørner var selve symbolet på katastrofal global oppvarming, se vedlagte photoshoppede bilde som du garantert har sett mange ganger. De skulle dø ut i takt med forsvinnende havis i Arktis. Realiteten er at isbjørn-populasjonen har økt på tross av at is i Arktis har variert. De tilpasser seg.

global_warmingPå Isbjørnenes Dag, 27/2-15, publiserte Dr. Susan Crockford (som er zoolog ved Pacific Identifications Inc. med 35 års erfaring og underviser som adj. prof. ved University of Victoria, Canada) en rapport om tilstanden til isbjørnene; «20 Reasons To Be Cheerful On International Polar Bear Day 2015». Rapporten lister opp en rekke fakta om isbjørner, som viser at deres eksistens på ingen måte er truet, stikk i strid med klima-alarmistenes propaganda om at de «søte» isbjørnene snart vil dø ut hvis global oppvarming fortsetter. Blant de 20 grunner til ikke å bekymre seg for isbjørner har man:

* Det er nå mest sannsynlig mer enn 25 000 isbjørner, og det er vesentlig mer enn for 40 år siden (antatt max 15 000 i 1960). Se status i figuren fra rapporten.
* Mer mat (sel) betyr bedre helse for isbjørnene. Sel finner mer mat i isfrie områder.
* Isbjørner tilpasser seg skiftende isforhold. Lite is i området «Southern Beaufort» i 2012 hadde ingen betydning for isbjørn-populasjonen.
* Noen steder er det så mye isbjørn at andre bestander går ned, som sjøfugl (Foxe Basin & Southern Davis Strait) og ringsel (deler av Svalbard).
* Isbjørner har åpenbart klart seg bra også i tidligere tider med høy eller lav global temperatur, bl.a. siste mellomistid da det var 2-3 grader varmere enn nå.

polar_bear_popDr. Crockford konkluderer med:
Det er mange bevis for at statusen til isbjørnene er god. Isbjørner er ikke truet med utryddelse på grunn av redusert havis, til tross for alarm fra klima-aktivister. Ettersom isbjørnenes status er god, så avhenger klima-aktivistenes spådommer om problemer med fremtidig redusert havis.

Imidlertid så har varierende havis de siste årene vist at isbjørnene tilpasser seg. Isbjørnbestanden har også overlevd minst en mellomistid hvor arktis var fullstendig isfritt. Isbjørnene trenger ikke havis om sommeren/høsten når de får tak i rikelig med mat om våren.

Vi avslutter med et saklig bilde av isbjørn fra Dr. Crockfords studie.
Polar BearsEdit 27.mars
Tillegg fra prof. Ole Humlum og Morten Jøldal:
Andre kilder opererer med litt andre tall for isbjørnstammen.
The International Union for the Conservation of Nature estimated in 1966 that there were 10,000 polar bears in the world; in 2006, the same source estimated that the population had risen to 20,000-25,000 bears.
International Bear Association: 1950s; 5000, 1965-70; 8000-10 000, deretter økning. Nå ca. 30 000 isbjørner.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Kommentarer er stengt.