Det er SOLA som styrer klimaet

Si Nei! til Kirkens Nødhjelps «Fasteaksjonen 2015»

Dette er en anonym kommentar til ”Kirkens Nødhjelp – magasinet” nr 01 2015 med ”Tema: Klima” og ”Fokus: Fasteaksjonen” utgitt vinteren 2015. Innsenderen kan av hensyn til sin jobb nordpå ikke stå frem under eget navn med noen form for klimakjetteri, men redaktøren deler hans syn at det er trist å lese at Kirkens Nødhjelp (KN) vil bruke fasten 2015 til å fremme et budskap der første prioritet er å bekjempe klimaendringer med det resultat at det blir mindre til de som virkelig trenger hjelp. Anbefalingen er derfor å ikke gi penger til Kirkens Nødhjelp i årets fasteaksjon fordi dette blir etisk galt.

Kirkens Nødhjelp misbruker sin etablerte tillit
Mange klimarealister, og andre som er kritiske til den politiserte fremstillingen av jordens klima, har et positivt syn på KN’s innsats gjennom mange år. KN er den største aktør i frivillig norsk bistand. Dette gjør det desto mer leitt å se hvilken agenda KN gradvis har valgt. Mange nordmenn har vokst opp med kirkegang med offergaver til KN, og har stor tillit til KN fra barnsbein. Det er derfor tragisk å se at KN over flere år har beveget seg stadig mer i retning en politisk organisasjon. Kirkens og kristendommens historiske goodwill i det norske folk ser man i oppslutningen om KN, og vi mener denne tillitt misbrukes når KN velger å støtte den alarmistiske politiske klimaagendaen.

Klimaendringer er ingen klimakrise
KN har til hensikt å bruke penger på å informere om den såkalte klimakrisen, en informasjon som må sies å være preget av ensidighet, og en «krise» som er overdrevet.
Klimaendringer er ingen ny ting, det er normalen i verdenshistorien. Bibelen forteller blant annet om flom og tørke. Faget geometri for eksempel sies å stamme fra de årvisse flommene fra Nilen, der jordbruksjord ble oversvømmet og det etterpå var nødvendig å måle opp areal på nytt i forhold til eiendomsrett til jorda [Side 15]. KN formidler dessverre et budskap om at verden står ovenfor en klimakrise med dramatiske og farlige konsekvenser uten at denne «krisen» er vitenskapelig observert ute i naturen.

I KN magasinet er det momenter som må kommenteres.
Innledningsvis skriver Anne-Marie Helland, Generalsekretær i KN, om flom i Flåm og Voss, noe som presenteres som konsekvens av menneskeskapt global oppvarming [Side 2]. Ingen vitenskapelig referanse er gitt. Statistikk for ekstremvær i Norge siste 20 år viser imidlertid at det ikke er økning i ekstremværhendelser.
Referanse: Klimanytt #99/2015 og Klimanytt #100/2015

Syklonen som rammet Filippinene, «Hayan», beskrives som et resultat av menneskeskapte klimaendringer [Side 5, 17 og 36]. Det er imidlertid ikke vitenskapelig grunnlag for en slik framstilling, selv ikke FN’s klimapanel hevder dette. Empirisk forskning viser at det ikke har vært økning i ekstreme stormer, orkaner etc. de siste 30 år. Kirkens Nødhjelp har dermed satt seg selv i den beklagelige situasjon at leseren ikke kan stole på Kirkens Nødhjelp.

KN magasinet presenterer flere personer under tittelen «Klimavitner» [Side 16 – 17]. Felles for alle er at de er fra relativt fattige land. Som kjent er klima en global faktor, og global oppvarming gjelder like mye i Nord-Amerika som i Australia, og like mye i Antarktis som i Arktis.

En 14 år gammel jente fra Tanzania forteller at flere små øyer har forsvunnet og at solen har blitt sterkere [Side 17]. Hvilke øyer er dette? I så fall er dette dramatisk nytt ? Øystatene Maldivene og Tuvalu har av klimaalarmismen blitt utpekt som offer for havstigning, en konsekvens av smeltende is på land, men øyene lever i beste velgående som vist ved en sammenligning av flyfotos fra siste verdenskrig og moderne satelittbilder.
For øvrig er ikke solen påvirket av menneskelige utslipp av klimagasser. Eventuelle endringer i solens innstråling mot jorden er ellers like merkbar uansett om du befinner deg i Tanzania eller et hvilket som helst annet land, men regionalt skydekke og vær etc. kan naturligvis variere. Har solen i Norge blitt sterkere?

Man kan ellers spørre seg om det er Mugabes jordbrukspolitikk i Zimbabwe, eller eventuelle klimaforverringer som har gjort størst skade for landbruket i Zimbabwe. Zimbabwe var tidligere et land som var storeksportør av landbruksvarer.

Magasinet inneholder heller ikke noe om reelle dramatiske trusler mot helse og velferd i Afrika, slik som borgerkriger, manglende eiendomsrett for bønder, omfattende korrupsjon, europeisk landbruksproteksjonisme, Boko Haram, al-Shabab og annen religiøs fundamentalisme, diktatur, vanstyre og rettsløshet. Denne mangelen bidrar til å forsterke det skjeve inntrykket man får av denne utgaven av magasinet.

Som apropos til serien klimavitner, som alle er fra tredje verden, kan vi nevne FN’s klimapanel’s arvtaker etter lederen Rajendra Pachauri. Pachauri er for tiden under etterforskning for sex-trakassering av yngre kvinner, og har måttet trekke seg som leder av IPCC, og vil ikke lede IPCC på klimakonferansen i Paris [Side 23]. Den nye lederen, Ismail El Gizouli fra Sudan, mente at den humanitære katastrofen i Darfur skyldtes klimaendringer. Les mere om dette her.

Meget tvilsomt fra Magasinets faglige alibi
KN magasinet inneholder et intervju med Kikki Kleiven fra Bjerknes-senteret [Side 14 -15]. Bjerknes-senteret, sammen med Cicero, er storprodusenter av klimalarmisme som påvirker opinionen, finansiert av våre skattepenger. Dette gjør at det etter manges oppfatning er nødvendig å utvise ekstra varsomhet i videreformidlingen av budskapet derfra. Kikki Kleiven påstår at klimaendringer har medført mangel på drikkevann i Sao Paulo og California [Side 15]. Man må spørre om det er vitenskapelig holdbart å årsaksforklare mangel på drikkevann i California med påståtte menneskeskapte globale klimaendringer, spesielt siden det er vitenskapelig anerkjent at California er i en langvarig naturlig tørkeperiode med lite nedbør. California er i utgangspunkter et område med mye ørken. «It never rains in Southern California», sang Albert Hammond. ”The Golden State” har opplevd en voldsom vekst i folketallet i løpet av de siste 100 – 150 år, og når California’s innbyggere skal dusje, vanne plenene, fylle opp svømmebassenger, vaske, vanne vinranker og annen jordbrukproduksjon, så kreves det hypersensitive og kreative tolkninger av data for å identifisere et evt. «karbonfotavtrykk» av menneskeskapt klimaendring på drikkevannstilgang. Dette er med respekt å melde meget tvilsom «faktaformidling» fra en av KN-magasinets få faglige alibier.

Intervjuet med Kleiven beskriver videre at «de fattige blir fattigere, og de rike blir rikere» [Side 15]. Selv om dette i noen tilfeller stemmer, vil det trolig oftere være en gal beskrivelse av verden i dag. Den britiske organisasjonen Oxfam presenterte i 2014/2015(?) en studie som sier at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere etc., men det viste seg at studien hadde foretatt et selektivt utvalg av statistikk. Det må ellers nevnes at tidligere fattige land som Kina og India har opplevd ca 30 år med økonomisk fremgang hvor hundrevis av millioner har løftet seg ut av fattigdommen, og forskjellen mellom disse landene og tradisjonelt rike Europa og USA minker. Svenske Hans Rosling’s studier av utvikling i levekår i u-land er også interessante, og apropos kan nevnes at Rosling ellers er ingen klimaskeptiker.

Kikki Kleiven opptrer i strid med kristen etikk
Magasinet skriver videre i intervju med Kleiven om «Vi som er opptatt av rettferdighet i verden» [Side 15], på en måte som vi må oppfatte som at andre politiske og ideologiske retninger enn KN og KN’s allierte er likegyldige til eller endog for urettferdighet. Det er ikke i tråd med kristen etikk, å fremheve seg selv og underkjenne andres motiver og ideer på denne måten.

Det anbefales å si Nei! til Kirkens Nødhjelp i år
Fordi Kirkens Nødhjelp og dens ungdomsorganisasjon Changemaker, bruker store ressurser på klimaalarmisme så tar dette ressurser vekk fra den tradisjonelle fattigdomsbekjempelsen som vi alle vet har fungert godt. Det er med beklagelse vi derfor finner å måtte anbefale å IKKE støtte KN med penger i årets fasteaksjon.

Det finnes gode alternativ til fasteaksjonen
For de som ønsker å bruke fasten til å gi penger til et ideelt formål, vil vi i stedet foreslå å sende penger til Cornwall-alliansen. Cornwall-alliansen er et kristent initiativ med base i USA med klimaskeptisk fokus. Det vil være sunt for klimadebatten om miljøer som ikke er så tungt finansiert som klimaalarmismen får økt økonomisk støtte.
Nettsiden til Cornwall Alliance gir mye godt bakgrunnstoff om klimadebatten, og gir også mulighet til å donere penger.
http://www.cornwallalliance.org/

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

  1. Vi har fått svar fra Kirkens Nødhjelp:

   Takk for din henvendelse.

   Kirkens Nødhjelp baserer seg på forskningen til IPCC. I tillegg til dette formidler vi det vi ser i de landene vi jobber i og det partnerne våre tar opp med oss.

   Vi ønsker deg en god dag!

   Mvh Ingrid Næss-Holm

   1. Følgende mail er sendt tilbake til Kirkens Nødhjelp, og vi må grunnet påskeferien vente til 7.april for å få vite om Kirkens Nødhjelp er enig i at det er uholdbart at de trykker uriktige påstander i sitt magasin.

    Kjære Ingrid Næss-Holm

    Takk for et raskt svar fra Kirkens Nødhjelp, vi har lagt inn ditt svar på vår webside.
    http://www.klimarealistene.com/2015/03/21/si-nei-til-kirkens-nodhjelps-fasteaksjonen-2015/#comment-319

    Jeg gjør oppmerksom på en misforståelse i din mail. Klimapanelet kan ikke brukes til å legitimere det du har skrevet og offentliggjort I KN’s magasin om flom i Flåm og Voss:

    Innledningsvis skriver Anne-Marie Helland, Generalsekretær i KN, om flom i Flåm og Voss, noe som presenteres som konsekvens av menneskeskapt global oppvarming [Side 2].

    Jeg gjentar det vi har påpekt:
    Ingen vitenskapelig referanse er gitt. Statistikk for ekstremvær i Norge siste 20 år viser imidlertid at det ikke er økning i ekstremværhendelser.
    Referanse: Klimanytt #99/2015 og Klimanytt #100/2015

    Videre om:
    Syklonen som rammet Filippinene, «Hayan», beskrives som et resultat av menneskeskapte klimaendringer [Side 5, 17 og 36].
    Men faktaene er slik:
    Det er imidlertid ikke vitenskapelig grunnlag for en slik framstilling, selv ikke FN’s klimapanel hevder dette. Empirisk forskning viser at det ikke har vært økning i ekstreme stormer, orkaner etc. de siste 30 år. Kirkens Nødhjelp har dermed satt seg selv i den beklagelige situasjon at leseren ikke kan stole på Kirkens Nødhjelp.

    Vi ser derfor frem til at du i neste utgave dementerer påstandene vi viser til, da hverken klimapanelet eller offisiell statistikk kan brukes til å legitimere det det du har skrevet. Vi antar at vi kan være enige i at det er uholdbart at Kirkens Nødhjelp fremmer uriktige påstander i sitt magasin.

    Med vennlig hilsen
    For Klimarealistene

    Geir Aaslid

 1. Dette skjedde en dag denne uka
  Jeg hadde akkurat hatt meg en middagshvil og satt foran datamaskinen og leste denne artikkelen; Si Nei! til Kirkens Nødhjelps «Fasteaksjonen 2015″.
  Da ringte det på døra og utenfor sto to sprudlende blide jenter fra skolen og klassetrinnet jeg underviser på.
  De er konfirmanter og skranglet med innsamlingsbøssa og ville ha penger – nettopp til denne Fasteaksjonen 2015.
  Det vil si de hadde ingen info med som bar navnet Fasteaksjonen, men jeg antok det – og fant det ut senere.
  Det de hadde med av info var en liten lapp, hvor overskrifta var «I kriser er vann kritiske» og hvordan en kunne gi gave med sms – og at Kirkens Nødhjelp sto bak det hele.
  Ordet klima eller noe annet som kunne åpenbart relateres til klimasaken sto ikke på lappen.
  Jeg fortalte dem at jeg akkurat drev og leste en kritiske artikkel om Kirkens Nødhjelps pengeinnsamling.
  Men jeg syntes ikke jeg ville skuffe dem – være kjip og sær – så jeg slapp en 20 kroning på børra deres.
  Dessuten er ikke 14 åringene avsvarlig for hva det samles inn til.
  Men jeg printet ut denne kritiske artikkelen og sendte med dem og håper noen voksen leser den – helst de som organiser innsamlingen.

  Fasteaksjonen 2015 har en egen nettside; http://fasteaksjonen.no
  Her bør en gå inn å se hvordan de driver.
  Studerer en hva nettsiden sier om konfirmantforberedelsene, får en inntrykk av at konfirmantforberedelsene har blitt bare en klimaskole; http://fasteaksjonen.no/klimaleker-
  Nå er det jo alltid forskjell på liv og lære og det er langt fra sikkert, at konfirmantforberedelsene er så klimafokusert i praksis som nettsiden kan gi inntrykk av.
  Siden Gro Harlem Brundtland i si tid sa, at det var umoralsk å tvile på klimasaken.
  Fordi kirken er de siste som vil framstå som umoralske, så kan vel tenkes at klimaprofilen er en såkalt markedmessig tilpasning i tiden. 🙂
  Men det skulle vært interessant å få vite hva konfirmantene egentlig får lære om på konfirmantforberedelsene i dag.

 2. Ja, det sies til kjedsommelighet at «de rike blir rikere og de fattige blir fattigere». Muligens er det de rike i Russland, Kina, India, Syd-Afrika og Brasil, som øker sin rikdom aller raskest.
  Men la oss si at to personer, den ene med kr 10.000 og den andre med kr 10.000.000 i årlig inntekt, begge øker sin inntekt med 10 %. Den «fattige» øker da sin inntekt med kr 1.000 og den «rike» med kr 1.000.000. Slik sett er det klart at den rike blir rikere og den fattige blir fattigere – relativt sett. Og det er da klart at den fattige aldri kan ta igjen den rike med mindre han 1000-dobler sin inntekt. Og det lar seg naturligvis ikke gjøre.
  Slik kan man alltid hevde at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere – relativt sett.
  Og slik har menneskene utviklet seg i tusener av år. Ja, det skjedde faktisk både i faraoenes tid i oldtidens Egypt, i Romerriket, hos profeten Mohammed og hans menn, hos Djengis Kahn og hans menn, og i Sovjet-Unionen. Og det skjer i dagens Kina, India og Zimbabwe. Ja, selv blant indianerstammene i Syd- og Mellom-Amerika vet vi at dette skjedde lenge før europeerne oppdaget Amerika.
  Finnes det overhodet et eneste land i verdenshistorien, der dette ikke har skjedd ?
  Men det er likevel et faktum at veldig mange mennesker i alle verdensdeler i vår tid blir trukket ut av fattigdommen.
  De aller fattigste vil alltid være handicappede og ressursfattige folk, mens de rikeste alltid vil være de mest intelligente og ressurssterke. Ja, blant de som i dag stadig beriker seg raskere enn de fattigste finner vi f.eks. en viss Frederic i Belona, en viss Rajendra Pajauri i IPCC, en viss Torbjørn Jagland i Europarådet og en viss Jens Stoltenberg i Nato. De 3 sistnevnte betaler jo ikke skatt til noe land.
  Noe nytt er det så visst ikke at de rike blir rikere !

 3. Nå er jo ikke religion bygget på vitenskap. Slik sett er det ikke så rart at en kristen organisasjon kaster seg på det de blir fortalt uten skeptisk sans. Det er jo slik verdensbildet deres er bygget opp.

  1. Det er vel snarere den grønne bevegelsen som har kastet seg på kirken.
   Har registert bl a at, Ola Mathismoen har hatt artikler opp gjennom årene i Aftenposten, at kirken av moralske årsaker må ta opp i seg klima- og miljøsaken også kalt ansvar for skaperverket i kristen språkdrakt.
   Den grønne bevegelsen klarte for få år siden å starte http://www.gronnkirke.no innen de kirkelige kretser.
   Her kan en lese om grønne menigheter og pilgrimer, om WWFs Earth Hour og selvsagt om IPPCs konferanser – dyrevern er også med i konseptet, vil en se dersom en klikker seg inn på linken.

   Helvete ble avskaffet og reformivrige sjeler i kirken for noen å siden.
   Men nå ser det ut til at kirken har savnet helvete og innført en grønn Hallesby-retorikken med klimahelvete og dommedag for vår planet, fordi mennesket ikke følger skriften, IPPC og vernbiologenes rapportert.
   Jeg har i mange å påstått, st skal det gro fram en ny religion i vår tid – en reformasjon – så må den bli grønn.
   Og jeg tror vi har fått den allerede.

Kommentarer er stengt.