Det er SOLA som styrer klimaet

To myter om Klimapanelet

Vi skal her se på to utbredte myter om klimapanelet. Folk flest antar at klimapanelet er en internasjonal, objektiv og vitenskapelig autoritet på alle aspekter av klimaet og det har derfor oppstått en rekke myter. Vi skal her avlive de to mest utbredte mytene.

Klimapanelets oppgave
Fra paragraf 2 i dokumentet «PRINCIPLES GOVERNING IPCC WORK» henter vi formuleringen som definerer rollen til Klimapanelet:

«The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.»

Oversatt blir dette:
«Rollen til Klimapanelet er å vurdere på et omfattende, objektiv, åpent og transparent grunnlag den relevante vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske informasjon for å forstå det vitenskapelige grunnlaget for risikoen for menneskeskapte klimaendringer, dets mulige virkninger og muligheter for tilpasning og regulering.»

Myte 1: Klimapanelets rolle er å vurdere alle klimaendringer
Nei, slett ikke. Her står det svart på hvitt at deres mandat bare omfatter menneskeskapte klimaendringer. Dermed får vi en slagside i all informasjon fra Klimapanelet i og med at naturlige klimaendringer er definert bort. Her er ett eksempel.
AR5FigTS-07Hva betyr sola for klimaet vårt?
Figuren til venstre her er hentet fra klimapanelets siste hovedrapport AR5, figur 07 som oppgir strålingspådriv i watt pr kvadratmeter. Kolonnen merket 0 skiller faktorer som kjøler (venstre side) fra faktorer som varmer (høyre side).

Det er allment kjent at sola tilfører hav og atmosfære mer enn 98% av all energi, det resterende er fra jordvarme og vulkansk aktivitet. Man skulle derfor tro at dette ville reflekteres i Klimapanelets hovedrapport. Men nei, som man ser så har sola mye mindre betydning enn nesten alt det andre som klimapanelet mener har en varmende effekt. Selvfølgelig finnes det ingen seriøse solforskere som er 100% enige i dette.

Myte 2: Klimapanelet skal gi oss et riktig bilde av klimaendringene
Nei, de har intet ansvar for å gi en riktig eller dekkende beskrivelse av de menneskeskapte klimaendringene som utgjør deres rolle. Her er de menneskeskapte klimaendringene tatt for gitt, de er en selvfølge. For å si det på en annen måte, her starter man med konklusjonen og oppgaven til alle hovedrapportene er derfor å fremskaffe data som støtter konklusjonen. Data som ikke passer inn kan selvsagt utelates, siden de er i strid med forutsetningen. Eller de kan tortureres til de tilstår.

cropped-RSS_No_warming_since_Nov1996.jpgEksempel: atmosfærisk temperatur
Denne har ikke steget signifikant siden november 1996. Ingen global oppvarming på 19 år! Man skulle intuitivt tro at Klimapanelet ville meddele oss denne gode nyheten omgående. Men nei, først blånekter de i 18 år, eller rettere sagt de serverer en rekke små, hvite løgner som hverken er små eller hvite.

Deretter gjemmer de bort den gode nyheten langt bak i AR5-rapporten. Lite eller intet nevnes i sammendraget som er det politikere og journalister leser.

Siden man innen vitenskapen starter med å legge alle faktaene på bordet og deretter analyserer disse for å kunne trekke en riktig konklusjon, så sier det seg selv at Klimapanelet ikke er en vitenskapelig organisasjon. Dette er politikk og lobbyvirksomhet.

Stoler du fremdeles på klimapanelet?

Hva påstår aktørene her hjemme?
På Cicero’s hjemmeside skrives det frekt og freidig følgende: FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble etablert i 1988 for å gi beslutningstakere og andre interesserte objektiv informasjon om klimaendringer.
Litt lengre ned påstås det om klimapanelets mål at: det vitenskapelige innholdet skal være objektivt og fullstendig

Vi har vist at dette ikke er i samsvar med de faktiske forhold. Situasjonen er altså at en institusjon finansiert av stortinget og ledet av en fremtredende SV-politiker opptrer uredelig og formidler usannheter til almenheten i Norge.

(Edit 15.aug) Etter at vi påpekte dette har Cicero omorganisert sin webside, så vi har nå lenket til en arkivert kopi av siden deres fra 25.juni 2013.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Sitat under myte 1: «Selvfølgelig finnes det ingen seriøse solforskere som er enig i dette».
    Under solformørkelsen for noen dager siden, sank temperaturen fra +3 til -4, (69 grader nord) på et par øyeblunk. Og tok seg opp igjen etter noe lenger tid. Veldig lite «vitenskapelig» eksperiment, men en behøver ikke være rakettforsker for å forstå at solen er vår viktigste varmekilde. Enhver bygdetulling bør kunne bekrefte det faktum uten å bli sjikanert for å være, nettopp bygdetulling, og ikke «klimaekspert».

  2. Studer plansjen, hvordan behandles vanndampen som er den viktigste dominerende klimagassen.?

    1. Vanndamp har mye til felles med sola. Den er en naturlig atmosfærisk gass, og ligger dermed utenfor mandatet til IPCC. De har rett og slett ikke lov til å snakke om vanndamp, fordi den forekommer naturlig i naturen.

Kommentarer er stengt.