Det er SOLA som styrer klimaet

Alvorlige feil i klimamodellene

Klimanytt 103 av Petter Tuvnes

Klimaforskere er frustrerte over at global temperatur nå har vært stabil på et platå i over 18 år på tross av at menneskeskapte utslipp av CO2 har økt med 30 % i den tiden. Temperaturstabiliteten avviker sterkt fra deres ”avanserte” CO2-programmerte klimamodeller (CMIP5). Er det virkeligheten eller modellene som er riktig? Enda en ny rapport påpeker alvorlige feil med modellene.

Allerede i Klimanytt nr.1 ble det påpekt at klimamodellene er feil. Etterhvert er flere og flere feil i modellene påvist av klimarealistiske forskere, mens klimaalarmistene forsøker å bortforklare temperaturutflatingen siden ca. 1997

Nylig har forskere publisert at enda en grov og alvorlig feil er funnet: Zhou et al. On the Incident Solar Radiation in CMIP5 Models , Geophysical Research Letters. DOI:10.1002/2015GL063239.
Det viser seg at feilen i klimamodellene er opp til 18 ganger større enn den påståtte virkningen av CO2. Feilen i strålingseffekt fra solen kan være opp til 30 W/m2, mens CO2 bare er påstått å bidra med 1,7 W/m2 ifølge de samme uriktige modellene. Feilen har betydning for modellering av lokalt klima og døgnvariasjon.

FNs klimapanel IPCC påstår at økt CO2 i atmosfæren siden 1950 hovedsaklig er menneskeskapt, og forklarer økt global temperatur med at økt CO2 gir mer ”tilbakestråling” av varme fra atmosfæren, fordi økt CO2 absorberer varme. I den siste klimarapporten fra IPCC, AR5, blir et uriktig 1-dimensjonalt ”flat-jord-kald-sol energibudsjett” brukt til å illustrere oppvarmingen på grunn av ”drivhuseffekten” i form av ”tilbakestråling” fra atmosfæren, se vedlagte figur fra AR5. Legg merke til at utgående stråling på 100 + 239 (W/m2) kan variere fra 332 til 342 (W/m2), altså en usikkerhet på 10 W/m2. I denne figuren er ”ubalansen” i budsjettet som skal føre til økt oppvarming på 0,6 (0,2-1) W/m2. Usikkerheten er her over 10 ganger større enn ”ubalansen”, så påvirkningen fra CO2 kan like gjerne være negativ som positiv på global temperatur. I realiteten er påvirkningen av 0,01 %-poeng mer CO2 i atmosfæren nå, sammenlignet med førindustriell tid, så liten at det ikke har hatt noen målbar effekt på global temperatur, ref. Dr. Roy W. Spencer I boken ”The great global warming blunder”. Spencer har forsøkt å måle virkningen av CO2 med avanserte instrumenter på satellitt i over 10 år, men har ikke påvist noen effekt. Det er ikke rart klimamodellene feiler. Naturen styrer klimaet.

flat_earth_model10 års temperaturstigning 1978-1988 var nok til å overbevise IPCC om at CO2 var årsak til den temperaturstigingen, men over 18 års mangel på temperaturstigning er åpenbart ikke nok til å rokke ved denne tro. Det var en lik periode med temperaturstigning 1910 – 1940, uten sterk øking i CO2, som da nødvendigvis skyldes naturlige klimafenomen. De samme fenomen virker også nå. Dette illustrerer godt at IPCC ikke domineres av naturvitenskap, men derimot av politikk. Andre Klimanytt som tar opp problemet med uriktige klimamodeller er KN15, KN31 og KN44

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

 1. Og så var det dette med tilbakekoblinger, og skyer….blogosfæren siterer nå ivrig Joni Mitchells’ «Both Sides Now» i sine kommentarer til ny kunnskap om at «the missing heat» ikke er i dyphavet likevel…

  Gitt skyenes påståtte avgjørende positive tilbakekoblingseffekt, kan man spare mye penger ved rett og slett å la neste IPCC-rapport i sin helhet være et sitat fra hennes tekst:

  «I’ve looked at clouds from both sides now,
  from up and down, and still somehow,
  it’s clouds’ illusions I recall,
  I really don’t know clouds at all.»

Kommentarer er stengt.