Det er SOLA som styrer klimaet

Arktisk havisvolum er økende

Nylig var det en del skrål fordi sterk vind var i ferd med å blåse en del havis ut av Arktis. Isen har raskt frosset til igjen etter at vinden la seg, og vi kan nå se at det ikke er noen grunn til panikk.

bpiomasicevolumeanomalycurrentv2-1_thumbØkende volum på havisen?
Det er to skoler når det gjelder havisen i Arktis. Den dominerende klassiske skolen som tar utgangspunkt i observasjonene og den kjente syklusen for Arktis som styrer variasjonen is havisen over 65-70 år. Og den alarmistiske skolen som starter observasjonene med ismaksimumet i 1979 som beleilig nok sammenfaller delvis med satelittobservasjoner av havisen. For alarmistskolen kan havisen bare svinne hen inntil Arktis blir isfritt, noe som gir grunnlag for jevnlige dommedagsprofetier.
Enkelte år med sterk vind kombinert med sterk strøm er årsak til de største avvikene ned fra normalen, 2007 er et slikt år. Samtidig kan år med kalde somre i Arktis sørge for at veldig lite is smelter om sommeren. 2013 og spesielt 2014 hadde slike kalde somre.

Figuren her viser avvik fra normalt havisvolum for perioden 1979 til 2011. Det grå feltet representerer usikkerhetsfaktoren ved målingene, mens den blå streken er trenden iht den alarmistiske skolen. Vi har altså passert halv lengde på den 65-70 årige issyklusen, og med mindre det kommer en varm Artisk sommer i 2015 skulle isvolumet fortsette sin ferd mot et enda tykkere islag med mer flerårig is. Mer info her.

n_daily_extent_thumbEdit: Og isutbredelsen i Arktis?
Den er tilnærmet normal, som man ser av figuren med det meste av det som mangler i Okhotskhavet, nord for Sakhalin i Stillehavet. Et område som ikke regnes som en del av Arktis.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier