Det er SOLA som styrer klimaet

Klimakrise eller faktakrise i DN?

Dagens innslag er en refleksjon over den religiøse klimadekningen i Dagens Næringsliv. Avisen har lenge ligget på et lavmål, med blant annet usanne og injurierende beskyldninger mot kjente forskere. I dag har avisen enda et tilfelle av noe som har mer til felles med religiøs propaganda enn med seriøs journalistikk. Igjen bringer man til torgs myten om at klimaendringene vil føre til våtere og mer snøfattige vintre og bevisene er nok en gang de samme villedende klimamodellene. Men denne typen journalistikk har også en mørkere bakside.

På bar faktabakke med Ingrid Røise Kielland
Man intervjuer en rekke vise menn som har skuet inn i sine villedende klimamodeller, som alle er programmert med forutsetningene at det bare er CO2 som er en vesentlig klimadriver og at mer CO2 skal føre til et våtere og villere vær i årene som kommer – noe som slett ikke er i nærheten av å være basert på det beste vi har av kunnskap. De fleste av disse vise menn er ganske skråsikre på våtere og villere vær, et par kommer med saklige presiseringer, da de: «legger vekt på at hans tall ikke er virkelighet, men en modell, basert på det beste vi har av kunnskap»

Solforsker Pål Brekke kommenterer følgende til oss i en kort email og peker hit hvor man selv kan se at 3 av de 5 mest snørike vintrene på den nordlige halvkule har vært etter 2010:
Er ikke dette det samme som de har sagt i 20 år? Mer ekstrenvær og mindre snø/kortere vintre.. Et lite google søk i nyhetsarkivet flommer av slike spådommer. Litt artig at skianleggene har rekordomsetning de siste årene?
For ikke å glemme at temperaturen globalt sett ikke har økt særlig siste 17 år. En må jo da spørre om computermodellene har blitt stadig bedre enn den observerte virkeligheten 🙂

Men det som jeg synes er mer interessant er at snødekke på den nordlige halvkule har økt de siste 40 årene? Hvorfor skal dette snu nå eller i fremtiden?

Redaksjonen vil tilføye her at DN ved et pussig sammentreff viser oss historisk statistikk over antall snødager med Met.Inst. som kilde hvor figurene ikke viser oss data nyere enn år 2010.

Fleip eller fakta?
På høyre side finner man tekstblokker med overskriftene Klima og Snøens rolle. Slike tekstfelt har innen tradisjonell journalistikk vært brukt til å komme med fakta, men ved enda flere pussige sammenterff villedes det her ved enten å utelate vitale fakta som at det ikke har vært noen global oppvarming de siste 19 årene, eller ved helt uriktig å skrive at i:
Alpene og Himalaya er det blitt spesielt mye varmere

Hva sier seriøs forskning om temperaturen i alpene?
Her viser vi til denne forskningsrapporten med tittel «Snow variability in the Swiss Alps 1864–2009» og gjengir abstraktet her (vår uthevning):
We present a climate analysis of nine unique Swiss Alpine new snow series that have been newly digitized. The stations cover different altitudes (450–1860 m asl) and all time series cover more than 100 years (one from 1864 to 2009). In addition, data from 71 stations for the last 50–80 years for new snow and snow depth are analysed to get a more complete picture of the Swiss Alpine snow variability. Important snow climate indicators such as new snow sums (NSS), maximum new snow (MAXNS) and days with snowfall (DWSF) are calculated and variability and trends analysed. Series of days with snow pack (DWSP) ≥ 1 cm are reconstructed with useful quality for six stations using the daily new snow, local temperature and precipitation data. Our results reveal large decadal variability with phases of low and high values for NSS, DWSF and DWSP. For most stations NSS, DWSF and DWSP show the lowest values recorded and unprecedented negative trends in the late 1980s and 1990s. For MAXNS, however, no clear trends and smaller decadal variability are found but very large MAXNS values (>60 cm) are missing since the year 2000. The fraction of NSS and DWSP in different seasons (autumn, winter and spring) has changed only slightly over the ∼150 year record. Some decreases most likely attributable to temperature changes in the last 50 years are found for spring, especially for NSS at low stations. Both the NSS and DWSP snow indicators show a trend reversal in most recent years (since 2000), especially at low and medium altitudes. This is consistent with the recent ‘plateauing’ (i.e. slight relative decrease) of mean winter temperature in Switzerland and illustrates how important decadal variability is in understanding the trends in key snow indicators.

Temperature-Germany-25-yearsKaldere og kaldere!
Det faktiske forhold er altså at det de siste 15 årene har blitt noe kaldere i de sveitsiske alpene. Som en kontroll på dette laster vi ned data for vintertemperaturen for de siste 25 år for et tilgrensende område, de tyske alpene samt resten av Tyskland. Her får vi bekreftet den langsiktige kjølende regionale trenden for det kontinentale Europa.
Vi minner også om KN80 hvor prof. Ole Humlum gjør oppmerksom på at trenden i temperatur er i ferd med å føre til at Ben Nevis i Skottland får tilbake sin gamle isbre.
Videre minner vi om KN18 som påpeker at vi får flere kalde vintre og at denne kuldeperioden kan vare i hele 30 år.
Det er faktisk blitt kaldere og det varsles mer kulde, varmen enkelte journalister vil påføre oss later ikke til å eksistere i den virkelige verden.

Vi skal unnlate å spørre hvorfor professor Sorteland ikke har noen modellfremskrivninger som er basert på den historiske temperaturutviklingen i norske fjellstrøk?

Sludderniået i dette oppslaget er faktisk så omfattende at man kunne sitte påsken gjennom og skrive om alle faktafeilene og de enda flere utelatelsene som pussig nok alle drar konklusjonen i en bestemt retning.

Mot ny rekordvinter i fjellet
Journalisten har ved enda et pussig sammentreff ikke referert til hva alpinanleggenes landsforening har å melde, nemlig at omsetningen er på vei mot et rekordnivå: Hvis resten av 2014 matcher fjoråret, kan heiskortomsetningen i Norge passere en milliard i 2014.
Nå ble det ikke helt slik, men i april 2014 var det en sen og meget snørik påske med 28% omsetningsvekst, hvilket ikke akkurat er konsistent med krisebudskapet i DN.

Presseomtale kan påvirke økonomiske verdier
Dette er et stykke journalistikk som bidrar til å senke aksjeverdien for alpinsentrene i Norge, vel å merke forutsatt at leserne tar denne typen aktivistjournalistikk seriøst. I tillegg vil skremslene vedrørende fremtidige snøfrie vintre for strøk med mye vinterhytter, påvirke markedsverdien av disse hyttene samt eiendomsprisingen for alle som lever av omsetning fra hytteeierne. Det er derfor ekstra viktig for en næringslivsavis at man gir en riktig beskrivelse av forholdene. At det aller meste av norsk presse for lengst har skrotet de sentrale etiske retningslinjene i «vær varsom» plakaten i sin klimajournalistikk virker heller ikke beroligende for de fleste.

I tillegg må man spørre seg om det også er noe annet som skjer. Dersom slik journalistikk med omfattende faktafeil bringes til torgs i den hensikt å fremtvinge en endring i prisingen på aksjer eller annen eiendom, slik at andre blir påført et økonomisk tap og/eller at nærstående blir sikret en økonomisk gevinst etter en fremtidig transaksjon – hvor står man da juridisk? Man er i den situasjonen at bedrageriparagrafen i straffeloven kan være relevant og da særlig bestemmelsen om medvirkning til bedrageri.

winters_before_CAGWHvor tett opptil grensen for medvirkning til bedrageri er det mulig for en avis å bevege seg uten at denne grensen blir krysset?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

 1. Hva er det som ligger bak hos DN og faktisk hos norsk presse, som styrer dem mot forakt hos noenlunde våkne nysgjerrige?
  Er det pressestøtten man frykter å miste?
  Er det politisk lojal tilhørighet til Benestad et al?
  Hva er det de tenker med?

 2. Mer fra Sveits om ekstremvær som avliver klimakrise-dogmet:
  Study: Climate change does not cause extreme winters
  This comes from ETH Zurich: Cold snaps like the ones that hit the eastern United States in the past winters are not a consequence of climate change. Scientists at ETH Zurich and the California Institute of Technology have shown that global warming actually tends to reduce temperature variability.
  OBS OBS VARSEL: MODELL!!!
  Extremes will become rarer
  Using a highly simplified climate model, they examined various climate scenarios to verify their theory. It showed that the temperature variability in mid-latitudes indeed decreases as the temperature difference between the poles and the equator diminishes. Climate model simulations by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) showed similar results: as the climate warms, temperature differences in mid-latitudes decrease, and so does temperature variability, especially in winter.
  http://wattsupwiththat.com/2015/03/27/study-climate-change-does-not-cause-extreme-winters/

Kommentarer er stengt.