Det er SOLA som styrer klimaet

En kaldere sol

Vi ser på solaktiviteten i februar måned. Dette var en veldig stille måned iht data fra solsiden til WUWT og websiden til Fritz Vahrenholt.

mar1En kaldere sol i februar
Observerte solflekker (SSN) var bare 44.8, kun 53% av gjennomsnittet for denne måneden i solsyklusen – basert på kalkulasjon av observasjoner fra tidligere solsykluser. Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, og syklus nr 1 i sort – dette er den til nå mest like syklusen av de 23 foregående.
Nedturen fra den doble toppen i nåværende syklus blir stadig tydeligere.

Det er nå 75 måneder siden syklus 24 startet i desember 2008. For 22 år siden (Nov 1992) var syklus 22 også i sin 75 måned, og den gang var solaktiviteten 139% av normalen mot 53% nå. Denne nedgangen ser vi mye klarere når vi kaster et blikk på den neste figuren.

mar2Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 75 måneder. Som i ser av første figur har vi 5 år til foran oss med et synkende antall solflekker før neste solsyklus starter etter 2020. Man trenger ikke være solforsker for å skjønne at det går mot et par kjøligere tiår i tiden som kommer.

Årene rundt 2035 er antydet som bunnen i den kommende kuldeperioden, men vi vet ikke før en gang i perioden 2020-23 hva slags solminimum vi er på vei inn i. Så du må vente på prediksjoner om fremtidig temperatur og solforskerne som tolker observasjonene vil selvsagt ikke være enige. Men det er godt mulig at all den globale oppvarmingen vi har hatt i siste halvdel av det forrige århundret blir reversert. Du kan ta det med ro, for det er da ikke snakk om mer enn 0,21 grader Celsius i gjennomsnitt for planeten vår.

Ytterpunktene her er Habibullo Abdussamatov, medlem av det Russiske vitenskapsakademiet på den ene siden og klakkørene til Klimapanelet på den andre siden. Sistnevnte er av den oppfatning at sola slett ikke har noen vesentlig betydning for klimaet vårt.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier