Det er SOLA som styrer klimaet

Børge Brende villeder stortinget

Børge Brende holdt torsdag 5.mars en utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget. Utenriksministeren tok for seg 5 temaer og hans samlede tale ligger her. Brende har lenge vært stødig og stabil i utenrikspolitikken, men nå valgte han klimaet som 1 av 5 temaer for utenrikspolitikken og dermed er han milevis unna eget fagfelt og enda lengre vekk fra det man bør beskjeftige seg med i UD. Som vi skal se i denne gjennomgangen, så villeder Børge Brende i tillegg Stortinget. 95% av det han fremførte for stortinget forrige uke er vås og denne talen er beklageligvis et minneverdig monument over den naturvitenskapelige kunnskapsløsheten blant våre politikere. Mine kommentarer følger i kursiv under hvert avsnitt
95percent_crap
Den femte hovedlinjen i regjeringens utenrikspolitikk er å styrke utenrikspolitikkens bidrag i innsatsen mot klimaendringene.

Om klimagassutslippene ikke reduseres kraftig i de kommende årene, vil togradersmålet bli svært vanskelig å nå. Klimaendringene vil bli enda mer dramatiske.

Hverken Hr. Brende eller andre i UD leser Klimapanelets tekniske sammendrag fra januar 2014. Som vist i KN56 av professor Jan-Erik Solheim står vi ovenfor en økt temperatur på: «Dvs. 0.7 oC i 2100 – og da er det ikke tatt hensyn til en forventet svakere sol.»

For oss med et faktabasert forhold til klimaet er det noe underlig å se vår utenriksminister uttale at det er dramatisk at man de neste 85 årene ikke kommer i nærheten av 2-gradersmålet fra nedsiden, et mål som forøvrig er tatt helt ut av løse luften og mangler enhver naturvitenskapelig forankring.

Vi ser allerede tydelige konsekvenser i form av økte skader fra ekstremvær, nedbør og flom, skjerpet konkurranse om fiskeressurser, tap av naturmangfold, mangel på mat og vann, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. Der hvor det ikke er mulig å leve tvinges flere mennesker på flukt, og risikoen for konflikter øker.

Selv SV greide ikke å komme med slikt vås i sin regjeringstid, redusert økonomisk vekst er en helt naturlig konsekvens av at man bruker et tresifret antall milliarder på helt meningsløse klimatiltak!
Klimapanelet benekter både i AR5 og i SREX at vi har økte skader fra ekstremvær, nedbør og flom grunnet menneskeskapte utslipp:
“Apart from detection, loss trends have not been conclusively attributed to anthropogenic climate change; most such claims are not based on scientific attribution methods.” (AR5 10.7.3)
“There is medium evidence and high agreement that long-term trends in normalized losses have not been attributed to natural or anthropogenic climate change.” (SREX 4.5.3.3)
“The absence of trends in impacts attributable to natural or anthropogenic climate change holds for tropical and extratropical storms and tornados. (SREX 4.5.3.3)

Pussig nok vet Hr. Brende mer om dette enn klimapanelet. Eller er det på tide å sparke noen av rådgiverne i forvaltningen?

CAGW_AxisofEvilKrigen mot plantematen CO2
Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk. Målsettingen er minst 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030 sammenlignet med 1990. Store utslippskutt krever en global omstilling.
Alle land må bidra, og utslippene må reduseres på en kostnadseffektiv måte. Norge må gjøre en betydelig jobb hjemme. Men vi må også bidra med våre ressurser og kompetanse utenfor våre grenser. Her har utenrikspolitikken en viktig rolle.
Vi øker nå innsatsen for effektiv klimatilpasning – mot tørke, flom og ekstremvær, og gjennom dette forebygge eller redusere klimarelaterte naturkatastrofer.
…..
Jeg har innledet samarbeid med min franske kollega Laurent Fabius, som leder arbeidet frem mot Paris-konferansen COP21 i desember. Om to uker arrangerer vi et felles kollokvium om utenrikspolitikk og klima i Paris. Betydningen av Arktis i klimasammenheng er et viktig tema i det norsk-franske klimasamarbeidet.
En global, ambisiøs og effektiv klimaavtale er absolutt nødvendig. Men vi må også handle her og nå.

Her er det wining & dining i Paris for en stor delegasjon. Og nå er det blitt et utenrikspolitisk mål å forebygge naturskader. Makan!
Krigen mot plantematen CO2 er en storsatsning for regjeringen med et tosifret antall milliarder til kjøp av regnskog i denne stortingsperioden alene. Til sammenligning er innsatsen i krigen mot ISIL mikroskopisk, noe som er en mer enn underlig prioritering.
Klimamøtet i Lima sist høst stadfestet at en klimaavtale i Paris til høsten skal være uforpliktende, så her vet alle bortsett fra Hr. Brende at det er utelukket med noen effektiv klimaavtale.

Norge bidrar aktivt med strategisk bruk av klimafinansiering gjennom Det grønne klimafondet og andre multilaterale og bilaterale kanaler, gjennom fortsatt høy prioritet til det norske skoginitiativet, gjennom støtte til økt bruk av fornybar energi i utviklingsland og til utfasing av subsidier til fossile brensler.
Vi gjennomfører globale prosjekter for å redusere fakling fra olje- og gassproduksjon, og metanlekkasjer fra olje- og gassproduksjon.
Vi fremmer internasjonalisering av norsk klimateknologi og grønn vekst.
Vi gjennomfører tiltak rettet mot kortlevde klimaforurensere som metan, HFK og sot.
Vi investerer i tilpasning til klimaendringer, herunder katastrofeberedskap og matsikkerhet.
Vi deltar i forhandlinger mellom sentrale WTO-medlemmer om null-toll på utvalgte miljøvarer med positiv klimaeffekt.

Burns-Cleaner-Than-CoalFarvel til oljefondet?
Kort oppsummert, her viser Hr. Brende en økonomisk uansvarlighet man bare forventer å se fra SV. Etter 19 år uten noen som helst global oppvarming er man fremdeles totalt fokusert på å hindre en oppvarming som ikke eksisterer. Man påberoper seg tallrike totalt meningsløse klimatiltak og oppnår intet annet enn å trylle bort store deler av oljefondet. I mellomtiden blir det kaldere.

Klimatrusselen er en av våre aller største utfordringer. Som energi- og naturressurs-nasjon har Norge mye å bidra med i den globale kampen mot klimaendringene. Samtidig står vi overfor åpenbare behov for omstilling av norsk økonomi og samfunn. Vi må være dyktige til å se inn i fremtiden, til å forstå rammevilkår og handlingsrom for Norge.
Vi må ligge i forskningsfronten på ny teknologi og skape gode rammebetingelser for miljø- og klimavennlig utvikling.

Hr. Brende ser inn i fremtiden omtrent som spåkona før i tiden gjorde det ved å spå i kaffegrut. UD har her unnlatt å lese hva Klimapanelet selv har å si om ekstremvær og forventet temperatur i år 2100. UD har også unnlatt å konsultere noen av Norges mange fremragende solforskere, de hadde kunnet fortelle Brende at vi nå står ovenfor minst 20 år med et kjøligere klima hvor det er godt mulig at all den globale oppvarmingen vi har hatt i forrige århundre blir reversert.

cooling_is_warmingHva slags rådgivere har de i UD?
Kunnskapsløsheten til Hr. Brende og hans rådgivere er en av våre aller største utfordringer. Sjelden har jeg sett en respektert politiker i Norge demonstrere så klart at han befinner seg i et naturvitenskapelig tomrom. I tillegg har Hr. Brende nærmet seg grenseverdien for hvor dårlig en tale kan være og likevel bli brukt.

I avsnitt to i sin tale sier Hr. Brende om vårt verdigrunnlag: «Ytringsfriheten er kjernen i ethvert demokrati.»

Pussig nok er det særdeles dårlig med ytringsfrihet ved våre universiteter når det gjelder klimaet, bare ved UiS er det antydning til fri akademisk debatt. Og i NRK som iht sin formålsparagraf skal være saklige og allsidige, er det flere tiår siden redaksjonen produserte redelig informasjon om klimaet vårt. Samtidig flommer det over med klimareligiøst stoff og faktafeil korrigeres ikke lengre. Kjetterske ytringer om klimaet glimrer ved sitt fravær.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. Problemet i de fleste land er at ingen av «de folkevalgte» er pragmatisk nok til å kvalifisere seg til tittelen politikker. Flertallet havner i kategorien AKTIVIST.

 2. Man kan vel tenke seg at sentrale politikere både i Høyre/Frp og AP taler mot bedre vitende i klimasaken, men V og SV har nakketak på sine langt større samarbeidspartnere gjennom regjeringsplattformer hvor det er en forutsetning for samarbeid at «CO2-problemet» står sentralt. For småpartiene er klimaspørsmålet veien til å komme over sperregrensen, og de store partiene vrir seg på kroken, prøver å si uforpliktende ting for ikke å møte seg selv altfor hardt i døren når den tid kommer. Hjelp av media får de lite av. Hvor er f eks Jon Hustad i KK? Eller Harald Eia?

  1. For småpartiene er klimaet en vinnersak, men bare så lenge velgerne ikke skjønner at de blir løyet til. Når den boblen sprekker, så vil fortsatt klimahysteri være en sikker vinner for å komme under sperregrensen – med unntak for de troende i den grønnreligiøse «lunatic fringe.»

   NRK er et kapittel for seg selv, inntil nå har våre kontakter der indikert at sjefssjiktet i NRK fungerer som et klimapoliti som stopper alle tilløp til klimakjetteri. Metodene er mange for å holde i tømme den andelen av de ansatte som kan tenkes å tenke selv, trusler om oppsigelser, personalsak ved mistanke om kjetterske tanker, samtaleforbud etc etc. Inntil NRK blir tvunget til å ta egen formålsparagraf seriøst, så er det vanskelig å se at noen journalister tør å opponere mot den rette tro og lære.

 3. I forhold til ovenstående tekst, så kunne man bruke enda mer plass på å sammenligne Børge Brendes fysikkforståelse med det som er pensum i lærebøker i fysikk på universitetsnivå. Da kommer Børge Brende enda dårligere ut enn det han gjør her i dag.

 4. Dagens brev til regjeringen – Kunsten å sikre valgnederlag.

  Jeg var en av de som stemte på dagens regjering ved siste valg. Etter valget ser det ut som om denne regjeringen overtok klimabobla til den forrige. Uærlige aktivister har overtatt for seriøse forskere i spørsmålet “klimaendring”.
  Klima endrer seg alltid, det vi ser i dag er ikke mye å skryte av i forhold til ordet “endringer” i klimaendring. Det vi omtaler som klimaendring er kun vær, for faktum er at klima faktisk er ufattelig stabilt for tiden. Temperaturen er stabilt på et platå 0,2 – 0,7 C. under temperaturen i 1934. At NOAA har “justert” historiske data, endrer likevel ikke realitetene. Og dette platået har nå vart i over 18 år selv om utslippene av CO2 aldri har vært høyere .. .. Bare ut i fra barnelærdom og logikk, burde dere ha grunnlag for å, i det minste sjekke dette nærmere ..

  I Sveits var det på søndag en folkeavstemning om karbonskatt. 92% sa nei .. Grunnen er at folket åpenbart har maktet å tilegne seg masse kunnskap om de påståtte klimaendringene. Australia, Canada, Kina, India og nå altså også Sveits har gjennomskuet det vi kun kan omtale som en klimasvindel.

  Hva gjør den norske regjering? Utenrikspolitisk redegjørelse 5. mars 2015 ..

  Her fikk vi svar, boblen videreføres, virkeligheten spiller ingen rolle for klimareligiøse. Hva med å gjøre som Sveits?
  Spør folket om vi vil ha denne politikken, legg det ut og spør folket .. Eller vent til neste valg, stopper ikke denne galskapen som daglig tar livet av 1000 vis av barn under 4 år og koster 100 milliarder US Dollar daglig, vel, – min stemme får dere i hvert fall ikke!

  Og PS! Grunnen til at forrige regjering mistet flertallet var at de var arrogante, – ikke i takt med folket, men som dere, de var i god takt med aktivistene, alle 17 – aktivister av det uredelige slaget.

  Referanser:
  http://www.thegwpf.com/92-of-swiss-voters-reject-carbon-tax-in-referendum/

  http://www.klimarealistene.com/2015/03/10/borge-brende-villeder-stortinget/

  https://roaldjlarsen.wordpress.com/de-gronne-ma-stilles-til-ansvar/

 5. En glimrende beskrivelse av hva hjernevaskede og kunnskapsløse politikere med skylapper kan lire av seg. Det er jo ikke deres penger de sløser bort på å leke værguder.

  1. Politikerne må vel først og fremst stole på sine rådgivere? Folkets valgte dekker ikke «alle» kompliserte fagområder «fullt ut»:

   Rådgiver nivå 1: Miljødirektoratet v/ direktør Ellen Hambro. Fullstendig IPCC-tro, ingen kritiske spørsmål!

   Rådgiver nivå 2: Cicero, Bjerknessenteret, Met. inst. Her er det forskerne Bjørn Samset, Helge Drange, Eystein Jansen, Rasmus Benestad og Hans O. Hygen som fronter kunnskapen. Disse stoler fullt og fast på IPCC og klimamodellene.

   Misforstå meg rett, Jeg fratar ikke politikerne ansvaret. Men rådgiverkorpset roper AGW, og der er det ingen kritiske røster. Hvor lenge må temperaturen synke, før forskerne og de folkevalgte våkner?

Kommentarer er stengt.