Det er SOLA som styrer klimaet

Benestads foredrag om klimapsykologi på BI

Av Dr. Philos Erik Bye

Vi bringer i dag et av foredragene i BI’s ambisiøse seminar «Climate Psychology and Solutions» som ble arrangert i oktober 2014. Dette foredraget av den kjente klimaforsker Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt er et av flere preget av et hjelpeløst språk og en sterk tro på at psykologien kan forklare hvorfor resten av menneskeheten ikke helt har sansen for politikernes tro på klimakrisen. Seminaret hadde forøvrig Stephan Lewandowsky som BI’s prominente internasjonale æresgjest, med Kristin Halvorsen og Jørgen Randers som øvrige deltagere. Som man ser av seertallene på YouTube så har interessen vært liten (88 seere), til tross for at foredraget er et lysende eksempel på Benestads iherdige innsats som klimaforsker og et enda bedre eksempel på hvorfor ambisiøse studenter heller bør søke seg til NHH i Bergen. Samtidig mener mange at mye av det man finner innen sjangeren «klimapsykologi» også gir finfin weekendunderholdning (red.anm).

Her er selve foredraget.
Som representant fra en forskningsavdeling, har Benestad et overraskende utsagn i starten av foredraget, som også tydeligvis viser til hovedmålet til Meteorologisk institutt, i klimasammenheng:
«Vår hovedoppgave er å bringe budskapet til IPCC ut til samfunnet». (Fritt oversatt fra engelsk).
Dette er overraskende, i og med at resultatene til IPCC så langt er basert på klimamodeller. Det normale ville vært at Meteorologisk institutt stilte seg kritisk til IPCC’s rapporter, etterprøvde påstandene og eventuelt bidro med ytterligere grunnleggende forskning om de ulike klimapådriverne.
En internasjonal vitenskapskomité har nylig uttalt at Norge burde satse mer på forskning om naturlige klimavariable.

Her er oppsummeringen til Forskningsrådet.

Her er selve rapporten.

Det er allment akseptert at vi vet svært lite om mange av de naturlige prosesser som påvirker klimaet. Men til tross for denne oppfordringer, legger Rasmus Benestad og Met. inst. først og fremst IPCC’s modellresultater til grunn.
Instituttets formidling av klimasaken til den norske befolkningen hviler på IPCC’s modellresultater, samlet i IPCC’s rapporter.

Utover dette overlates det til leserne/seerne/lytterne å vurdere foredraget.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler» Dette var interessant å se på. Han la ikke skjul på at det er viktig å misjonere. Han er overhodet ikke opptatt av debatt, kun hvordan hans syn skal få gjennomslag. Heldigvis var foredraget så dårlig gjennomført at det nok ikke oppildner særlig mange. Likevel er det skremmende å se hvor målbevisst de jobber for å kneble andre synspunkter. Dette minner om inkvisisjonen.

  1. Det som overrasker meg mest er at Benestad er seniorforsker på Met. inst. og bør ha et åpent, kritisk vitenskapelig syn på klimaendringene. Ikke en indoktrinert, forutbestemt holdning til slike kompliserte naturlige fenomener. Benestads klimasyn er representativt for Met. inst., Cicero og Bjerknessenteret. Med slike rådgivere fra den antatte forskningsfronten, hvilke alternativer har våre politikere?

   1. Vet vi nå egentlig noe om hvorvidt Benestads klimasyn er kompatibelt med hva meteorologene på Met.inst mener om klimaet vårt???

    Så vidt jeg vet observerer meteorologene i naturen for å finne ut hvordan været er og dette meddeler de oss. Straks det dreier seg om været 2-3 uker fremover i tid, så kan vi likegjerne slå kron og mynt, fordi været er så kaotisk at det er lite forutsigbart over en lengre tidshorisont.

    Benestad observerer modellene sine og spår hvilken temperatur vi får i år 2100, omtrent som spåkona i gamle dager spådde i kaffegrut. Disse to metodene har da lite til felles?

    1. Nå var jo Bente Wahl ute og spådde været i 2050 eller noe lignende. Så Met. inst. har vel allerede inntatt en politisk korrekt holdning. Om det er andre meteorologer som har andre meninger blir nok disse effektivt kneblet.

     1. Dersom det er opposisjon fra andre meteorologer på Met. inst, sammenliknet med Benestad, må de vel nærmest betraktes som «varslere». Varslere har dårlige odds i Norge. Så enten er Met. inst. enøyd; eller så holdes opposisjonen internt. Jeg har ikke registrert avvikende meninger fra det instituttet, der er det er 100 % støtte til IPCC utad. Det er i det minste litt forunderlig. Hvis det drives meningsterror på Met. inst., da er det synd de ikke har en «varsler», tilsvarende den som åpnet for ClimateGate.

Kommentarer er stengt.